2010

29/12/2010
Decizia BCE din 22 decembrie 2010 de modificare a Deciziei BCE/2009/25 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2010  (BCE/2010/32), JO L 343, 29.12.2010, p. 78
29/12/2010
deciziaBCE/2009/25. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene29.12.2010
22/12/2010
Aviz cu privire la extinderea sprijinului acordat de Trezoreria Statului şi la măsurile de recapitalizare a instituţiilor financiare ce fac obiectul unei decizii a Comisiei Europene (CON/2010/95), Polonia, 22.12.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Aviz cu privire la Autoritatea maghiară de supraveghere financiară şi competenţa de legiferare a Preşedintelui acesteia (CON/2010/94), Ungaria, 21.12.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Orientarea BCE din 13 decembrie 2010 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2010/30), JO L 336, 21.12.2010, p. 63
20/12/2010
Aviz cu privire la extinderea garanţiilor guvernamentale acordate la bănci şi alte instituţii şi prelungirea programului de recapitalizare de către stat (CON/2010/93), Suedia, 20.12.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Aviz cu privire la stabilizarea de urgenţă a instituţiilor de credit (CON/2010/92), Irlanda, 17.12.2010
15/12/2010
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 25 noiembrie 2010 privind procedura de acreditare a calităţii pentru producătorii de bancnote euro  (BCE/2010/22), JO L 330, 15.12.2010, p. 14
14/12/2010
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit  (CON/2010/82), JO C 337, 14.12.2010, p. 1
13/12/2010
Aviz cu privire la numirea şi destituirea membrilor Consiliului monetar şi remunerarea membrilor Comitetului de supraveghere al Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Ungaria, 13.12.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Aviz cu privire la autenticitatea, verificarea calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010
09/12/2010
Aviz cu privire la majorarea capitalului şi rezervei statutare a Banque de France (CON/2010/88), Franţa, 9.12.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Aviz cu privire la anumite dispoziţii noi privind circulaţia numerarului  (CON/2010/89), Slovacia, 9.12.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Aviz cu privire la autenticitatea, verificarea calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro şi la sancţiunile pentru nerespectarea măsurilor privind protejarea bancnotelor euro împotriva falsificării (CON/2010/87), Grecia, 6.12.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
Decizia BCE din 29 noiembrie 2010 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2011  (BCE/2010/25), JO L 318, 4.12.2010, p. 52
03/12/2010
Avizul cu privire la deţinerile temporare de acţiuni/părţi sociale de către instituţiile de credit în cursul operaţiunilor de asistenţă sau restructurare financiară a întreprinderilor (CON/2010/86), România, 3.12.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
01/12/2010
Aviz cu privire la ratificarea sau punerea în aplicare a Aranjamentului serviciilor poştale de plată (CON/2010/85), 1.12.2010
19/11/2010
Aviz cu privire la restructurarea băncilor (CON/2010/83), Germania, 19.11.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Aviz cu privire la mecanismul rezervelor minime obligatorii (CON/2010/84), Estonia, 26.11.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Aviz cu privire la societăţile de credit pentru construcţia de locuinţe (CON/2010/81), Polonia, 15.11.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Aviz cu privire la remunerarea personalului Banco de Portugal şi la buget  (CON/2010/80), Portugalia, 12.11.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Aviz cu privire la restricţiile privind plăţile cu numerar (CON/2010/79), Bulgaria, 10.11.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind contractele de garanţie financiară în ceea ce priveşte creanţele private (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
Decizia BCE din 2 noiembrie 2010 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condiţiile TARGET2-BCE  (BCE/2010/19), JO L 290, 6.11.2010, p. 53
05/11/2010
Aviz cu privire la modificarea mecanismului de operaţiuni de politică monetară în vederea unei mai bune armonizări cu Eurosistemul (CON/2010/77), Letonia, 5.11.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Aviz cu privire la modificarea Constituţiei şi a Legii privind legislaţia, în ceea ce priveşte competenţa de legiferare a Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Ungaria, 3.11.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Aviz cu privire la extinderea garanţiei acordate de statul irlandez cu privire la anumite obligaţii ale instituţiilor de credit (CON/2010/75), Irlanda, 2.11.2010
