2010

29/12/2010
Besluit van de ECB van 22 december 2010 tot wijziging van Besluit ECB/2009/25 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2010  (ECB/2010/32), PB L 343 van 29.12.2010, blz. 78.
29/12/2010
Besluit ECB/2009/25. Inofficiële geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst,  29.12.2010.
22/12/2010
Advies inzake de verlenging van overheidssteun en van herkapitaliseringsmaatregelen voor financiële instellingen behoudens een besluit van de Europese Commissie (CON/2010/95), Polen, 22.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Advies inzake de Hongaarse Financiële Toezichthouder en de wetgevende bevoegdheden van zijn President (CON/2010/94), Hongarije, 21.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Richtsnoer van de ECB van 13 december 2010 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem  (ECB/2010/30), PB L 336 van 21.12.2010, blz. 63.
20/12/2010
Advies inzake het verlengen van overheidsgaranties voor banken en andere instellingen en de verlenging van de herkapitalisatieregeling van overheidswege (CON/2010/93), Zweden, 20.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Advies inzake noodstabilisatie van kredietinstellingen (CON/2010/92), Ierland, 17.12.2010.
15/12/2010
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 25 november 2010 inzake de kwaliteitsaccreditatieprocedure voor producenten van eurobankbiljetten  (ECB/2010/22), PB L 330 van 15.12.2010, blz. 14.
14/12/2010
Advies betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus  (CON/2010/82), PB C 337 van 14.12.2010, blz. 1.
13/12/2010
ECB-Advies inzake de benoeming en het ontslag van leden van de Monetaire Raad en de bezoldiging van de leden van de Raad van Comissarissen van Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Hongarije, 13.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Advies inzake de echtheid, geschiktheid en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
09/12/2010
Advies inzake de verhoging van het kapitaal en de wettelijke reserve van Banque de France (CON/2010/88), Frankrijk, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
ECB-Advies inzake enige nieuwe bepalingen betreffende contant geld in omloop  (CON/2010/89), Slowakije, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten en inzake sancties vanwege het niet beschermen van eurobankbiljetten en euromuntstukken tegen valsemunterij (CON/2010/87), Griekenland, 6.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
Besluit van de ECB van 29 november 2010 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2011  (ECB/2010/25), PB L 318 van 4.12.2010, blz. 52.
03/12/2010
Advies inzake het tijdelijke aanhouden van aandelen door kredietinstellingen gedurende financiële herstructureringen of reddingsoperaties van ondernemingen (CON/2010/86), Roemenië, 3.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Advies inzake de ratificatie of implementatie van een Overeenkomst betreffende Postale Betalingsdiensten (CON/2010/85), 1.12.2010.
19/11/2010
Advies inzake bankenherstructurering  (CON/2010/83), Duitsland, 19.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Advies inzake het kader van minimumreserves (CON/2010/84), Estland, 26.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Advies inzake woningbouwverenigingen (CON/2010/81), Polen, 15.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
ECB-Advies inzake bezoldiging van het personeel van Banco de Portugal en de begroting (CON/2010/80), Portugal, 12.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Advies inzake beperkingen van contante betalingen (CON/2010/79), Bulgarije, 10.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten aangaande kredietvorderingen (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
Besluit van de ECB van 2 november 2010 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (ECB/2010/19), PB L 290 van 6.11.2010, blz. 53.
05/11/2010
Advies inzake het gewijzigde kader voor monetaire beleidstransacties met het oog op verdergaande harmonisering met het Eurosysteem (CON/2010/77), Letland, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Advies inzake wijzigingen van de Grondwet en de Wet op wetgeving, betreffende de wetgevende bevoegdheden van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Hongarije, 3.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie betreffende bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2010/75), Ierland, 2.11.2010.
30/10/2010
Besluit van de ECB van 26 oktober 2010 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Estland  (ECB/2010/18), PB L 285 van 30.10.2010, blz. 37.
18/10/2010
Advies inzake een verhoging voor Oostenrijk van de Nieuwe Kredietovereenkomsten met het Internationaal Monetair Fonds  (CON/2010/74), Oostenrijk, 18.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
Besluit van de ECB van 14 oktober 2010 betreffende het beheer van door de Unie opgenomen en verstrekte leningen in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme  (ECB/2010/17), PB L 275 van 20.10.2010, blz. 10.
19/10/2010
Aanbeveling van de ECB van 8 oktober 2010 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Eesti Pank (ECB/2010/16), PB C 282 van 19.10.2010, blz. 1.
15/10/2010
Advies inzake twee voorstellen voor verordeningen betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van het eurogebied  (CON/2010/72), PB C 278 van 15.10.2010, blz. 1.
