2010

29/12/2010
Az EKB határozata (2010. december 22.) a 2010-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló EKB/2009/25 határozat módosításáról  (EKB/2010/32), HL L 343., 2010.12.29., 78. o.
29/12/2010
EKB/2009/25 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos változat  2010.12.29.
22/12/2010
Vélemény az államkincstári támogatás és újratőkésítési rendszer pénzügyi intézményekre való kiterjesztéséről európai bizottsági döntés alapján (CON/2010/95), Lengyelország, 2010.12.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Vélemény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről és elnökének jogalkotási hatásköreiről (CON/2010/94), Magyarország, 2010.12.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
21/12/2010
Az EKB iránymutatása (2010. december 13.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról  (EKB/2010/30), HL L 336., 2010.12.21., 63. o.
20/12/2010
Vélemény a bankoknak és egyéb intézményeknek nyújtott kormányzati garanciák, iletve az állami újratőkésítési rendszer kiterjesztéséről (CON/2010/93), Svédország, 2010.12.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Vélemény a hitelintézetek sürgősségi stabilizálásáról (CON/2010/92), Írország, 2010.12.17.
15/12/2010
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2010. november 25.) az eurobankjegy gyártóinak minőségi akkreditációjáról  (EKB/2010/22), HL L 330., 2010.12.15., 14. o.
14/12/2010
Vélemény a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2010/82), HL C 337., 2010.12.14., 1. o.
13/12/2010
Vélemény a monetáris tanács tagjainak kinevezéséről és felmentéséről, valamint a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága tagjainak díjazásáról (CON/2010/91), Magyarország, 2010.12.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
13/12/2010
Vélemény az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (CON/2010/90), Málta, 2010.12.13.
09/12/2010
Vélemény a Banque de France tőkéjének és kötelező tartalékának emeléséről (CON/2010/88), Franciaország, 2010.12.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Vélemény a készpénzforgalomról szóló egyes új rendelkezésekről (CON/2010/89), Szlovákia, 2010.12.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Vélemény az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról, valamint az eurobankjegyek és -érmék hamisítás elleni védelmének elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókról (CON/2010/87), Görögország, 2010.12.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
Az EKB határozata (2010. november 29.) a 2011-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről  (EKB/2010/25), HL L 318., 2010.12.4., 52. o.
03/12/2010
Vélemény a hitelintézetek átmeneti részvénytulajdonlásáról a vállalkozások pénzügyi átszervezései vagy azokkal kapcsolatos mentőműveletek során (CON/2010/86), Románia, 2010.12.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Vélemény a postai szolgáltatásokról szóló megállapodás ratifikálásáról vagy végrehajtásáról [A vélemény magyar nyelven nem került elfogadásra] (CON/2010/85), 2010.12.1.
19/11/2010
Vélemény a bankok újraszervezéséről (CON/2010/83), Németország, 2010.11.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Vélemény a kötelező tartalékrátáról (CON/2010/84), Észtország, 2010.11.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Építő közösségekről szóló vélemény (CON/2010/81), Lengyelország, 2010.11.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Vélemény a Banco de Portugal alkalmazottainak jövedelmezéséről és költségvetéséről (CON/2010/80), Portugália, 2010.11.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Vélemény a készpénzfizetések korlátozásáról  (CON/2010/79), Bulgária, 2010.11.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Vélemény a hitelkövetelésekkel kapcsolatos, pénzügyi fedezet-megállapodásokról szóló jogszabályok módosításáról (CON/2010/78), Luxemburg, 2010.11.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
Az EKB határozata (2010. november 2.) a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról  (EKB/2010/19), HL L 290., 2010.11.6., 53. o.
05/11/2010
Vélemény a monetáris politikai műveletek keretrendszerének az eurorendszerrel való további harmonizálása érdekében történő módosításairól (CON/2010/77), Lettország, 2010.11.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Vélemény a Magyar Nemzeti Bank jogalkotási hatásköre tekintetében az Alkotmány módosításáról és a jogalkotásról szóló törvényről (CON/2010/76), Magyarország, 2010.11.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
02/11/2010
Vélemény a hitelintézetek egyes kötelezettségeire nyújtott ír állami garancia kiterjesztéséről (CON/2010/75), Írország, 2010.11.2.
