2010

29/12/2010
Deċizjoni tal-BĊE tat-22 ta’ Diċembru 2010 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2009/25 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2010 (BĊE/2010/32), ĠU L 343, 29.12.2010, pġ. 78.
29/12/2010
Deċiżjoni BĊE/2009/25. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 29.12.2010.
22/12/2010
Opinjoni dwar l-estensjoni ta’ miżuri ta’ appoġġ u rikapitalizzazzjoni tat-Teżor tal-Istat lil istituzzjonijiet finanzjarji skont deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea (CON/2010/95), Il-Polonja, 22.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Opinjoni dwar l-Awtorita' Ungeriża għas-Sorveljanza Finanzjarja u dwar il-poteri leġiżlattivi tal-President tagħha (CON/2010/94), L-Ungerija, 21.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-13 ta' Diċembru 2010 li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2010/30), ĠU L 336, 21.12.2010, pġ. 63.
20/12/2010
Opinjoni dwar l-estensjoni ta' garanziji tal-gvern lil banek u istituzzjonijiet oħrajn u t-tiġdid tal-iskema tal-Istat għar-rikapitalizzazzjoni  (CON/2010/93), L-Isvezja, 20.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Opinjoni dwar l-istabilizzazzjoni ta' emerġenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2010/92), L-Irlanda, 17.12.2010.
15/12/2010
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-25 ta’ Novembru 2010 dwar il-proċedura għall-akkreditazzjoni tal-kwalità għall-manifatturi ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2010/22), ĠU L 330, 15.12.2010, pġ. 14.
14/12/2010
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jikklassifikaw il-kreditu  (CON/2010/82), ĠU C 337, 14.12.2010, pġ. 1.
13/12/2010
Opinjoni dwar il-ħatra u t-tkeċċija ta' membri tal-Kunsill Monetarju u r-remunerazzjoni tal-membri tal-Bord ta' Sorveljanza ta' Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), L-Ungerija, 13.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Opinjoni dwar l-awtentiċita', il-verifika tal-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
09/12/2010
Opinjoni dwar iż-żieda fil-kapital u r-riżerva statutorja tal-Banque de France (CON/2010/88), Franza, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Opinjoni dwar ċerti dispożizzjonijiet ġodda dwar iċ-ċirkolazzjoni tal-flus kontanti (CON/2010/89), Is-Slovakja, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Opinjoni dwar l-awtentiċità, il-verifika tal-istat tajjeb u r-riċirkolazzjoni tal-karti tal-flus euro u dwar sanzjonijiet għan-nuqqas li jiġu protetti l-karti tal-flus u l-muniti euro kontra l-iffalsifikar (CON/2010/87), Il-Greċja, 6.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
Deċiżjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Novembru 2010 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2011  (BĊE/2010/25), ĠU L 318, 4.12.2010, pġ. 52.
03/12/2010
Opinjoni dwar iż-żamma temporanja ta' ishma minn istituzzjonijiet ta' kreditu matul ir-rikostruzzjonijiet finanzjarji jew operazzjonijiet ta' salvataġġ ta' intrapriżi. (CON/2010/86), Ir-Rumanija, 3.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Opinjoni dwar ir-ratifika jew l-implimentazzjoni ta' Ftehim dwar is-Servizzi ta' Pagament Postali (CON/2010/85), 1.12.2010.
19/11/2010
Opinjoni dwar ir-ristrutturar tal-banek  (CON/2010/83), Il-Ġermanja, 19.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Opinjoni dwar il-qafas tar-riżervi minimi (CON/2010/84), L-Estonja, 26.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Opinjoni dwar id-ditti li jisilfu l-flus għall-bini (CON/2010/81), Il-Polonja, 15.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Opinjoni dwar il-ħlas tal-persunal tal-Banco de Portugal u l-baġit (CON/2010/80), Il-Portugall, 12.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet f'kontanti (CON/2010/79), Il-Bulgarija, 10.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar l-arranġamenti għall-garanziji finanzjarji fir-rigward ta' talbiet ta' kreditu (CON/2010/78), Il-Lussemburgu, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
Deċiżjoni tal-BĊE tat-2 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  (BĊE/2010/19), ĠU L 290, 6.11.2010, pġ. 53.
