2010

29/12/2010
ECB Lēmums (2010. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2009/25 par 2010. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu  (ECB/2010/32), OV L 343, 29.12.2010, 78. lpp..
29/12/2010
Lēmums ECB/2009/25. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 29.12.2010.
22/12/2010
Atzinums par Valsts kases atbalsta pagarināšanu un finanšu iestāžu rekapitalizācijas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu (CON/2010/95), Polija, 22.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Atzinums par Ungārijas Finanšu uzraudzības iestādi un tās prezidenta likumdošanas pilnvarām (CON/2010/94), Ungārija, 21.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
ECB Pamatnostādne (2010. gada 13. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (ECB/2010/30), OV L 336, 21.12.2010, 63. lpp..
20/12/2010
Atzinums par valdības garantiju bankām un citām iestādēm, kā arī rekapitalizācijas valsts shēmas pagarināšanu (CON/2010/93), Zviedrija, 20.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Atzinums par kredītiestāžu ārkārtas stabilizāciju (CON/2010/92), Īrija, 17.12.2010.
15/12/2010
uz sākumu: ECB Lēmums (2010. gada 25. novembris) par euro banknošu ražotāju kvalitātes akreditācijas procedūru  (ECB/2010/22), OV L 330, 15.12.2010, 14. lpp..
14/12/2010
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (CON/2010/82), OV C 337, 14.12.2010, 1. lpp..
13/12/2010
Atzinums par Monetārās padomes locekļu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata un Magyar Nemzeti Bank Padomes locekļu atalgojumu (CON/2010/91), Ungārija, 13.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Atzinums par euro banknošu autentiskumu, derīguma pārbaudi un atkārtotu laišanu apgrozībā (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
09/12/2010
Atzinums par Banque de France kapitāla un likumā noteikto rezervju palielināšanu (CON/2010/88), Francija, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Atzinums par dažiem noteikumiem attiecībā uz skaidrās naudas apriti (CON/2010/89), Slovākija, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Atzinums par euro banknošu autentiskumu, derīguma pārbaudi un atkārtotu laišanu apgrozībā, kā arī par sankcijām par euro banknošu un monētu aizsardzības pret viltošanu nenodrošināšanu (CON/2010/87), Grieķija, 6.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
ECB Lēmums (2010. gada 29. novembris) par 2011. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu  (ECB/2010/25), OV L 318, 4.12.2010, 52. lpp..
03/12/2010
Atzinums par kredītiestāžu veiktu akciju pagaidu turēšanu finanšu rekonstrukcijas vai uzņēmuma glābšanas darbību laikā (CON/2010/86), Rumānija, 3.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Atzinums par Pasta maksājumu pakalpojumu nolīguma ratifikāciju vai īstenošanu (CON/2010/85), 1.12.2010.
19/11/2010
Atzinums par banku restrukturizāciju (CON/2010/83), Vācija, 19.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Atzinums par obligāto rezervju regulējumu (CON/2010/84), Igaunija, 26.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Atzinums par būvapvienībām (CON/2010/81), Polija, 15.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Atzinums par Banco de Portugal darbinieku atalgojumu un budžetu (CON/2010/80), Portugāle, 12.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Atzinums par skaidras naudas maksājumu ierobežojumiem (CON/2010/79), Bulgārija, 10.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Atzinums par grozījumiem finanšu nodrošinājuma līgumu tiesību aktos attiecībā uz kredītprasībām (CON/2010/78), Luksemburga, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
ECB Lēmums (2010. gada 2. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2010/19), OV L 290, 6.11.2010, 53. lpp..
05/11/2010
Atzinums par grozījumiem monetārās politikas darbības principos nolūkā turpināt to saskaņošanu ar Eurosistēmas principiem  (CON/2010/77), Latvija, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
03/11/2010
Atzinums par grozījumiem Konstitūcijā un Likumu par tiesību aktiem saistībā ar Magyar Memzeti Bank likumdevēja pilnvarām (CON/2010/76), Ungārija, 3.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Atzinums par Īrijas valsts garantiju dažām kredītiestāžu saistībām pagarināšanu (CON/2010/75), Īrija, 2.11.2010.