30/10/2010
Az EKB határozata (2010. október 26.) az euro Észtország általi bevezetését követően a kötelező tartalékoknak az EKB által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről  (EKB/2010/18), HL L 285., 2010.10.30., 37. o.
18/10/2010
Vélemény a Nemzetközi Valutaalappal kötött új hitelfelvételi megállapodás emeléséről  (CON/2010/74), Ausztria, 2010.10.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
Az EKB határozata (2010. október 14.) az Unió által az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében végzett forrásbevonási és hitelezési műveletek nyilvántartásáról  (EKB/2010/17), HL L 275., 2010.10.20., 10. o.
19/10/2010
Az EKB ajánlása (2010. október 8.) az Európai Unió Tanácsa számára az Eesti Pank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2010/16), HL C 282., 2010.10.19., 1. o.
15/10/2010
Vélemény az eurókészpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról szóló rendeletek iránti javaslatokról (CON/2010/72), HL C 278., 2010.10.15., 1. o.
14/10/2010
Vélemény a hitelintézeteket fedezett kötvények kibocsátására feljogosító jogszabályi keretrendszerről (CON/2010/73), Ciprus, 2010.10.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Vélemény a hitelintézetek tartalékképzési követelményéről (CON/2010/68), Magyarország, 2010.8.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
09/10/2010
Az EKB határozata (2010. szeptember 16.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (EKB/2010/14), HL L 267., 2010.10.9., 1. o.
09/10/2010
Az EKB iránymutatása (2010. szeptember 16.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról  (EKB/2010/13), HL L 267., 2010.10.9., 21. o.
05/10/2010
Az EKB iránymutatása (2010. szeptember 15.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2007/2 iránymutatás módosításáról  (EKB/2010/12), HL L 261., 2010.10.5., 6. o.
28/09/2010
Az EKB határozata (2010. szeptember 21.) az azon tagállamoknak nyújtott EFSF-kölcsönök kezelésérõl, amelyeknek a pénzneme az euro  (EKB/2010/15), HL L 253., 2010.9.28., 58. o.
18/09/2010
Vélemény (2010. augusztus 9.) a HICP-súlyozás minőségére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2454/97/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági rendelet iránti javaslatról (CON/2010/67), HL C 252., 2010.9.18., 1. o.
16/09/2010
Vélemény a hitelintézetek egyes kötelezettségeire vonatkozó ír állami garancia kiterjesztéséről (CON/2010/71), Írország, 2010.9.16.
09/09/2010
Vélemény a Bank Gospodarstwa Krajowego működésére vonatkozó jogszabályi keretrendszer módosításáról  (CON/2010/70), Lengyelország, 2010.9.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
Az EKB határozata ( 2010. július 27. ) a beszerzési szabályok meghatározásáról szóló EKB/2007/5 határozat módosításáról  (EKB/2010/8), HL L 238., 2010.9.9., 14. o.
26/08/2010
Vélemény a költségvetési egyensúly visszaállítását célzó további intézkedésekről (CON/2010/69), Románia, 2010.8.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
Az EKB ajánlása ( 2010. augusztus 23. ) az Európai Unió Tanácsának a Banca d’Italia külső könyvvizsgálóiról  (EKB/2010/11), HL C 233., 2010.8.28., 1. o.
28/08/2010
Az EKB határozata (2010. augusztus 19.) a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről  (EKB/2010/10), HL L 226., 2010.8.28., 48. o.Kiegészítő információ
20/08/2010
EKB/2001/15 határozat. Nem hivatalos, összevont változat [1a)-f)]. Készítette az Európai Unió Kiadóhivatala. 2010.8.20.
18/08/2010
Véleménye a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2010/65), HL C 223., 2010.8.18., 1. o.
17/08/2010
EKB/2001/18 rendelet. Nem hivatalos összevont szöveg. Készítette az Európai Unió Hivatalos Kiadványainak Hivatala 2010.8.17.
12/08/2010
Az EKB határozata (2010. július 29.) egyes TARGET2-adatokhoz való hozzáférésről és azok felhasználásáról  (EKB/2010/9), HL L 211., 2010.8.12., 45. o.