05/11/2010
Opinjoni dwar emendi lill-qafas tal-operazzjonijiet tal-politika monetarja bil-għan li jiġi armonizzat ulterjorment mal-Eurosistema (CON/2010/77), Il-Latvja, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Opinjoni dwar emendi lill-Kostituzzjoni u dwar il-Liġi fuq il-leġiżlazzjoni, fir-rigward tas-setgħat leġiżlattivi ta' Magyar Nemzeti Bank  (CON/2010/76), L-Ungerija, 3.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija tal-Istat Irlandiż għal xi passiv tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2010/75), L-Irlanda, 2.11.2010.
30/10/2010
Deċiżjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Ottubru 2010 dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni ta’ riżervi minimi mill-BĊE wara l-introduzzjoni tal-euro fl-Estonja  (BĊE/2010/18), ĠU L 285, 30.10.2010, pġ. 37.
18/10/2010
Opinjoni dwar żieda fl-Arranġamenti Ġodda għas-Self mal-Fond Monetarju Internazzjonali  (CON/2010/74), L-Awstrija, 18.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
Deċizjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Ottubru 2010 dwar l-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ self lil u mill-Unjoni konklużi taħt il-mekkaniżmu Ewropew għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja  (BĊE/2010/17), ĠU L 275, 20.10.2010, pġ. 10.
19/10/2010
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-8 ta’ Ottubru 2010 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta' Eesti Pank (BĊE/2010/16), ĠU C 282, 19.10.2010, pġ. 1.
15/10/2010
Opinjoni dwar żewġ proposti għal regolamenti dwar it-trasport professjonali transkonfini ta’ flus kontanti bis-sewqan bejn Stati Membri taż-żona euro  (CON/2010/72), ĠU C 278, 15.10.2010, pġ. 1.
14/10/2010
Opinjoni dwar qafas leġiżlattiv li jagħmilha possibbli għall-istituzzjonijiet ta' kreditu li joħorġu bonds koperti (CON/2010/73), Ċipru, 14.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2010/68), L-Ungerija, 11.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
Deċiżjoni tal-Bank ċentrali Ewropew tas-16 ta’ Settembru 2010 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2010/14), ĠU L 267, 9.10.2010, pġ. 1.
09/10/2010
Linja ta’ gwida tal-BĊE tas-16 ta’ Settembru 2010 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/7 dwar l-Istrumenti u l-Proċeduri tal-Politika Monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2010/13), ĠU L 267, 9.10.2010, pġ. 21.
05/10/2010
Linja ta’ Gwida tal-BĊE tal-15 ta’ Settembru 2010 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/2 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2010/12), ĠU L 261, 5.10.2010, pġ. 6.
28/09/2010
Deċiżjoni tal-Bank Centrali Ewropew tal-21 ta’ Settembru 2010 dwar l-amministrazzjoni ta’ self ESFS lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (BĊE/2010/15), ĠU L 253, 28.9.2010, pġ. 58.
18/09/2010
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward ta' standards minimi għall-kwalità tal-ippeżar HICP u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2454/97 (CON/2010/67), ĠU C 252, 18.9.2010, pġ. 1.
16/09/2010
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija tal-Istat Irlandiż għal xi passiv tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2010/71), L-Irlanda, 16.9.2010.
09/09/2010
Opinjoni dwar emendi lill-qafas legali għall-operat tal-Bank Gospodarstwa Krajowego  (CON/2010/70), Il-Polonja, 9.9.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
Deċizjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Lulju 2010 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/5 li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Akkwisti  (BĊE/2010/8), ĠU L 238, 9.9.2010, pġ. 14.