30/10/2010
ECB Lēmums (2010. gada 26. oktobris) par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Igaunijā  (ECB/2010/18), OV L 285, 30.10.2010, 37. lpp..
18/10/2010
Atzinums par Jaunās kreditēšanas vienošanās ar Starptautisko Valūtas fondu apmēra palielināšanu (CON/2010/74), Austrija, 18.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
ECB Lēmums (2010. gada 14. oktobris) par Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma ietvaros veikto Savienības aizņemšanās un aizdošanas darbību pārvaldību  (ECB/2010/17), OV L 275, 20.10.2010, 10. lpp..
19/10/2010
ECB Ieteikums (2010. gada 8. oktobris) Eiropas Savienības Padomei par Eesti Pank ārējo revidentu (ECB/2010/16), OV C 282, 19.10.2010, 1. lpp..
15/10/2010
Atzinums par priekšlikumiem regulām par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm (CON/2010/72), OV C 278, 15.10.2010, 1. lpp..
14/10/2010
Atzinums par kredītiestāžu veiktas nodrošināto obligāciju emisijas tiesisko regulējumu  (CON/2010/73), Kipra, 14.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Atzinums par kredītiestāžu rezervju prasībām (CON/2010/68), Ungārija, 11.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
ECB Lēmums (2010. gada 16. septembris) par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā  (ECB/2010/14), OV L 267, 9.10.2010, 1. lpp..
09/10/2010
ECB Pamatnostādne (2010. gada 16. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām  (ECB/2010/13), OV L 267, 9.10.2010, 21. lpp..
05/10/2010
ECB Pamatnostādne (2010. gada 15. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) ( (ECB/2010/12), OV L 261, 5.10.2010, 6. lpp..
28/09/2010
ECB Lēmums (2010. gada 21. septembris) par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu (ECB/2010/15), OV L 253, 28.9.2010, 58. lpp..
18/09/2010
Atzinums par priekšlikumu Komisijas regulai, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz minimālajiem SPCI svērumu kvalitātes standartiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2454/97 (CON/2010/67), OV C 252, 18.9.2010, 1. lpp..
16/09/2010
Atzinums par Īrijas valsts garantiju dažām kredītiestāžu saistībām pagarināšanu (CON/2010/71), Īrija, 16.9.2010.
09/09/2010
Atzinums par grozījumiem Bank Gospodarstwa Krajowego darbības tiesiskajā regulējumā (CON/2010/70), Polija, 9.9.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
ECB Lēmums ( 2010. gada 27. jūlijs ), kurš groza Lēmumu ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2010/8), OV L 238, 9.9.2010, 14. lpp..
26/08/2010
Atzinums par papildu pasākumiem līdzsvarota budžeta atjaunošanai (CON/2010/69), Rumānija, 26.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
ECB Ieteikums ( 2010. gada 23. augusts ) Eiropas Savienības Padomei par Banca d’Italia ārējo revidentu (ECB/2010/11), OV C 233, 28.8.2010, 1. lpp..
28/08/2010
ECB Lēmums (2010. gada 19. augusts) par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu  (ECB/2010/10), OV L 226, 28.8.2010, 48. lpp..Papildus informācija
20/08/2010
Lēmums ECB/2001/15. Neoficiāls konsolidēts teksts [1a)-f)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 20.8.2010.
18/08/2010
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi  (CON/2010/65), OV C 223, 18.8.2010, 1. lpp..
17/08/2010
Regula ECB/2001/18. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs  17.8.2010.
12/08/2010
ECB Lēmums (2010. gada 29. jūlijs) par piekļuvi TARGET2 datiem un to izmantošanu  (ECB/2010/9), OV L 211, 12.8.2010, 45. lpp..