09/08/2010
Vélemény a hivatalos statisztikákra vonatkozó jogszabályok módosításairól (CON/2010/66), Románia, 2010.8.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Vélemény a betétbiztosítási rendszer jogszabályi keretének módosításairól (CON/2010/64), Lengyelország, 2010.8.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Vélemény a pénzügyi egyensúlyhiány csökkentését célzó különböző törvénymódosításokról (CON/2010/62), Magyarország, 2010.8.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
03/08/2010
Vélemény a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) Kormányzótanácásnak egyes hatásköreiről (CON/2010/61), Bulgária, 2010.8.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Vélemény az intézmények és biztosítótársaságok javadalmazási rendszereinek végrehajtási szabályairól (CON/2010/63), Németország, 2010.8.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Vélemény a kötelezőtartalék-képzési keretrendszerről (CON/2010/60), Észtország, 2010.8.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Vélemény a Deutsche Bundesbank köztisztviselőinek előmeneteli rendszeréről (CON/2010/59), Németország, 2010.7.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
Az EKB 674/2010/EU rendelete (2010. július 23.) a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról  (EKB/2010/7), HL L 196., 2010.7.28., 23. o.
26/07/2010
Vélemény a közkiadások Banca d'Italia tekintetében történő visszafogásáról (CON/2010/58), Olaszország, 2010.7.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Vélemény az Osztrák Pénzpiaci Hatóság prudenciális felügyeleti feladatainak átadásáról  (CON/2010/57), Ausztria, 2010.7.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Véleménye a 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletnek az euro Észtországban történő bevezetése tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról, illetve a 2866/98/EK rendeletnek az euro észtországi átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2010/52), HL C 190., 2010.7.14., 1. o.
12/07/2010
Vélemény a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról (CON/2010/56), Magyarország, 2010.7.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
09/07/2010
Vélemény a Banka Slovenije mint a költségvetés felhasználóinak fizetési szolgáltatójaként fennálló adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségeiről  (CON/2010/55), Szlovénia, 2010.7.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Vélemény a Pénzügyi Stabilitási Alap létrehozásáról (CON/2010/54), Görögország, 2010.7.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Vélemény a short ügyletekre vonatkozó korlátozásokról (CON/2010/53), Németország, 2010.7.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Az EKB Ajánlása (2010. július 1.) az Európai Unió Tanácsa számára a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról  (EKB/2010/6), HL C 184., 2010.7.8., 1. o.
01/07/2010
Vélemény a Banca Naţională a României munkavállalóinak javadalmazásáról (CON/2010/51), Románia, 2010.7.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Vélemény a bankoknak és más intézményeknek adott kormánygarancia meghosszabbításáról és az állami újratőkésítési rendszer prolongálásáról (CON/2010/50), Svédország, 2010.6.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Vélemény a Central Bank and Financial Services of Ireland átszervezéséről (CON/2010/48), Írország, 2010.6.17.
17/06/2010
Vélemény a Sveriges Riksbank értékpapírok svéd kibocsátóival kapcsolatos információk gyűjtéséhez való jogáról  (CON/2010/49), Svédország, 2010.6.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Vélemény a fedezett kötvényekről (Pfandbriefe) szóló törvény módosításáról  (CON/2010/47), Németország, 2010.6.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Vélemény a bankügyletekről szóló törvény számos rendelkezésének módosításáról (CON/2010/46), Szlovénia, 2010.6.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Vélemény a pénzügyi stabilitási rendszer módosításairól (CON/2010/45), Dánia, 2010.5.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
EKB/2008/18 iránymutatás. Nem hivatalos összevont szöveg [4 a) - b)]. Készítette az Európai Unió Hivatalos Kiadványainak Hivatala. 2010.5.28.
21/05/2010
Vélemény a Banque de France-ra vonatkozó egyes rendelkezésekről (CON/2010/44), Franciaország, 2010.5.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Vélemény a statisztikákról, a határon átnyúló készpénzmozgásokról és a Българска народна банка (Bulgarian National Bank) hatásköréről (CON/2010/43), Bulgária, 2010.5.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
Az EKB határozata (2010. május 14.) az értékpapír-piaci program létrehozataláról (EKB/2010/5), HL L 124., 2010.5.20., 8. o.