30/10/2010
Decizia BCE din 26 octombrie 2010 privind dispoziţii tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Estonia  (BCE/2010/18), JO L 285, 30.10.2010, p. 37
18/10/2010
Aviz cu privire la majorarea limitelor de creditare din cadrul Noilor acorduri de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (CON/2010/74), Austria, 18.10.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
Decizia BCE din 14 octombrie 2010 privind administrarea operaţiunilor de împrumut şi creditare stabilite de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară  (BCE/2010/17), JO L 275, 20.10.2010, p. 10
19/10/2010
Recomandarea BCE din 8 octombrie 2010 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Eesti Pank (BCE/2010/16), JO C 282, 19.10.2010, p. 1
15/10/2010
Aviz cu privire la două propuneri de regulament privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro  (CON/2010/72), JO C 278, 15.10.2010, p. 1
14/10/2010
Aviz cu privire la un cadru juridic care să permită instituţiilor de credit să emită obligaţiuni garantate (CON/2010/73), Cipru, 14.10.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Aviz cu privire la obligaţia instituţiilor de credit de a constitui rezerve minime obligatorii  (CON/2010/68), Ungaria, 11.8.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
Decizia BCE din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro  (BCE/2010/14), JO L 267, 9.10.2010, p. 1
09/10/2010
Orientarea BCE din 16 septembrie 2010 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2010/13), JO L 267, 9.10.2010, p. 21
05/10/2010
Orientarea BCE din 15 septembrie 2010 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2010/12), JO L 261, 5.10.2010, p. 6
28/09/2010
Decizia BCE din 21 septembrie 2010 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro  (BCE/2010/15), JO L 253, 28.9.2010, p. 58
18/09/2010
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele minime de calitate a ponderărilor IAPC şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2454/97 al Comisiei  (CON/2010/67), JO C 252, 18.9.2010, p. 1
16/09/2010
Aviz cu privire la extinderea garanţiei acordate de statul irlandez cu privire la anumite obligaţii ale instituţiilor de credit (CON/2010/71), Irlanda, 16.9.2010
09/09/2010
Aviz cu privire la modificarea cadrului legal privind funcţionarea Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polonia, 9.9.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
Decizia BCE din 27 iulie 2010 de modificare a Deciziei BCE/2007/5 de stabilire a normelor privind achiziţiile (BCE/2010/8), JO L 238, 9.9.2010, p. 14
26/08/2010
Aviz cu privire la măsurile suplimentare adoptate în vederea restabilirii echilibrului bugetar (CON/2010/69), România, 26.8.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
28/08/2010
Recomandarea BCE din 23 august 2010 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la desemnarea auditorilor externi ai Banca d’Italia  (BCE/2010/11), JO C 233, 28.8.2010, p. 1
28/08/2010
Decizia BCE din 19 august 2010 privind nerespectarea cerinţelor de raportare statistică (BCE/2010/10), JO L 226, 28.8.2010, p. 48
20/08/2010
Decizia BCE/2001/15. Text neoficial consolidat[1a)-f)]. Elaborat de Oficiul de publicaţii al Uniunii Europene20.8.2010
18/08/2010
Avizul cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește cerințele de capital pentru portofoliul de tranzacționare și pentru resecuritizare, precum și procesul de supraveghere a politicilor de remunerare  (CON/2010/65), JO C 223, 18.8.2010, p. 1
17/08/2010
Regulamentul BCE/2001/18. Text consolidat neoficial. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 17.8.2010
12/08/2010
Decizia BCE din 29 iulie 2010 privind accesul la şi utilizarea anumitor date din TARGET2  (BCE/2010/9), JO L 211, 12.8.2010, p. 45
09/08/2010
Aviz cu privire la modificările legislaţiei privind statistica oficială (CON/2010/66), România, 9.8.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
06/08/2010
Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic privind sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2010/64), Polonia, 6.8.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Aviz cu privire la modificarea mai multor legi privind reducerea dezechilibrelor financiare (CON/2010/62), Ungaria, 4.8.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Aviz cu privire la anumite competenţe ale Consiliului guvernatorilor al Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) (CON/2010/61), Bulgaria, 3.8.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Aviz cu privire la normele de punere în aplicare privind sistemele de compensare din cadrul instituţiilor şi societăţilor de asigurări (CON/2010/63), Germania, 5.8.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Aviz cu privire la cadrul legal privind rezervele minime obligatorii (CON/2010/60), Estonia, 2.8.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Aviz cu privire la carierele angajaţilor Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Germania, 29.7.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
Regulamentul (UE) nr. 674/2010 al BCE din 23 iulie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora  (BCE/2010/7), JO L 196, 28.7.2010, p. 23
26/07/2010
Aviz cu privire la restrângerea cheltuielilor publice, în ceea ce priveşte Banca d’Italia (CON/2010/58), Italia, 26.7.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Aviz cu privire la transferul atribuţiilor de supraveghere prudenţială către Autoritatea pentru Piaţa Financiară din Austria (CON/2010/57), Austria, 16.7.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Avizul cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce privește introducerea euro în Estonia și cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce privește cursul de schimb față de euro pentru Estonia (CON/2010/52), JO C 190, 14.7.2010, p. 1
12/07/2010
Aviz cu privire la modificarea Legii privind Magyar Nemzeti Bank pentru introducerea de reduceri salariale (CON/2010/56), Ungaria, 12.7.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Aviz cu privire la furnizarea de informaţii şi alte obligaţii ale Banka Slovenije în calitate de furnizor de servicii de plată pentru entităţile publice finanţate de la bugetul de stat (CON/2010/55), Slovenia, 9.7.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Aviz cu privire la constituirea unui Fond pentru stabilitatea financiară (CON/2010/54), Grecia, 9.7.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Aviz cu privire la restricţiile privind vânzarea în lipsă (CON/2010/53), Germania, 8.7.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Recomandarea BCE din 1 iulie 2010 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska (BCE/2010/6), JO C 184, 8.7.2010, p. 1
01/07/2010
Aviz cu privire la remunerarea personalului Băncii Naţionale a României (CON/2010/51), România, 1.7.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
25/06/2010
Aviz cu privire la extinderea garanţiilor guvernamentale la bănci şi alte instituţii şi prelungirea programului de recapitalizare de către stat (CON/2010/50), Suedia, 25.6.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Aviz cu privire la restructurarea Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irlanda, 17.6.2010
17/06/2010
Aviz cu privire la dreptul Sveriges Riksbank de a colecta informaţii de la emitenţii suedezi de titluri de valoare (CON/2010/49), Suedia, 17.6.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Aviz cu privire la modificarea Legii privind obligaţiunile garantate(Pfandbriefe)  (CON/2010/47), Germania, 14.6.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Aviz cu privire la modificarea unor prevederi ale Legii bancare (CON/2010/46), Slovenia, 1.6.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic privind stabilitatea financiară (CON/2010/45), Danemarca, 28.5.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Orientarea BCE/2008/18. Text consolidat neoficial [4 a) - b)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 28.5.2010
21/05/2010
Aviz cu privire la anumite dispoziţii privind Banque de France (CON/2010/44), Franţa, 21.5.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Aviz cu privire la statistică, fluxurile transfrontaliere de numerar şi competenţele Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) (CON/2010/43), Bulgaria, 21.5.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
Decizia BCE din 14 mai 2010 de instituire a unui program privind piețele titlurilor de valoare (BCE/2010/5), JO L 124, 20.5.2010, p. 8
18/05/2010