14/10/2010
Advies inzake wetgevend kader dat kredietinstelling in staat stelt gedekte obligaties uit te geven (CON/2010/73), Cyprus, 14.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Advies inzake reservevereisten voor kredietinstellingen (CON/2010/68), Hongarije, 11.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
Besluit van de ECB van 16 september 2010 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten  (ECB/2010/14), PB L 267 van 9.10.2010, blz. 1.
09/10/2010
Richtsnoer van de ECB van 16 september 2010 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem  (ECB/2010/13), PB L 267 van 9.10.2010, blz. 21.
05/10/2010
Richtsnoer van de ECB van 15 september 2010 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)  (ECB/2010/12), PB L 261 van 5.10.2010, blz. 6.
28/09/2010
Besluit van de ECB van 21 september 2010 betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro hebben aangenomen  (ECB/2010/15), PB L 253 van 28.9.2010, blz. 58.
18/09/2010
Advies inzake een ontwerpverordening van de Commissie tot vaststelling van gedetailleerde uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad met betrekking tot minimumnormen voor de kwaliteit van GICP-wegingen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2454/97 van de Commissie (CON/2010/67), PB C 252 van 18.9.2010, blz. 1.
16/09/2010
Advies inzake de verlenging van Ierse overheidsgarantie voor bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2010/71), Ierland, 16.9.2010.
09/09/2010
Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader voor het runnen van Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
Besluit van de ECB van 27 juli 2010 tot wijziging van Besluit ECB/2007/5 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding  (ECB/2010/8), PB L 238 van 9.9.2010, blz. 14.
26/08/2010
Advies inzake maatregelen tot het herstel van het budgettair evenwicht (CON/2010/69), Roemenië, 26.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
Aanbeveling van de ECB van 23 augustus 2010 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Banca d’Italia  (ECB/2010/11), PB C 233 van 28.8.2010, blz. 1.
28/08/2010
Besluit van de ECB van 19 augustus 2010 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten  (ECB/2010/10), PB L 226 van 28.8.2010, blz. 48.Aanvullende informatie
20/08/2010
Besluit ECB/2001/15. Onofficiële geconsolideerde tekst [2a)-f)]. Geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 20.8.2010.
18/08/2010
Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid  (CON/2010/65), PB C 223 van 18.8.2010, blz. 1.
17/08/2010
Richtsnoer ECB/2001/18. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  17.8.2010.
12/08/2010
Besluit van de ECB van 29 juli 2010 inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde TARGET2-gegevens  (ECB/2010/9), PB L 211 van 12.8.2010, blz. 45.
09/08/2010
Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende officiële statistieken (CON/2010/66), Roemenië, 9.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader voor het depositogarantiestelsel (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Advies inzake wijzigingen van diverse wetten betreffende het verminderen van financiële onevenwichtigheden (CON/2010/62), Hongarije, 4.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Advies inzake bepaalde bevoegdheden van de Raad van bestuur van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61), Bulgarije, 3.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Advies inzake uitvoeringsregels betreffende beloningssystemen van instellingen en verzekeringsmaatschappijen (CON/2010/63), Duitsland, 5.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Advies inzake het kader betreffende minimumreserves (CON/2010/60), Estland, 2.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Advies inzake de carrières van ambtenaren van de Deutsche Bundesbank  (CON/2010/59), Duitsland, 29.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
Verordening (EU) nr. 674/2010 van de ECB van 23 juli 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito’s en leningen  (ECB/2010/7), PB L 196 van 28.7.2010, blz. 23.
26/07/2010
Advies inzake het beteugelen van overheidsuitgaven aangaande Banca d’Italia (CON/2010/58), Italië, 26.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Advies inzake de overdracht van prudentiële toezichtstaken aan de Oostenrijke Autoriteit Financiële Markten (CON/2010/57), Oostenrijk, 16.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro in Estland en inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Estland (CON/2010/52), PB C 190 van 14.7.2010, blz. 1.
12/07/2010
Advies inzake de gewijzigde wet op de Magyar Nemzeti Bank vanwege de invoering van salarisverlagingen (CON/2010/56), Hongarije, 12.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Advies inzake informatieverstrekking en andere verplichtingen van Banka Slovenije als verstrekker van betalingsdiensten voor begrotingsmiddels in aanmerking komende overheidsinstanties (CON/2010/55), Slovenië, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Advies inzake het oprichten van het Fonds voor Financiële Stabiliteit (CON/2010/54), Griekenland, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Advies inzake beperkingen op short selling (CON/2010/53), Duitsland, 8.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Aanbeveling van de ECB van 1 juli 2010 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná Banka Slovenska  (ECB/2010/6), PB C 184 van 8.7.2010, blz. 1.
