2010

29/12/2010
ECB's afgørelse af 22. december 2010 om ændring af afgørelse ECB/2009/25 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2010  (ECB/2010/32), EUT L 343 af 29.12.2010, s. 78.
29/12/2010
Afgørelse ECB/2009/25. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  29.12.2010.
22/12/2010
Udtalelse om udvidelse af statslig støtte- og rekapitaliseringsforanstaltninger vedrørende finansielle institutioner  (CON/2010/95), Polen, 22.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Udtalelse om det ungarske finanstilsyn og formandens lovgivningsmæssige beføjelser  (CON/2010/94), Ungarn, 21.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
ECB's retningslinje af 13. december 2010 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer  (ECB/2010/30), EUT L 336 af 21.12.2010, s. 63.
20/12/2010
Udtalelse om udvidelse af statsgarantierne for banker og andre institutioner og om forlængelse af den statslige rekapitaliseringsordning (CON/2010/93), Sverige, 20.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Udtalelse om stabilisering af kreditinstitutter i krise (CON/2010/92), Irland, 17.12.2010.
15/12/2010
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler  (ECB/2010/22), EUT L 330 af 15.12.2010, s. 14.
14/12/2010
Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer  (CON/2010/82), EUT C 337 af 14.12.2010, s. 1.
13/12/2010
Udtalelse om udnævnelse og afskedigelse af medlemmer af monetære råd og om aflønning af medlemmer af Magyar Nemzeti Bank's bestyrelse (CON/2010/91), Ungarn, 13.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Udtalelse om godheds- og ægthedskontrol samt recirkulering af eurosedler  (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
09/12/2010
Udtalelse om forhøjelse af Banque de France’s kapital og lovpligtige reserver (CON/2010/88), Frankrig, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Udtalelse om nogle nye bestemmelser om kontantomløbet  (CON/2010/89), Slovakiet, 9.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Udtalelse om kontrol af eurosedler for egnethed, ægthed og recirkulerbarhed og om sanktioner for undladelse af at beskytte eurosedler og -mønter mod falskmøntneri (CON/2010/87), Grækenland, 6.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
ECB's afgørelse af 29. november 2010 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2011  (ECB/2010/25), EUT L 318 af 4.12.2010, s. 52.
03/12/2010
Udtalelse om kreditinstitutters midlertidige besiddelse af aktier som led i finansielle rekontruktioner eller redningsforanstaltninger af virksomheder (CON/2010/86), Rumænien, 3.12.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Udtalelse om ratifikation eller gennemførelse af aftalen om postbetalingstjenester [Udtalelsen er ikke vedtaget på dansk] (CON/2010/85), 1.12.2010.
19/11/2010
Udtalelse om restrukturering af banker (CON/2010/83), Tyskland, 19.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Udtalelse om grundlaget for mindstereserver (CON/2010/84), Estland, 26.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Udtalelse om realkreditinstitutter (CON/2010/81), Polen, 15.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Udtalelse om aflønningen af de ansatte i Banco de Portugal og budgettet (CON/2010/80), Portugal, 12.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Udtalelse om begrænsning for kontantbetalinger (CON/2010/79), Bulgarien, 10.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Udtalelse om ændring af lovgivning om finansiel sikkerhedsstillelse fsv. angår fordringer (CON/2010/78), Luxembourg, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
ECB's afgørelse af 2. november 2010 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2010/19), EUT L 290 af 6.11.2010, s. 53.
05/11/2010
Udtalelse om ændring af grundlaget for pengepolitiske operationer mhp. en yderligere harmonisering med Eurosystemet (CON/2010/77), Letland, 5.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Udtalelse om forfatningsændringer og om lov om lovgivning vedrørende Magyar Nemzeti Banks lovgivningsbeføjelser (CON/2010/76), Ungarn, 3.11.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Udtalelse om udvidelse af den irske stats garanti for visse af kreditinstitutters forpligtelser (CON/2010/75), Irland, 2.11.2010.
30/10/2010
ECB's afgørelse af 26. oktober 2010 om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Estland  (ECB/2010/18), EUT L 285 af 30.10.2010, s. 37.