Aviz cu privire la statutul juridic al activelor Lietuvos bankas, durata mandatului şi remunerarea membrilor Consiliului de administraţie, imunitatea rezervelor valutare ale bancilor centrale străine şi situaţiile financiare anuale ale Lietuvos bankas (CON/2010/42), Lituania, 18.5.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Aviz cu privire la transferul de drepturi şi obligaţii în legătură cu emisiunea, distribuirea şi răscumpărarea instrumentelor publice de îndatorare (CON/2010/39), Cipru, 14.5.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Aviz cu privire la sistemele de remunerare aplicate de instituţii şi societăţi de asigurări (CON/2010/41), Germania, 14.5.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Aviz cu privire la un împrumut bilateral între Fondul Monetar Internaţional şi Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Austria, 14.5.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
Decizia BCE din 10 mai 2010 privind administrarea împrumuturilor bilaterale cumulate acordate Republicii Elene și de modificare a Deciziei BCE/2007/7 (BCE/2010/4), JO L 119, 13.5.2010, p. 24
12/05/2010
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 21 aprilie 2010 privind TARGET2-Securities  (BCE/2010/2), JO L 118, 12.5.2010, p. 65
11/05/2010
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 6 mai 2010 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul elen  (BCE/2010/3), JO L 117, 11.5.2010, p. 102
07/05/2010
Aviz cu privire la valoarea nominală a unor noi monede metalice şi bancnote (CON/2010/38), Suedia, 7.5.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Aviz cu privire la modificarea normelor care asigură continuarea mandatului Preşedintelui Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Polonia, 7.5.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Aviz cu privire la restabilirea echităţii în modul de impozitare şi la combaterea evaziunii fiscale (CON/2010/36), Grecia, 30.4.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Aviz cu privire la adoptarea de măsuri suplimentare pentru stabilitatea financiară în Estonia (CON/2010/35), Estonia, 26.4.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Aviz cu privire la reglementările privind debitele persoanelor fizice supra-îndatorate (CON/2010/34), Grecia, 23.4.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Aviz cu privire la supravegherea asigurărilor private, instituirea unui fond de garantare a asigurărilor private de viaţă şi alte dispoziţii (CON/2010/33), Grecia, 23.4.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Aviz cu privire la modificarea dispoziţiilor de reglementare a provizioanelor Narodowy Bank Polski pentru riscul valutar (CON/2010/32), Polonia, 21.4.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Nu mai este în vigoare: Partea 0 a Regulamentului BCE privind personalul referitoare la cadrul eticJO C 104, 23.4.2010, p. 3
23/04/2010
Cod suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului executiv al BCEJO C 104, 23.4.2010, p. 8
22/04/2010
Aviz cu privire la o propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 în ceea ce privește calitatea datelor statistice în contextul procedurii aplicabile deficitelor excesive (CON/2010/28), JO C 103, 22.4.2010, p. 1Informaţii suplimentare
13/04/2010
Aviz cu privire la modificarea Legii privind instituţiile de credit şi întreprinderile financiare pentru introducerea unor măsuri suplimentare de stabilizare a pieţei financiare (CON/2010/31), Ungaria, 13.4.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Aviz cu privire la restructurarea Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Irlanda, 7.4.2010
06/04/2010
Aviz cu privire la extinderea garanţiilor guvernamentale acordate băncilor şi altor instituţii (CON/2010/29), Suedia, 6.4.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Aviz cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității Bancare Europene, ale Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale și ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe  (CON/2010/23), JO C 87, 1.4.2010, p. 1
29/03/2010
Aviz cu privire la un nou cadru legal privind integritatea şi prevenirea coruptiei în ceea ce priveşte aplicarea acestuia în cazul Banka Slovenije şi al organelor de decizie ale acesteia (CON/2010/27), Slovenia, 29.3.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Aviz cu privire la un proiect de lege privind investirea capitalului de stat în băncile de depozit  (CON/2010/26), Finlanda, 26.3.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Aviz privind independenţa, confidenţialitatea şi interzicerea finanţării monetare (CON/2010/25), Bulgaria, 25.3.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Aviz cu privire la introducerea unei facilităţi de depozit de şapte zile (CON/2010/18), Letonia, 23.2.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Aviz cu privire la modificarea Legii privind Danmarks Nationalbank în ceea ce priveşte competenţa de a colecta informaţii pentru compilarea de statistici (CON/2010/24), Danemarca, 19.3.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