18/05/2010
Vélemény a Lietuvos bankas jogi státuszáról, az igazgatósági tagok hivatali idejéről és javadalmazásáról, a külföldi központi bankok devizatartalékainak immunitásáról és a Lietuvos bankas éves pénzügyi beszámolóiról (CON/2010/42), Litvánia, 2010.5.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Vélemény az állami adósságinstrumentumok kibocsátásával, forgalmazásával és visszavásárlásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházásáról  (CON/2010/39), Ciprus, 2010.5.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Vélemény az intézményi és biztosítótársasági kompenzációs rendszerről (CON/2010/41), Németország, 2010.5.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Vélemény a Nemzetközi Valutaalap és az Oesterreichische Nationalbank közti kétoldalú kölcsönről (CON/2010/40), Ausztria, 2010.5.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
Az EKB határozata (2010. május 10.) a Görög Köztársaság javára szóló egyesített kétoldalú kölcsönök kezeléséről, valamint az EKB/2007/7 határozat módosításáról  (EKB/2010/4), HL L 119., 2010.5.13., 24. o.
12/05/2010
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2010. április 4.) a TARGET2-Securities-ről (EKB/2010/2), HL L 118., 2010.5.12., 65. o.
11/05/2010
Hatályát vesztette: Az EKB 2010. május 6-i határozata a görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről  (EKB/2010/3), HL L 117., 2010.5.11., 102. o.
07/05/2010
Vélemény az új pénzérme és bankjegy címletekről (CON/2010/38), Svédország, 2010.5.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
A Narodowy Bank Polski elnöki hivatalának folytatólagosságát biztosító szabályok módosításáról szóló vélemény (CON/2010/37), Lengyelország, 2010.5.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Vélemény a méltányos adózás helyreállításáról, valamint az adóelkerülés kezeléséről szóló jogszabálytervezetről (CON/2010/36), Görögország, 2010.4.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Vélemény az észtországi kiegészítő pénzügyi stabilizációs intézkedésekről (CON/2010/35), Észtország, 2010.4.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Vélemény a túlzottan eladósodott magánszemélyek adósságrendezéséről (CON/2010/34), Görögország, 2010.4.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Vélemény a magánnyugdíj-felügyeletről, az egyéni életbiztosítási-garancialaap megalapításáról, valamint egyéb rendelkezésekről (CON/2010/33), Görögország, 2010.4.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Vélemény a Narodowy Bank Polski árfolyamkockázat-megelőzést szabályozó rendelkezéseinek a módosításáról  (CON/2010/32), Lengyelország, 2010.4.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Hatályát vesztette: Az EKB személyzete alkalmazási feltételeinek az etikai keretrendszert tartalmazó 0. része HL C 104., 2010.4.23., 3. o.
23/04/2010
Hatályát vesztette: Az Etikai Követelmények Kiegészítő Kódexe az EKB Igazgatóságának tagjai számára HL C 104., 2010.4.23., 8. o.
22/04/2010
Vélemény a 479/2009/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2010/28), HL C 103., 2010.4.22., 1. o.Kiegészítő információ
13/04/2010
Vélemény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek a pénzügyi piac további stabilizálását szolgáló intézkedések bevezetését érintő módosításáról (CON/2010/31), Magyarország, 2010.4.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
07/04/2010
Vélemény a Central Bank and Financial Services Authority of Ireland átszervezéséről (CON/2010/30), Írország, 2010.4.7.
06/04/2010
Vélemény a bankoknak és egyéb intézményeknek nyújtott kormányzati garanciák meghosszabbításáról (CON/2010/29), Svédország, 2010.4.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Vélemény az 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelv iránti javaslatról  (CON/2010/23), HL C 87., 2010.4.1., 1. o.
29/03/2010
Vélemény az integritás tekintetében, valamint a korrupció megelőzése érdekében a Banka Slovenije-nek és a döntéshozó testületeinek vonatkozásában alkalmazandó új jogi keretrendszerről (CON/2010/27), Szlovénia, 2010.3.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Vélemény a letéti bankokban történő állami tőkebefektetésről (CON/2010/26), Finnország, 2010.3.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Vélemény a függetlenségről, a titoktartásról valamint a monetáris finanszírozás tilalmáról (CON/2010/25), Bulgária, 2010.3.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Vélemény a hét napos betéti lehetőség bevezetéséről (CON/2010/18), Lettország, 2010.2.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Vélemény a Danmarks Nationalbankról szóló törvény módosításáról a statisztikák összeállításához szükséges információk gyűjtésére vonatkozó jogkör tekintetében (CON/2010/24), Dánia, 2010.3.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
Az EKB iránymutatása (2010. március 4.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról  (EKB/2010/1), HL L 63., 2010.3.12., 22. o.
