Menu

2010

29/12/2010
EKP:n päätös, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, vuonna 2010 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2009/25 muuttamisesta  (EKP/2010/32), EUVL L 343, 29.12.2010, s. 78.
29/12/2010
Päätös EKP/2009/25. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti.  29.12.2010.
22/12/2010
Lausunto rahoituslaitosten hyväksi annettavien valtion tukitoimien sekä pääomapohjan vahvistamistoimien pidentämisestä, jollei Euroopan komission päätöksestä muuta johdu (CON/2010/95), Puola, 22.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Lausunto Unkarin finanssivalvontaviranomaisesta ja sen johtajan lainsäädäntövallasta (CON/2010/94), Unkari, 21.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
EKP:n suuntaviivat, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta  (EKP/2010/30), EUVL L 336, 21.12.2010, s. 63.
20/12/2010
Lausunto pankkien ja muiden laitosten hyväksi annettavien valtiontakausten sekä pääomapohjan vahvistamistoimien pidentämisestä (CON/2010/93), Ruotsi, 20.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Lausunto luottolaitosten vakauttamisesta kriisitilanteessa (CON/2010/92), Irlanti, 17.12.2010.
15/12/2010
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, eurosetelien valmistajien laatuakkreditointimenettelystä  (EKP/2010/22), EUVL L 330, 15.12.2010, s. 14.
14/12/2010
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta  (CON/2010/82), EUVL C 337, 14.12.2010, s. 1.
13/12/2010
Lausunto rahaneuvoston jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä Magyar Nemzeti Bankin hallintoneuvoston palkkauksesta  (CON/2010/91), Unkari, 13.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Lausunto eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
09/12/2010
Lausunto Banque de Francen pääoman ja vararahaston korottamisesta (CON/2010/88), Ranska, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Lausunto eräistä käteisrahan kiertoa koskevista uusista säännöksistä  (CON/2010/89), Slovakia, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Lausunto eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta sekä seuraamuksista tapauksissa, joissa on rikottu velvoitetta suojata euroseteleitä ja metallirahoja väärentämiseltä (CON/2010/87), Kreikka, 6.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
EKP:n päätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2010, vuonna 2011 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä  (EKP/2010/25), EUVL L 318, 4.12.2010, s. 52.
03/12/2010
Lausunto yritysten taloudellisen tervehdyttämisen tai auttamistoimen aikana luottolaitosten väliaikaisessa omistuksessa olevista osakkeista ja osuuksista (CON/2010/86), Romania, 3.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Lausunto Postin maksupalveluja koskevan sopimuksen ratifioinnista tai soveltamisesta [Lausuntoa ei ole annettu suomenkielisenä] (CON/2010/85), 1.12.2010.
19/11/2010
Lausunto pankkien uudelleenjärjestelyistä  (CON/2010/83), Saksa, 19.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Lausunto vähimmäisvarantoa koskevista säännöksistä (CON/2010/84), Viro, 26.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Lausunto asuntorahastoista (CON/2010/81), Puola, 15.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Lausunto Banco de Portugalin henkilöstön palkkauksesta ja valtion budjetista (CON/2010/80), Portugali, 12.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Lausunto käteismaksuja koskevista rajoituksista (CON/2010/79), Bulgaria, 10.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Lausunto muutoksista rahoitusvakuusjärjestelyjä koskevaan lainsäädäntöön lainasaamisten osalta (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
EKP:n päätös, annettu 2 päivänä marraskuuta 2010, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2010/19), EUVL L 290, 6.11.2010, s. 53.
05/11/2010
Lausunto rahapoliittisia operaatioita koskevan lainsäädännön muutoksista, joilla pyritään lisäämään yhdenmukaisuutta eurojärjestelmään nähden (CON/2010/77), Latvia, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Lausunto muutoksista perustuslakiin ja lainsäädäntöä koskevaan lakiin Magyar Nemzeti Bankin lainsäädäntövallan osalta (CON/2010/76), Unkari, 3.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Lausunto tiettyjä luottolaitosten vastuita kattavan Irlannin valtiontakauksen laajentamisesta (CON/2010/75), Irlanti, 2.11.2010.