Orientarea BCE din 4 martie 2010 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2010/1), JO L 63, 12.3.2010, p. 22
12/03/2010
Aviz cu privire la contribuţia Austriei la Fondul pentru Reducerea Sărăciei şi Creştere al FMI (CON/2010/22), Austria, 12.3.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a vicepreşedintelui BCE (CON/2010/19), JO C 58, 10.3.2010, p. 3Informaţii suplimentare
08/03/2010
Aviz cu privire la modificările cadrului legal privind majorarea lichidităţii din economie ca reacţie la impactul crizei financiare internaţionale (CON/2010/21), Grecia, 8.3.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Aviz cu privire la modificările Legii privind Statutul Eesti Pank (CON/2010/20), Estonia, 5.3.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Aviz cu privire la pregătirile în vederea introducerii euro (CON/2010/16), Estonia, 23.2.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Aviz cu privire la instituirea Sistemului Statistic Elen şi a unei autorităţi statistice independente (CON/2010/17), Grecia, 23.2.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Aviz cu privire la acordul bilateral de împrumut dintre Irlanda şi Fondul Monetar Internaţional (CON/2010/15), Irlanda, 9.2.2010
27/01/2010
Aviz cu privire la procedura administrării speciale iniţiate de Banca Naţională a României în cazul instituţiilor de credit aflate în dificultate  (CON/2010/12), România, 27.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
29/01/2010
Aviz cu privire la măsurile de susţinere a creditării întreprinderilor de către bănci  (CON/2010/14), Polonia, 29.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Aviz cu privire la atribuţiile Magyar Nemzeti Bank legate de calitatea Ungariei de membru al Fondului Monetar Internaţional (CON/2010/13), Ungaria, 27.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Aviz cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2004/109/CE (CON/2010/6), JO C 19, 26.1.2010, p. 1Informaţii suplimentare
21/01/2010
Aviz cu privire la a doua prelungire a schemei de recapitalizare de către stat (CON/2010/11), Suedia, 21.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
Orientarea BCE din 4 decembrie 2009 de modificare a Orientării BCE/2007/9 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare  (BCE/2009/23), JO L 16, 21.1.2010, p. 6
20/01/2010
Aviz cu privire la trei propuneri de Regulamente ale Parlamentului European și ale Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene, a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (CON/2010/5), JO C 13, 20.1.2010, p. 1Informaţii suplimentare
18/01/2010
Aviz cu privire la atribuţiile Magyar Nemzeti Bank, statutul juridic şi structura Autorităţii maghiare de supraveghere financiară şi înfiinţarea Consiliului pentru stabilitate financiară (CON/2010/10), Ungaria, 18.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Aviz cu privire la consolidarea băncilor de depozit (CON/2010/9), Finlanda, 13.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Aviz cu privire la restructurarea activităţii şi a datoriilor profesionale faţă de instituţiile de credit şi cu privire la procesarea datelor de către biroul de credit  (CON/2010/8), Grecia, 13.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
Decizia BCE din 10 decembrie 2009 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2010 (BCE/2009/25), JO L 7, 12.1.2010, p. 21
08/01/2010
Aviz cu privire la fuziunea autorităţilor responsabile cu autorizarea şi supravegherea în domeniul bancar şi cel al asigurărilor (CON/2010/4), Franţa, 8.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Aviz cu privire la măsurile de redresare aplicabile întreprinderilor din sectorul bancar şi financiar, cu privire la supravegherea sectorului financiar şi a serviciilor financiare şi cu privire la Statutul Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgia, 11.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Aviz cu privire la anumite măsuri privind reglementarea în domeniile financiar şi bancar (CON/2010/3), Franţa, 7.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Aviz cu privire la un nou cadru juridic pentru elaborarea de statistici naţionale (CON/2010/2), Estonia, 6.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Aviz cu privire la reproducerea bancnotelor forint şi euro şi a monedelor metalice forint şi euro în Ungaria (CON/2010/1), Ungaria, 5.1.2010
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language