01/07/2010
Advies inzake de salarissen van het personeel van Banca Naţională a României (CON/2010/51), Roemenië, 1.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Advies inzake het verlenen van overheidsgaranties aan banken en andere instellingen en de verlenging van de recapitalisatieregeling van de overheid (CON/2010/50), Zweden, 25.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Advies inzake de herstructurering van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Ierland, 17.6.2010.
17/06/2010
Advies inzake het recht van Sveriges Riksbank om informatie te verzamelen bij Zweeds effectenemittenten (CON/2010/49), Zweden, 17.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Advies inzake de Wet op gedekte obligaties (CON/2010/47), Duitsland, 14.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Advies inzake de wijziging van verscheidene bepalingen van de wet op het bankwezen (CON/2010/46), Slovenië, 1.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Advies inzake wijzigingen in het financiële stabiliteitsregime (CON/2010/45), Denemarken, 28.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Richtsnoer ECB/2008/18. Onofficiële geconsolideerde tekst [4a)-b)]. Opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  28.5.2010.
21/05/2010
Advies inzake een aantal Banque de France betreffende bepalingen (CON/2010/44), Frankrijk, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Advies inzake statistieken, grensoverschrijdend vervoer van contant geld en bevoegdheden van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/43), Bulgarije, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
Besluit van de ECB van 14 mei 2010 houdende vaststelling van een programma voor de effectenmarkten (ECB/2010/5), PB L 124 van 20.5.2010, blz. 8.
18/05/2010
Advies inzake de juridische status van de activa van Lietuvos bankas, het mandaat en de beloning van leden van de Raad van bestuur, immuniteit van externe reserves van buitenlandse centrale banken en jaarrekeningen van Lietuvos bankas (CON/2010/42), Litouwen, 18.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Advies inzake de overdracht van rechten en verplichtingen met betrekking tot de uitgifte, distributie en aflossing van overheidsschuld (CON/2010/39), Cyprus, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Advies inzake beloningssystemen in instellingen en verzekeringsondernemingen (CON/2010/41), Duitsland, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Advies inzake een bilaterale lening tussen het Internationaal Monetair Fonds en de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), Oostenrijk, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
Besluit van de ECB van 10 mei 2010 betreffende het beheer van gepoolde bilaterale leningen ten behoeve van de Helleense Republiek en tot wijziging van Besluit ECB/2007/7  (ECB/2010/4), PB L 119 van 13.5.2010, blz. 24.
12/05/2010
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 21 april 2010 betreffende TARGET2-Securities  (ECB/2010/2), PB L 118 van 12.5.2010, blz. 65.
11/05/2010
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 6 mei 2010 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Griekse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2010/3), PB L 117 van 11.5.2010, blz. 102.
07/05/2010
Advies inzake nieuwe denominaties voor muntstuken en bankbiljetten (CON/2010/38), Zweden, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Advies inzake een wijziging van de regels die het voortzetten van het ambt van de president van Narodowy Bank Polski verzekeren (CON/2010/37), Polen, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Advies inzake een wetsontwerp betreffende de herinvoering van redelijkheid in belastingheffing en betreffende belastingontwijking (CON/2010/36), Griekenland, 30.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Advies inzake aanvullende financiële stabiliteitsmaatregelen in Estland (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Advies inzake schuldregelingen voor natuurlijke personen die teveel schulden hebben (CON/2010/34), Griekenland, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Advies inzake toezicht op particuliere verzekering, de invoering van een garantiefonds voor particuliere levensverzekeringen en overige bepalingen (CON/2010/33), Griekenland, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Advies inzake een wijziging van de regels betreffende voorzieningen van Narodowy Bank Polski tegen wisselkoersrisico’s (CON/2010/32), Polen, 21.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Niet langer van kracht zijn: Deel 0 van de personeelsverordeningen en -regelingen van de ECB het Ethische Kader omvattende PB C 104 van 23.4.2010, blz. 3.
23/04/2010
Niet langer van kracht zijn: Aanvullende Code met Ethische Criteria voor de leden van de directie van de ECB PB C 104 van 23.4.2010, blz. 8.
22/04/2010
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (CON/2010/28), PB C 103 van 22.4.2010, blz. 1.Aanvullende informatie
13/04/2010
Advies inzake de gewijzigde Wet op kredietinstellingen en financiële ondernemingen ter invoering van nadere stabiliseringsmaatregelen voor de financiële markt (CON/2010/31), Hongarije, 13.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Advies inzake de hervorming van de Central Bank and Financial Services Authority van Ierland (CON/2010/30), Ierland, 7.4.2010.