26/08/2010
Opinjoni dwar mżuri ulterjuri għar-radd tal-bilanċ baġitarju (CON/2010/69), Ir-Rumanija, 26.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-23 ta’ Awwissu 2010 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banca d’Italia  (BĊE/2010/11), ĠU C 233, 28.8.2010, pġ. 1.
28/08/2010
Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Awwissu 2010 dwar nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika (BĊE/2010/10), ĠU L 226, 28.8.2010, pġ. 48.Aktar tagħrif
20/08/2010
Deċiżjoni BĊE/2001/15. Test konsolidat mhux uffiċjali [1a)-f)]. Magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 20.8.2010.
18/08/2010
Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar ir-rekwiżiti kapitali għall-ktieb tan-negozju u għar-rititolizzazzjonijiet, u r-reviżjoni superviżorja tal-politika dwar ir-remunerazzjoni  (CON/2010/65), ĠU C 223, 18.8.2010, pġ. 1.
17/08/2010
Regolament BĊE/2001/18. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  17.8.2010.
12/08/2010
Deċizjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Lulju 2010 dwar l-aċċess għal u l-użu ta’ ċerta dejta TARGET2  (BĊE/2010/9), ĠU L 211, 12.8.2010, pġ. 45.
09/08/2010
Opinjoni dwar emendi għal-leġiżlazzjoni dwar l-istatistika uffiċjali (CON/2010/66), Ir-Rumanija, 9.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Opinjoni dwar emendi lill-qafas legali għall-iskema tal-garanzija tad-depożitu (CON/2010/64), Il-Polonja, 6.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Opinjoni dwar emendi ghal certi ligijiet li jirrigwardaw it-tnaqqis tal-izbilanci finanzjarji (CON/2010/62), L-Ungerija, 4.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Opinjoni dwar certi kompetenzi tal-Kunsill Governattiv tal-Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) (CON/2010/61), Il-Bulgarija, 3.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Opinjoni tal-BCE dwar l-implimentazzjoni tar-regoli fir-rigward tas-sistemi ta’ kumpens f’istituzzjonijiet u kumpaniji tal-assigurazzjoni (CON/2010/63), Il-Ġermanja, 5.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Opinjoni dwar il-qafas tar-rizervi minimi (CON/2010/60), L-Estonja, 2.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Opinjoni dwar il-karrieri tal-impjegati taċ-ċivil mad-Deutsche Bundesbank  (CON/2010/59), Il-Ġermanja, 29.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
Regolament (UE) Nru 674/2010 tal-BĊE tat-23 ta’ Lulju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18) dwar l-istatistika fir-rigward tar-rati tal-imgħax applikati mill-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self fil-konfront ta’ households u korporazzjonijiet mhux finanzjarji  (BĊE/2010/7), ĠU L 196, 28.7.2010, pġ. 23.
26/07/2010
Opinjoni dwar it-trazzin tal-ispiża pubblika, fir-rigward tal-Banca d'Italia (CON/2010/58), L-Italja, 26.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Opinjoni dwar it-trasferiment ta' dmirijiet ta' sorveljanza prudenzjali lill-Awtorità Awstrijka għas-Swieq Finanzjarji (CON/2010/57), L-Awstrija, 16.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro fl-Estonja u dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2866/98 fir-rigward tar-rata ta' konverżjoni għall-euro għall-Estonja (CON/2010/52), ĠU C 190, 14.7.2010, pġ. 1.
12/07/2010
Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar il-Magyar Nemzeti Bank li jintroduċu tnaqqis fis-salarji. (CON/2010/56), L-Ungerija, 12.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Opinjoni dwar l-għoti ta' informazzjoni u obbligi oħrajn tal-Banka Slovenije bħala fornitur ta' servizz ta' pagament għal entitajiet iffinanzjati mill-baġit (CON/2010/55), Is-Slovenja, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Opinjoni dwar it-twaqqif tal-Fond għall-Istabbiltà Finanzjarja (CON/2010/54), Il-Greċja, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Opinjoni dwar restrizzjonijiet għat-tnaqqis fil-valur tal-bejgħ (CON/2010/53), Il-Ġermanja, 8.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-1 ta’ Lulju 2010 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tan-Národná banka Slovenska  (BĊE/2010/6), ĠU C 184, 8.7.2010, pġ. 1.