09/08/2010
Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par valsts statistiku (CON/2010/66), Rumānija, 9.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Atzinums par grozījumiem noguldījumu garantiju shēmas tiesiskajā regulējumā (CON/2010/64), Polija, 6.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Atzinums par likumiem, kas attiecas uz finansu nesabalansētības mazināšanu (CON/2010/62), Ungārija, 4.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Atzinums par dažiem Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) Padomes kompetences jautājumiem (CON/2010/61), Bulgārija, 3.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Atzinums par noteikumiem, ar ko ievieš kompensācijas sistēmas iestādēs un apdrošināšanas sabiedrībās (CON/2010/63), Vācija, 5.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Atzinums par obligāto rezervju regulējumu (CON/2010/60), Igaunija, 2.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Atzinums par Deutsche Bundesbank ierēdņu karjeras virzību (CON/2010/59), Vācija, 29.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
ECB Regula (ES) Nr. 674/2010 (2010. gada 23. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem  (ECB/2010/7), OV L 196, 28.7.2010, 23. lpp..
26/07/2010
Atzinums par valsts izdevumu ierobežošanu saistībā ar Banca d’Italia (CON/2010/58), Itālija, 26.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Atzinums par pienācīgas uzraudzības uzdevumu nodošanu Austrijas Finanšu tirgus uzraudzības iestādei (CON/2010/57), Austrija, 16.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Igaunijā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 2866/98 groza attiecībā uz euro maiņas kursu Igaunijai (CON/2010/52), OV C 190, 14.7.2010, 1. lpp..
12/07/2010
Atzinums par grozījumiem Likumā par Magyar Nemzeti Bank, ar ko tiek ieviesti darba samaksas samazinājumi (CON/2010/56), Ungārija, 12.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Atzinums par informācijas nodrošināšanu un citiem pienākumiem, kas Banka Slovenije jāveic kā maksājumu pakalpojumu sniedzējai budžeta lietotājiem (CON/2010/55), Slovēnija, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Atzinums par Finanšu stabilitātes fonda izveidi (CON/2010/54), Grieķija, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Atzinums par īsās pozīcijas pārdošanas ierobežojumiem (CON/2010/53), Vācija, 8.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
ECB Ieteikums (2010. gada 1. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējo revidentu  (ECB/2010/6), OV C 184, 8.7.2010, 1. lpp..
01/07/2010
Atzinums par Banca Naţională a României personāla atalgojumu (CON/2010/51), Rumānija, 1.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Atzinums par valdības garantiju bankām un citām iestādēm pagarināšanu, kā arī rekapitalizācijas valsts shēmas pagarināšanu  (CON/2010/50), Zviedrija, 25.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Atzinums par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland restrukturizāciju (CON/2010/48), Īrija, 17.6.2010.
17/06/2010
Atzinums par Sveriges Riksbank tiesībām vākt informāciju no zviedru vērtspapīru emitentiem (CON/2010/49), Zviedrija, 17.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Atzinums par grozījumiem Likumā par nodrošinātajām obligācijām (Pfandbriefe)  (CON/2010/47), Vācija, 14.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Atzinums par grozījumiem vairākās Banku likuma normās (CON/2010/46), Slovēnija, 1.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Atzinums par grozījumiem finanšu stabilitātes režīmā (CON/2010/45), Dānija, 28.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Pamatnostādne ECB/2008/18. Neoficiāls konsolidēts teksts [4. a) - b)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 28.5.2010.
21/05/2010
Atzinums par noteikumiem, kas saistīti ar Banque de France (CON/2010/44), Francija, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Atzinums par statistiku, naudas pārrobežu apriti un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) kompetenci (CON/2010/43), Bulgārija, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
ECB Lēmums (2010. gada 14. maijs), ar ko izveido vērtspapīru tirgus programmu (ECB/2010/5), OV L 124, 20.5.2010, 8. lpp..