30/10/2010
EKP:n päätös, annettu 26 päivänä lokakuuta 2010, euron käyttöönottoon Virossa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja  (EKP/2010/18), EUVL L 285, 30.10.2010, s. 37.
18/10/2010
Lausunto osuuden kasvattamisesta Kansainvälisen valuuttarahaston uudessa lainajärjestelyssä (CON/2010/74), Itävalta, 18.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
EKP:n päätös, annettu 14 päivänä lokakuuta 2010, niiden lainanotto- ja lainanantotoimien hallinnoinnista, joita unioni toteuttaa Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin nojalla (EKP/2010/17), EUVL L 275, 20.10.2010, s. 10.
19/10/2010
EKP:n suositus, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010, Euroopan unionin neuvostolle Eesti Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2010/16), EUVL C 282, 19.10.2010, s. 1.
15/10/2010
Lausunto kahdesta ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi ammattimaisista eurorahan maantiekuljetuksista jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella (CON/2010/72), EUVL C 278, 15.10.2010, s. 1.
14/10/2010
Lausunto lainsäädännöstä, jolla annetaan luottolaitoksille oikeus katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskuun (CON/2010/73), Kypros, 14.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Lausunto luottolaitoksia koskevista varantovaatimuksista (CON/2010/68), Unkari, 11.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
EKP:n päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 2010, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta  (EKP/2010/14), EUVL L 267, 9.10.2010, s. 1.
09/10/2010
EKP:n suuntaviivat, annettu 16 päivänä syyskuuta 2010, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta  (EKP/2010/13), EUVL L 267, 9.10.2010, s. 21.
05/10/2010
EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta (EKP/2010/12), EUVL L 261, 5.10.2010, s. 6.
05/10/2010
Oikaistaan EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (EKP/2007/2) EUVL L 261, 5.10.2010, s. 27.
28/09/2010
EKP:n päätös, annettu 21 päivänä syyskuuta 2010, niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta  (EKP/2010/15), EUVL L 253, 28.9.2010, s. 58.
18/09/2010
Lausunto ehdotuksesta komission asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien (YKHI) painotusten laadun vähimmäislaatuvaatimusten osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 2454/97 kumoamisesta (CON/2010/67), EUVL C 252, 18.9.2010, s. 1.
16/09/2010
Lausunto tiettyjä luottolaitosten vastuita kattavan Irlannin valtiontakauksen jatkamisesta (CON/2010/71), Irlanti, 16.9.2010.
09/09/2010
Lausunto Bank Gospodarstwa Krajowegon toimintaa koskevan lainsäädännön muutoksista (CON/2010/70), Puola, 9.9.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
EKP:n päätös, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2010 , hankintoja koskevista säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/5 muuttamisesta  (EKP/2010/8), EUVL L 238, 9.9.2010, s. 14.
26/08/2010
Lausunto täydentävistä toimenpiteistä valtiontalouden tasapainon palauttamiseksi (CON/2010/69), Romania, 26.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
EKP:n suositus, annettu 23 päivänä elokuuta 2010 , Euroopan unionin neuvostolle Banca d’Italian ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2010/11), EUVL C 233, 28.8.2010, s. 1.
28/08/2010
EKP:n päätös, annettu 19 päivänä elokuuta 2010, tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä (EKP/2010/10), EUVL L 226, 28.8.2010, s. 48.Lisätietoja
20/08/2010
Päätös EKP/2001/15. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [2a)-f)] 20.8.2010.
18/08/2010
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta (CON/2010/65), EUVL C 223, 18.8.2010, s. 1.
17/08/2010
Asetus EKP/2001/18. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 17.8.2010.
12/08/2010
EKP:n päätös, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010, tiettyihin TARGET2-tietoihin pääsystä ja niiden käytöstä (EKP/2010/9), EUVL L 211, 12.8.2010, s. 45.