12/03/2010
Vélemény Ausztria hozzájárulásáról az IMF szegénység mérséklése és növekedés alapjához (Poverty Reduction and Growth Trust) (CON/2010/22), Ausztria, 2010.3.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Vélemény az EKB alelnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (CON/2010/19), HL C 58., 2010.3.10., 3. o.Kiegészítő információ
08/03/2010
Vélemény a gazdaság likviditásának a nemzetközi pénzügyi válság hatására tekintettel történő fokozására vonatkozó jogi keretrendszer módosításáról. (CON/2010/21), Görögország, 2010.3.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Vélemény az Eesti Pankról valamint annak Alapokmányáról szóló törvény módosításáról (CON/2010/20), Észtország, 2010.3.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Vélemény az euro bevezetésére való felkészülésről (CON/2010/16), Észtország, 2010.2.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
A Hellén Statisztikai Rendszer és egy független statisztikai hatóság létrehozásáról  (CON/2010/17), Görögország, 2010.2.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Írországnak a Nemzetközi Valutaalappal kötött kétoldalú kölcsönmegállapodásáról szóló vélemény (CON/2010/15), Írország, 2010.2.9.
27/01/2010
Vélemény a Banca Naţională a României által a válságban lévő hitelintézetekkel kapcsolatban kezdeményezett különleges adminisztratív eljárásról (CON/2010/12), Románia, 2010.1.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Vélemény a bankok üzleti hitelezését támogató intézkedésekről (CON/2010/14), Lengyelország, 2010.1.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Vélemény a Magyar Nemzeti Banknak Magyarország Nemzetközi Valutaalapban való tagságával kapcsolatos feladatairól  (CON/2010/13), Magyarország, 2010.1.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
26/01/2010
Vélemény a 2003/71/EK és a 2004/109/EK irányelveket módosító európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2010/6), HL C 19., 2010.1.26., 1. o.Kiegészítő információ
21/01/2010
Vélemény az állami újratőkésítési rendszer második elhalasztásáról (CON/2010/11), Svédország, 2010.1.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
Az EKB iránymutatása (2009. december 4.) a monetáris, a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról szóló EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról  (EKB/2009/23), HL L 16., 2010.1.21., 6. o.
20/01/2010
Véleménye az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló rendeletre irányuló három javaslatról (CON/2010/5), HL C 13., 2010.1.20., 1. o.Kiegészítő információ
18/01/2010
Vélemény a Magyar Nemzeti Bank feladatairól, a Magyar Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szervezeti felépítéséről és jogállásáról, valamint a Pénzügyi Stabilitási Tanács megalapításáról  (CON/2010/10), Magyarország, 2010.1.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
13/01/2010
Vélemény a betétgyűjtő bankok konszolidálásáról (CON/2010/9), Finnország, 2010.1.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Vélemény a hitelintézetek által nyújtott üzleti és szakmai hitelek átstrukturálásáról és a hitelirodai adatfeldolgozásról  (CON/2010/8), Görögország, 2010.1.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
Az EKB határozata (2009. december 10.) a 2010-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2009/25), HL L 7., 2010.1.12., 21. o.
08/01/2010
Vélemény a banki és biztosítási engedélyező és felügyelő hatóságok összevonásáról (CON/2010/4), Franciaország, 2010.1.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Vélemény a banki és pénzügyi ágazatba tartozó vállalkozásokra alkalmazandó helyreállítási intézkedésekről, a pénzügyi szektor és a pénzügyi szolgáltatások felügyeletéről, valamint a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique alapokmányáról  (CON/2010/7), Belgium, 2010.1.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Vélemény egyes, a banki és pénzügyi szabályozást érintő intézkedésekről (CON/2010/3), Franciaország, 2010.1.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Vélemény a nemzeti statisztikák előállításának új jogszabályi keretrendszeréről (CON/2010/2), Észtország, 2010.1.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Vélemény a forint- és euro bankjegyek, valamint a forint- és euroérmék utánzatairól Magyarországon (CON/2010/1), Magyarország, 2010.1.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