18/05/2010
Atzinums par Lietuvos bankas aktīvu tiesisko statusu, valdes locekļu amata pilnvaru laiku un atalgojumu, ārvalstu centrālo banku valūtas rezervju imunitāti un Lietuvos bankas gada finanšu pārskatiem (CON/2010/42), Lietuva, 18.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Atzinums par tiesību un pienākumu cesiju saistībā ar valsts parāda vērtspapīru emisiju, izplatīšanu un dzēšanu (CON/2010/39), Kipra, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Atzinums par kompensācijas sistēmām iestādēs un apdrošināšanas sabiedrībās (CON/2010/41), Vācija, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Atzinums par Starptautiskā Valutas fonda un Oesterreichische Nationalbank divpusējo aizdevumu (CON/2010/40), Austrija, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
ECB Lēmums (2010. gada 10. maijs) par apkopotu divpusējo aizdevumu Grieķijas Republikai pārvaldību un grozījumiem Lēmumā ECB/2007/7  (ECB/2010/4), OV L 119, 13.5.2010, 24. lpp..
12/05/2010
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2010. gada 21. aprīlis) par TARGET2 vērtspapīriem (ECB/2010/2), OV L 118, 12.5.2010, 65. lpp..
11/05/2010
uz sākumu: ECB Lēmums (2010. gada 6. maijs) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2010/3), OV L 117, 11.5.2010, 102. lpp..
07/05/2010
Atzinums par jaunām monētu un banknošu nominālvērtībām (CON/2010/38), Zviedrija, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Atzinums par grozījumiem noteikumos, kas nodrošina Narodowy Bank Polski prezidenta pienākumu izpildes nepārtrauktību (CON/2010/37), Polija, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Atzinums par likumprojektu par godīguma atjaunošanu nodokļu iekasēšanā un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (CON/2010/36), Grieķija, 30.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Atzinums par finanšu stabilitātes papildu pasākumiem Igaunijā (CON/2010/35), Igaunija, 26.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Atzinums par parāda atmaksas kārtību personām, kas iestigušas pārmērīgos parādos (CON/2010/34), Grieķija, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Atzinums par privātās apdrošināšanas uzraudzību, privātās dzīvības apdrošināšanas garantiju fonda izveidošanu un citiem noteikumiem (CON/2010/33), Grieķija, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Atzinums par grozījumiem noteikumos, kas regulē Narodowy Bank Polski uzkrājumu valūtas maiņas kursa riskam (CON/2010/32), Polija, 21.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
uz sākumu: ECB personāla noteikumu 0 daļa, kas nosaka Ētikas principus OV C 104, 23.4.2010, 3. lpp..
23/04/2010
uz sākumu: ECB Valdes locekļu Ētikas papildkodekss OV C 104, 23.4.2010, 8. lpp..
22/04/2010
Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā  (CON/2010/28), OV C 103, 22.4.2010, 1. lpp..Papildus informācija
13/04/2010
Atzinums par grozījumiem Likumā par kredītiestādēm un finanšu uzņēmumiem, ar ko ievieš papildu pasākumus finanšu tirgus stabilizācijai (CON/2010/31), Ungārija, 13.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Atzinums par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland restrukturēšanu (CON/2010/30), Īrija, 7.4.2010.
06/04/2010
Atzinums par valdības garantiju bankām un citām iestādēm pagarināšanu (CON/2010/29), Zviedrija, 6.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām  (CON/2010/23), OV C 87, 1.4.2010, 1. lpp..
29/03/2010
Atzinums par jaunu integritātes nodrošināšanas un korupcijas novēršanas tiesisko regulējumu saistībā ar tā piemērošanu Banka Slovenije un tās lēmējinstitūcijām (CON/2010/27), Slovēnija, 29.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Atzinums par likumprojektu par valsts kapitāla investīcijām depozītu bankās (CON/2010/26), Somija, 26.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Atzinums par neatkarību, konfidencialitāti un monetārās finansēšanas aizliegumu (CON/2010/25), Bulgārija, 25.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Atzinums par noguldījumu uz septiņām dienām ieviešanu (CON/2010/18), Latvija, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
19/03/2010
Atzinums par grozījumiem likumā par Danmarks Nationalbank saistībā ar tiesībām vākt informāciju statistikas apkopošanas mērķiem (CON/2010/24), Dānija, 19.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
ECB Pamatnostādne (2010. gada 4. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām  (ECB/2010/1), OV L 63, 12.3.2010, 22. lpp..