01/07/2010
Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni tal-persunal tal-Banca Naţională a României  (CON/2010/51), Ir-Rumanija, 1.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Opinjoni dwar l-estensjoni ta' garanziji tal-gvern lil banek u istituzzjonijiet oħra u t-titwil tal-iskema tal-Istat għar-rekapitalizzazzjoni (CON/2010/50), L-Isvezja, 25.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Opinjoni dwar ir-ristrutturar tal-Bank Ċentrali u l-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji tal-Irlanda (CON/2010/48), L-Irlanda, 17.6.2010.
17/06/2010
Opinjoni dwar id-dritt ta’ Sveriges Riksbank li jiġbor informazzjoni mingħand entitajiet Svediżi li joħorġu t-titoli (CON/2010/49), L-Isvezja, 17.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar bonds garantiti (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Il-Ġermanja, 14.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Opinjoni dwar emendi għal bosta disposizzjonijiet tal-Liġi dwar l-Ibbankjar (CON/2010/46), Is-Slovenja, 1.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Opinjoni dwar emendi lir-reġim dwar l-istabbilta' finanzjarja (CON/2010/45), Id-Danimarka, 28.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Linja ta' Gwida BĊE/2008/18. Test konsolidat mhux uffiċjali [4 a) - b)]. Magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 28.5.2010.
21/05/2010
Opinjoni dwar ċerti disposizzjonijiet marbutin mal-Banque de France (CON/2010/44), Franza, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Opinjoni dwar statistika, caqlieq transkonfini tal-flus kontanti u l-kompetenzi tal-Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru)  (CON/2010/43), Il-Bulgarija, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
Deċiżjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Mejju 2010 li tistabbilixxi programm għas-swieq tat-titoli (BĊE/2010/5), ĠU L 124, 20.5.2010, pġ. 8.
18/05/2010
Opinjoni dwar l-istat legali tal-assi tal-Lietuvos bankas, il-mandat u r-remunerazzjoni tal-membri tal-Bord, l-immunità tar-riżervi barranin tal-banek ċentrali barranin u r-rendikonti finanzjarji annwali tal-Lietuvos bankas (CON/2010/42), Il-Litwanja, 18.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Opinjoni dwar it-trasferiment ta' drittijiet u obbligazzjonijiet marbutin mal-ħruġ, it-tqassim u l-ammortament tad-dejn pubbliku (CON/2010/39), Ċipru, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Opinjoni dwar sistemi ta' kumpens f'istituzzjonijiet u kumpaniji tal-assigurazzjoni (CON/2010/41), Il-Ġermanja, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Opinjoni dwar self bilaterali bejn il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), L-Awstrija, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
Deċiżjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Mejju 2010 dwar il-ġestjoni ta’ self bilaterali kollettiv għall-benefiċċju tar-Repubblika Ellenika u li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 (BĊE/2010/4), ĠU L 119, 13.5.2010, pġ. 24.
12/05/2010
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta’ Gwida tal-BĊE tal-21 ta’ April 2010 dwar TARGET2-Securities  (BĊE/2010/2), ĠU L 118, 12.5.2010, pġ. 65.
11/05/2010
Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Mejju 2010 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn għas-suq maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Grieg  (BĊE/2010/3), ĠU L 117, 11.5.2010, pġ. 102.