06/04/2010
Advies inzake het ook aan banken en andere instellingen toekennen van overheidsgaranties (CON/2010/29), Zweden, 6.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft  (CON/2010/23), PB C 87 van 1.4.2010, blz. 1.
29/03/2010
Advies inzake een nieuw wettelijk kader betreffende integriteit en preventie van corruptie aangaande de toepassing ervan op Banka Slovenije en haar besluitvormende organen (CON/2010/27), Slovenië, 29.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Advies inzake een wetsontwerp betreffende overheidskapitaalinvesteringen in depositobanken (CON/2010/26), Finland, 26.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Advies inzake onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en het verbod op monetaire financiering (CON/2010/25), Bulgarije, 25.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Advies inzake de invoering van een 7-daagse depositofaciliteit (CON/2010/18), Letland, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Advies inzake een wijziging van de Wet op Danmarks Nationalbank betreffende de autoriteit voor het verzamelen van informatie ter compilatie van statistieken (CON/2010/24), Denemarken, 19.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
Richtsnoer van de ECB van 4 maart 2010 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem  (ECB/2010/1), PB L 63 van 12.3.2010, blz. 22.
12/03/2010
Advies betreffende de bijdrage van Oostenrijk aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het IMF (CON/2010/22), Oostenrijk, 12.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vice-president van de ECB (CON/2010/19), PB C 58 van 10.3.2010, blz. 3.Aanvullende informatie
08/03/2010
Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader betreffende de liquiditeitsverruiming van de economie als antwoord op de impact van de internationale financiële crisis (CON/2010/21), Griekenland, 8.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Advies inzake wijzigingen betreffende de Wet op en de statuten van Eesti Pank (CON/2010/20), Estland, 5.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Advies betreffende de voorbereidingen op de invoering van de euro (CON/2010/16), Estland, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Advies inzake de invoering van het Hellenic Statistical System en een onafhankelijke statistische autoriteit (CON/2010/17), Griekenland, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Advies inzake de Ierse leningsovereenkomst met het Internationale Monetair Fonds (CON/2010/15), Ierland, 9.2.2010.
27/01/2010
Advies inzake de specifieke administratieve procedure die Banca Naţională a României toepast op in problemen verkerende kredietinstellingen  (CON/2010/12), Roemenië, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Advies inzake maatregelen ter ondersteuning van bankleningen aan ondernemingen (CON/2010/14), Polen, 29.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Advies inzake de taken van Magyar Nemzeti Bank met betrekking tot het lidmaatschap van Hongarije van het International Monetair Fonds (CON/2010/13), Hongarije, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG  (CON/2010/6), PB C 19 van 26.1.2010, blz. 1.Aanvullende informatie
21/01/2010
Advies betreffende de tweede verlenging van het staatsherkapitalisatiestelsel (CON/2010/11), Zweden, 21.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
Richtsnoer van de ECB van 4 december 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten  (ECB/2009/23), PB L 16 van 21.1.2010, blz. 6.
20/01/2010
Advies inzake drie voorstellen voor verordeningen van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Bankautoriteit, een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en een Europese Autoriteit voor effecten en markten (CON/2010/5), PB C 13 van 20.1.2010, blz. 1.Aanvullende informatie
18/01/2010
Advies inzake de taken van de Magyar Nemzeti Bank, de structuur en de juridische status van de Hongaarse Financiële Toezichthouder en de oprichting van de Raad voor Financiële Stabiliteit (CON/2010/10), Hongarije, 18.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Advies inzake de consolidatie van depositobanken (CON/2010/9), Finland, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Advies inzake de herstructurering van zaken- en beroepsschulden aan kredietinstellingen en inzake gegevensverwerking door het kredietagentschap  (CON/2010/8), Griekenland, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
Besluit van de ECB van 10 december 2009 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2010 (ECB/2009/25), PB L 7 van 12.1.2010, blz. 21.
08/01/2010
Advies inzake de fusie de verzekeringsvergunningverlenende en de toezichthoudende autoriteiten  (CON/2010/4), Frankrijk, 8.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Advies inzake herstelmaatregelen die van toepassing zijn op ondernemingen in de bancaire en financiële sector, betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en inzake het statuut van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), België, 11.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
07/01/2010
Advies inzake bepaalde maatregelen betreffende bancaire en financiële regulering  (CON/2010/3), Frankrijk, 7.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Advies inzake een nieuw juridisch kader voor het produceren van nationale statistieken (CON/2010/2), Estland, 6.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Advies inzake de reproductie van forint- en eurobankbiljetten en van forint- en euromunten in Hongarije (CON/2010/1), Hongarije, 5.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language