12/03/2010
Atzinums par Austrijas iemaksu SVF Nabadzības samazināšanas un izaugsmes fondā (CON/2010/22), Austrija, 12.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB viceprezidenta iecelšanu amatā (CON/2010/19), OV C 58, 10.3.2010, 3. lpp..Papildus informācija
08/03/2010
Atzinums par grozījumiem likviditātes palielināšanas tiesiskajā regulējumā, reaģējot uz starptautiskās finanšu krīzes ietekmi (CON/2010/21), Grieķija, 8.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Atzinums par grozījumiem Eesti Pank likumā un statūtos (CON/2010/20), Igaunija, 5.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Atzinums par sagatavošanās darbiem euro ieviešanai (CON/2010/16), Igaunija, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Atzinums par Grieķijas Statistikas sistēmas izveidi un neatkarīgu statistikas iestādi (CON/2010/17), Grieķija, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Atzinums par Īrijas divpusējo aizņēmuma līgumu ar Starptautisko Valūtas fondu (CON/2010/15), Īrija, 9.2.2010.
27/01/2010
Atzinums par īpašo administrācijas procedūru, ko Banca Naţională a României var ierosināt attiecībā uz grūtībās nonākušām kredītiestādēm (CON/2010/12), Rumānija, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Atzinums par pasākumiem, kas atbalsta banku aizdevumus uzņēmumiem (CON/2010/14), Polija, 29.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank uzdevumiem saistībā ar Ungārijas dalību Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2010/13), Ungārija, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK un Direktīvu 2004/109/EK (CON/2010/6), OV C 19, 26.1.2010, 1. lpp..Papildus informācija
21/01/2010
Atzinums par nacionālās rekapitalizācijas shēmas darbības termiņa otrreizēju pagarināšanu (CON/2010/11), Zviedrija, 21.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
ECB Pamatnostādne (2009. gada 4. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku  (ECB/2009/23), OV L 16, 21.1.2010, 6. lpp..
20/01/2010
Atzinums par priekšlikumiem trīs Eiropas Parlamenta un Padomes regulām, ar kurām izveido Eiropas Banku iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (CON/2010/5), OV C 13, 20.1.2010, 1. lpp..Papildus informācija
18/01/2010
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank uzdevumiem, Ungārijas Finanšu uzraudzības iestādes struktūru un juridisko statusu un Finanšu stabilitātes padomes izveidošanu (CON/2010/10), Ungārija, 18.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Atzinums par noguldījumu banku konsolidāciju (CON/2010/9), Somija, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Atzinums par uzņēmējdarbības un profesionālās darbības parādu, kuru kreditori ir kredītiestādes, restrukturizāciju un datu apstrādi kretītvēstures izpētes birojos (CON/2010/8), Grieķija, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
ECB Lēmums (2009. gada 10. decembris) par 2010. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2009/25), OV L 7, 12.1.2010, 21. lpp..
08/01/2010
Atzinums par banku un apdrošināšanas licencēšanas un uzraudzības iestāžu apvienošanu (CON/2010/4), Francija, 8.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Atzinums par palīdzības pasākumiem, ko piemēro banku un finanšu nozares uzņēmumiem, par finanšu nozares un finanšu pakalpojumu uzraudzību un par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtiem (CON/2010/7), Beļģija, 11.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Atzinums par dažiem pasākumiem saistībā ar banku un finanšu regulējumu (CON/2010/3), Francija, 7.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Atzinums par jaunu tiesisko regulējumu valsts statistikas sagatavošanai (CON/2010/2), Igaunija, 6.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Atzinums par forinta un euro banknošu un monētu atveidošanu Ungārijā (CON/2010/1), Ungārija, 5.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language