07/05/2010
Opinjoni dwar denominazzjonijiet ġodda tal-muniti u l-karti tal-flus (CON/2010/38), L-Isvezja, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Opinjoni dwar emenda għar-regoli li tiżgura l-kontinwità tal-kariga ta' President tan-Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Il-Polonja, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi dwar ir-radd tal-ġustizzja fit-tassassjoni u l-indirizzar tal-evażjoni tat-taxxa (CON/2010/36), Il-Greċja, 30.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Opinjoni dwar miżuri addizzjonali għall-istabbiltà finanzjarja fl-Estonja (CON/2010/35), L-Estonja, 26.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Opinjoni dwar arranġamenti dwar id-dejn għal individwi midjunin iż-żejjed (CON/2010/34), Il-Greċja, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Opinjoni dwar is-sorveljanza tal-assigurazzjoni privata, it-twaqqif ta' fond ta’ garanzija għall-assigurazzjoni privata fuq il-ħajja u disposizzjonijiet oħra (CON/2010/33), Il-Greċja, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Opinjoni dwar emenda għar-regoli li jirrigwardaw il-provvediment ta’ Narodowy Bank Polski biex jaffaċċja r-riskju tar-rata tal-kambju (CON/2010/32), Il-Polonja, 21.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Mhux aktar fis-seħħ: Parti 0 tar-regoli għall-istaff tal-BĊE li fiha l-qafas dwar l-etika ĠU C 104, 23.4.2010, pġ. 3.
23/04/2010
Mhux aktar fis-seħħ: Kodiċi supplimentari ta’ Kriterji ta’ Etika għall-Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE ĠU C 104, 23.4.2010, pġ. 8.
22/04/2010
Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 479/2009 dwar il-kwalità tad-dejta statistika fil-kuntest tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv  (CON/2010/28), ĠU C 103, 22.4.2010, pġ. 1.Aktar tagħrif
13/04/2010
Opinjoni dwar l-emenda għal-Liġi dwar l-istituzzjonijiet tal-kreditu u l-impriżi finanzjarji li tintroduċi miżuri ulterjuri dwar l-istabilizzazzjoni tas-suq finanzjarju (CON/2010/31), L-Ungerija, 13.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Opinjoni dwar ir-ristrutturar tas-Central Bank and Financial Services Authority tal-Irlanda (CON/2010/30), L-Irlanda, 7.4.2010.
06/04/2010
Opinjoni dwar l-estensjoni ta’ garanziji tal-gvern lill-banek u lil istituzzjonijiet oħra (CON/2010/29), L-Isvezja, 6.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 1998/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq (CON/2010/23), ĠU C 87, 1.4.2010, pġ. 1.
29/03/2010
Opinjoni dwar qafas legali ġdid relatat mal-integrità u l-prevenzjoni tal-korruzzjoni kif japplika għall-Banka Slovenije u l-korpi deċiżjonali tiegħu  (CON/2010/27), Is-Slovenja, 29.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi fir-rigward ta' investiment ta' kapital mill-Istat f'banek għad-depożitu (CON/2010/26), Il-Finlandja, 26.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Opinjoni dwar l-indipendenza, il-konfidenzjalità u l-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju (CON/2010/25), Il-Bulgarija, 25.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' faċilita' ta' depożitu għal sebat ijiem (CON/2010/18), Il-Latvja, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Opinjoni dwar emenda lil-Liġi dwar id-Danmarks Nationalbank li tirrigwarda l-awtorita' biex tiġbor l-informazzjoni għall-kumpilazzjoni tal-istatistika (CON/2010/24), Id-Danimarka, 19.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
Linja ta’ Gwida tal-BĊE tal-4 ta’ Marzu 2010 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2010/1), ĠU L 63, 12.3.2010, pġ. 22.