09/08/2010
Lausunto muutoksista virallisia tilastoja koskevaan lainsäädäntöön (CON/2010/66), Romania, 9.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Lausunto talletusten vakuusjärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamisesta (CON/2010/64), Puola, 6.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Lausunto eri lakeihin tehtävistä muutoksista rahoituksen epätasapainon pienentämiseksi (CON/2010/62), Unkari, 4.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Lausunto Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) neuvoston tietystä toimivallasta (CON/2010/61), Bulgaria, 3.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Lausunto laitoksien ja vakuutusyhtiöiden palkkiojärjestelmiä Saksassa koskevista täytäntöönpanosäännöksistä (CON/2010/63), Saksa, 5.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Lausunto vähimmäisvarantojärjestelmästä (CON/2010/60), Viro, 2.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Lausunto Deutsche Bundesbankin virkamiesten työurista  (CON/2010/59), Saksa, 29.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
EKP:n asetus (EU) N:o 674/2010, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2010, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) muuttamisesta (EKP/2010/7), EUVL L 196, 28.7.2010, s. 23.
26/07/2010
Lausunto julkisten menojen kasvun hillitsemisestä Banca d'Italian osalta (CON/2010/58), Italia, 26.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Lausunto vakauden valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä Itävallan finanssimarkkinaviranomaiselle (CON/2010/57), Itävalta, 16.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Viron toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Viroa koskevan euron muuntokurssin vuoksi (CON/2010/52), EUVL C 190, 14.7.2010, s. 1.
12/07/2010
Lausunto Magyar Nemzeti Bankista annettua lakia koskevista muutoksista palkkojen alentamiseksi (CON/2010/56), Unkari, 12.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Lausunto tietojen antamisesta ja Banka Slovenijen muista velvoitteista maksupalvelujen tarjoajana budjettitalouden piiriin kuuluville yksiköille (CON/2010/55), Slovenia, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Lausunto rahoitusvakausrahaston perustamisesta (CON/2010/54), Kreikka, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Lausunto lyhyeksi myyntiä koskevista rajoituksista (CON/2010/53), Saksa, 8.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
EKP:n suositus, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan unionin neuvostolle Národná banka Slovenskan ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2010/6), EUVL C 184, 8.7.2010, s. 1.
01/07/2010
Lausunto Banca Naţională a Româniein henkilöstön palkkauksesta (CON/2010/51), Romania, 1.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Lausunto pankeille ja muille laitoksille myönnettävien valtiontakausten jatkamisesta ja valtion pääomatukijärjestelmän voimassaolon pidentämisestä (CON/2010/50), Ruotsi, 25.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Lausunto Central Bank and Financial Services Authority of Irelandin rakenteen uudelleenjärjestelystä (CON/2010/48), Irlanti, 17.6.2010.
17/06/2010
Lausunto Sveriges Riksbankin oikeudesta kerätä tietoja ruotsalaisilta arvopaperien liikkeeseenlaskijoilta (CON/2010/49), Ruotsi, 17.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Lausunto katetuista joukkolainoista (Pfandbriefe)annetun lain muuttamisesta (CON/2010/47), Saksa, 14.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Lausunto pankkitoiminnasta annetun lain useita säännöksiä koskevista muutoksista (CON/2010/46), Slovenia, 1.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Lausunto rahoitusvakautta tukevan järjestelmän muutoksista (CON/2010/45), Tanska, 28.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Suuntaviivat EKP/2008/18. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [4 a)-b)] 28.5.2010.
21/05/2010
Lausunto eräistä Banque de Franceen liittyvistä säännöksistä (CON/2010/44), Ranska, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Lausunto tilastoista, valtion rajat ylittävästä käteisrahaliikenteestä ja Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) toimivaltuuksista (CON/2010/43), Bulgaria, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
EKP:n päätös, annettu 14 päivänä toukokuuta 2010, arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman perustamisesta (EKP/2010/5), EUVL L 124, 20.5.2010, s. 8.