12/03/2010
Opinjoni dwar il-kontributt tal-Awstrija għall-Fond għat-Tnaqqis tal-Faqar u t-Tkabbir tal-IMF (CON/2010/22), L-Awstrija, 12.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra tal-Viċi-President tal-BĊE (CON/2010/19), ĠU C 58, 10.3.2010, pġ. 3.Aktar tagħrif
08/03/2010
Opinjoni dear emendi lill-qafas legali dwar it-titjib tal-likwidita' tal-ekonomija bi tweġiba għall-impatt tal-kriżi finanzjarja internazzjonali (CON/2010/21), Il-Greċja, 8.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar u l-Istatut tal-Eesti Pank (CON/2010/20), L-Estonja, 5.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Opinjoni dwar it-tħejjijiet għall-introduzzjoni tal-euro (CON/2010/16), L-Estonja, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Opinjoni dwar it-twaqqif tas-Sistema Ellenika tal-Istatistika u awtorita' indipendenti għall-istatistika  (CON/2010/17), Il-Greċja, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Opinjoni dwar il-ftehim bilaterali dwar is-self bejn l-Irlanda u l-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2010/15), L-Irlanda, 9.2.2010.
27/01/2010
Opinjoni dwar il-proċedura amministrattiva speċjali mnedija mill-Banca Naţională a României għal istituzzjonijiet ta' kreditu f'diffikulta' (CON/2010/12), Ir-Rumanija, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Opinjoni dwar miżuri li jappoġġjaw is-self tal-banek lin-negozji (CON/2010/14), Il-Polonja, 29.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Opinjoni dwar id-dmirijiet tal-Magyar Nemzeti Bank b'rabta mas-sħubija tal-Ungerija fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2010/13), L-Ungerija, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2004/109/KE (CON/2010/6), ĠU C 19, 26.1.2010, pġ. 1.Aktar tagħrif
21/01/2010
Opinjoni dwar it-tieni estensjoni tal-iskema tal-Istat għar-rikapitalizzazzjoni (CON/2010/11), L-Isvezja, 21.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
Linja ta’ Gwida tal-BĊE tal-4 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/9 dwar l-istatistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji u dik tas-swieq  (BĊE/2009/23), ĠU L 16, 21.1.2010, pġ. 6.
20/01/2010
Opinjoni dwar tliet proposti għal regolamenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxu Awtorità Bankarja Ewropea, Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (CON/2010/5), ĠU C 13, 20.1.2010, pġ. 1.Aktar tagħrif
18/01/2010
Opinjoni dwar ix-xogħol tal-Magyar Nemzeti Bank, l-istruttura u l-istat legali tal-Awtorità Ungeriża għas-Sorveljanza Finanzjarja u t-twaqqif tal-Kunsill għall-Istabbiltà Finanzjarja (CON/2010/10), L-Ungerija, 18.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Opinjoni dwar il-konsolidazzjoni ta'banek ta’ depożitu (CON/2010/9), Il-Finlandja, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Opinjoni dwar ir-ristrutturar tad-djun tan-negozju u professjonali dovuti lil instituzzjonijiet ta' kreditu u dwar l-ipproċessar ta' data ta' buro ta' kreditu (CON/2010/8), Il-Greċja, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
Deċiżjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2009 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2010 (BĊE/2009/25), ĠU L 7, 12.1.2010, pġ. 21.
08/01/2010
Opinjoni dwar l-inkorporazzjoni tal-awtoritajiet tal-liċenzji u ta' sorveljanza tal-qasam bankarju u dak tal-assigurazzjoni (CON/2010/4), Franza, 8.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Opinjoni dwar miżuri ta’ rkupru li japplikaw għal impriżi fil-qasam bankarju u dak finanzjarju, dwar is-sorveljanza tas-settur finanzjarju u s-servizzi finanzjarji u dwar l-istatuti tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Il-Belġju, 11.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Opinjoni dwar ċerti miżuri li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni bankarja u finanzjarja (CON/2010/3), Franza, 7.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Opinjoni dwar qafas legali ġdid għall-produzzjoni ta' statistika nazzjonali (CON/2010/2), L-Estonja, 6.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Opinjoni dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus tal-forint u tal-euro u tal-muniti forint u tal-euro fl-Ungerija (CON/2010/1), L-Ungerija, 5.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language