18/05/2010
Lausunto Lietuvos bankasin varojen oikeudellisesta asemasta, sen johtokunnan jäsenten toimikaudesta ja palkkioista, muiden keskuspankkien valuuttavarantojen koskemattomuudesta ja Lietuvos Bankasin vuotuisesta tilinpäätöksestä (CON/2010/42), Liettua, 18.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Lausunto valtion velkakirjojen emissioon, liikkeeseenlaskuun ja lunastamiseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämisestä (CON/2010/39), Kypros, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Lausunto rahoitusalan laitoksissa ja vakuutusyhtiöissä sovellettavista palkitsemisjärjestelmistä (CON/2010/41), Saksa, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Lausunto Kansainvälisen valuuttarahaston ja Oesterreichische Nationalbankin kahdenvälisestä lainasta (CON/2010/40), Itävalta, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
EKP:n päätös, annettu 10 päivänä toukokuuta 2010, Helleenien tasavallalle myönnettävien yhteen koottujen kahdenvälisten lainojen hallinnoinnista ja päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta  (EKP/2010/4), EUVL L 119, 13.5.2010, s. 24.
12/05/2010
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, TARGET2-Securities-hankkeesta (EKP/2010/2), EUVL L 118, 12.5.2010, s. 65.
11/05/2010
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 6 päivänä toukokuuta 2010, Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2010/3), EUVL L 117, 11.5.2010, s. 102.
07/05/2010
Lausunto kolikoiden ja setelien uusista nimellisarvoista (CON/2010/38), Ruotsi, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Lausunto Narodowy Bank Polskin pääjohtajan toimikauden jatkumista turvaavien sääntöjen muuttamisesta (CON/2010/37), Puola, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Lausunto verotuksen oikeudenmukaisuuden toteuttamista ja veronkiertoon puuttumista koskevasta lakiehdotuksesta (CON/2010/36), Kreikka, 30.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Lausunto täydentävistä toimista rahoitusvakauden turvaamiseksi Virossa (CON/2010/35), Viro, 26.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Lausunto ylivelkaantuneiden yksityishenkilöiden velkajärjestelystä (CON/2010/34), Kreikka, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Lausunto yksityisten vakuutusten valvonnasta, yksityisiä henkivakuutuksia koskevan takuurahaston perustamisesta sekä muista säännöksistä (CON/2010/33), Kreikka, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Lausunto Narodowy Bank Polskin valuuttakurssiriskien varalta tekemään varaukseen sovellettavien sääntöjen muuttamisesta (CON/2010/32), Puola, 21.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Ei enää voimassa: EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt EUVL C 104, 23.4.2010, s. 3.
23/04/2010
Ei enää voimassa: Eettiset lisäohjeet EKP:n johtokunnan jäsenille EUVL C 104, 23.4.2010, s. 8.
22/04/2010
Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (CON/2010/28), EUVL C 103, 22.4.2010, s. 1.Lisätietoja
13/04/2010
Lausunto rahoitusmarkkinoiden vakauden vahvistamiseen liittyviä täydentäviä toimia koskevista muutoksista luottolaitoksista ja rahoitusyrityksistä annettuun lakiin (CON/2010/31), Unkari, 13.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Lausunto Central Bank and Financial Services Authority of Irelandin organisaation uudistamisesta (CON/2010/30), Irlanti, 7.4.2010.
06/04/2010
Lausunto pankeille ja muille laitoksille myönnettävien valtiontakausten jatkamisesta (CON/2010/29), Ruotsi, 6.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 1998/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltojen osalta  (CON/2010/23), EUVL C 87, 1.4.2010, s. 1.
29/03/2010
Lausunto luotettavuuden edistämistä ja korruption estämistä koskevasta uudesta lainsäädännöstä siltä osin kuin sitä sovelletaan Banka Slovenijeen ja sen päätöksentekoelimiin (CON/2010/27), Slovenia, 29.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Lausunto lakiehdotuksesta valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin (CON/2010/26), Suomi, 26.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
25/03/2010
Lausunto keskuspankin riippumattomuudesta, salassapidosta ja keskuspankkirahoitusta koskevasta kiellosta  (CON/2010/25), Bulgaria, 25.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Lausunto seitsemän päivän pituisen talletusmahdollisuuden käyttöönotosta (CON/2010/18), Latvia, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Lausunto Danmarks Nationalbankista annetun lain muuttamisesta tilastotietojen keruuta koskevan toimivallan osalta (CON/2010/24), Tanska, 19.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
EKP:n suuntaviivat, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta  (EKP/2010/1), EUVL L 63, 12.3.2010, s. 22.
12/03/2010
Lausunto Itävallan osuuden maksamisesta IMF:n köyhyydenvähentämis- ja talouskasvurahastoon (CON/2010/22), Itävalta, 12.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Lausunto EKP:n varapuheenjohtajan nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta  (CON/2010/19), EUVL C 58, 10.3.2010, s. 3.Lisätietoja
08/03/2010
Lausunto muutoksista talouden likviditeetin vahvistamista koskevaan lainsäädäntöön kansainvälisen finanssikriisin vaikutusten vuoksi (CON/2010/21), Kreikka, 8.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Lausunto Eesti Pankista annetun lain ja Eesti Pankin perussäännön muuttamisesta (CON/2010/20), Viro, 5.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Lausunto euron käyttöönottoa koskevista valmisteluista (CON/2010/16), Viro, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Lausunto Kreikan tilastojärjestelmän ja riippumattoman tilastoviranomaisen perustamisesta (CON/2010/17), Kreikka, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Lausunto Irlannin ja Kansainvälisen valuuttarahaston kahdenvälisestä lainasopimuksesta (CON/2010/15), Irlanti, 9.2.2010.
27/01/2010
Lausunto Banca Naţională a Româniein käynnistämästä erityisestä hallinnollisesta menettelystä vaikeuksissa olevia luottolaitoksia varten (CON/2010/12), Romania, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Lausunto toimenpiteistä, joilla tuetaan pankkien yrityksille suuntautuvaa antolainausta (CON/2010/14), Puola, 29.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Lausunto Magyar Nemzeti Bankin tehtävistä Unkarin Kansainvälisen valuuttarahaston jäsenyyteen liittyvissä asioissa (CON/2010/13), Unkari, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttamisesta (CON/2010/6), EUVL C 19, 26.1.2010, s. 1.Lisätietoja
21/01/2010
Lausunto valtion pääomatukijärjestelmän voimassaoloajan toisesta pidennyksestä (CON/2010/11), Ruotsi, 21.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
EKP:n suuntaviivat, annettu 4 päivänä joulukuuta 2009, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2009/23), EUVL L 16, 21.1.2010, s. 6.
20/01/2010
Lausunto kolmesta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta (CON/2010/5), EUVL C 13, 20.1.2010, s. 1.Lisätietoja
18/01/2010
Lausunto Magyar Nemzeti Bankin tehtävistä, Unkarin finanssivalvontaviranomaisen rakenteesta ja oikeudellisesta asemasta sekä vakausneuvoston perustamisesta (CON/2010/10), Unkari, 18.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Lausunto talletuspankkien yhteenliittymästä (CON/2010/9), Suomi, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
13/01/2010
Lausunto luottolaitoksilta otettujen liiketoimintaan tai ammatinharjoittamiseen liittyvien velkojen uudelleenjärjestelystä ja luottotietoyritysten suorittamasta tietojenkäsittelystä (CON/2010/8), Kreikka, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
EKP:n päätös, annettu 10 päivänä joulukuuta 2009, vuonna 2010 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2009/25), EUVL L 7, 12.1.2010, s. 21.
08/01/2010
Lausunto pankki- ja vakuutusalan toimilupa- ja valvontaviranomaisten yhdistämisestä (CON/2010/4), Ranska, 8.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Lausunto pankki- ja rahoitusalan yrityksiin sovellettavista elvytystoimenpiteistä, rahoitusalan ja rahoituspalvelujen valvonnasta sekä Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen perussäännöstä (CON/2010/7), Belgia, 11.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Lausunto eräistä pankki- ja rahoitusalan sääntelyä koskevista toimenpiteistä (CON/2010/3), Ranska, 7.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Lausunto kansallisten tilastojen tuottamista koskevasta lainsäädännöstä (CON/2010/2), Viro, 6.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Lausunto forintin ja euron seteliaiheen käytöstä sekä forintti- ja euromääräisten kolikoiden jäljentämisestä (CON/2010/1), Unkari, 5.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language