18/10/2010
Udtalelse om en forøgelse af New Arrangements to Borrow i IMF (CON/2010/74), Østrig, 18.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
ECB's afgørelse af 14. oktober 2010 om administration af låntagnings- og långivningstransaktioner indgået af Unionen under den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (ECB/2010/17), EUT L 275 af 20.10.2010, s. 10.
19/10/2010
ECB's henstilling af 8. oktober 2010 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Eesti Pank (ECB/2010/16), EUT C 282 af 19.10.2010, s. 1.
15/10/2010
Udtalelse om to forslag til forordninger om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (CON/2010/72), EUT C 278 af 15.10.2010, s. 1.
14/10/2010
Udtalelse om det retlige grundlag for kreditinstitutters udstedelse af dækkede obligationer (CON/2010/73), Cypern, 14.10.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter (CON/2010/68), Ungarn, 11.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
ECB's afgørelse af 16. september 2010 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler  (ECB/2010/14), EUT L 267 af 9.10.2010, s. 1.
09/10/2010
ECB's retningslinje af 16. september 2010 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer  (ECB/2010/13), EUT L 267 af 9.10.2010, s. 21.
05/10/2010
ECB's retningslinje af 15. september 2010 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2010/12), EUT L 261 af 5.10.2010, s. 6.
28/09/2010
ECB's afgørelse af 21. september 2010 om administration of EFSF-lån til medlemsstater, der har indført euroen  (ECB/2010/15), EUT L 253 af 28.9.2010, s. 58.
18/09/2010
Udtalelse om et forslag til Kommissionens forordning om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsnormer for kvaliteten af HICP-vægtninger og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/97 (CON/2010/67), EUT C 252 af 18.9.2010, s. 1.
16/09/2010
Udtalelse om forlængelse om den irske statsgaranti for visse af kreditinstitutters forpligtelser  (CON/2010/71), Irland, 16.9.2010.
09/09/2010
Udtalelse om ændring af det retlige grundlag for Bank Gospodarstwa Krajowego's forretningsdrift (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
ECB's afgørelse af 27. juli 2010 om ændring af afgørelse ECB/2007/5 om fastsættelse af regler om offentligt udbud  (ECB/2010/8), EUT L 238 af 9.9.2010, s. 14.
26/08/2010
Udtalelse om yderligere foranstaltninger til genoprettelse af ligevægt på statsbudgettet  (CON/2010/69), Rumænien, 26.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
ECB's henstilling af 23. august 2010 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banca d’Italia (ECB/2010/11), EUT C 233 af 28.8.2010, s. 1.
28/08/2010
ECB's afgørelse af 19. august 2010 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav  (ECB/2010/10), EUT L 226 af 28.8.2010, s. 48.Læs mere
20/08/2010
Afgørelse ECB/2001/15. Uofficiel konsolideret tekst [2a) - f)]. Udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  20.8.2010.
18/08/2010
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker  (CON/2010/65), EUT C 223 af 18.8.2010, s. 1.
17/08/2010
Forordning ECB/2001/18. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  17.8.2010.
12/08/2010
ECB's afgørelse af 29. juli 2010 om adgang til og brug af visse TARGET2-data  (ECB/2010/9), EUT L 211 af 12.8.2010, s. 45.
09/08/2010
Udtalelse om ændringer til lovgivningen om offentlige statistikker (CON/2010/66), Rumænien, 9.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Udtalelse om ændringer i den retlige ramme for indskudsgarantiordningen (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Udtalelse om ændring af forskellige love med henblik på nedbringelse af økonomiske ubalancer (CON/2010/62), Ungarn, 4.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Udtalelse om visse beføjelser for Styrelsesrådet i Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61), Bulgarien, 3.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Udtalelse om gennemførelse af regler om aflønningssystemer i institutioner og forsikringsselskaber (CON/2010/63), Tyskland, 5.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Udtalelse om grundlaget for mindstereserver (CON/2010/60), Estland, 2.8.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Udtalelse om erhvervskarrieren for Deutsche Bundesbank's embedsmænd (CON/2010/59), Tyskland, 29.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
ECB's forordning (EU) nr. 674/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2010/7), EUT L 196 af 28.7.2010, s. 23.
26/07/2010
Udtalelse om reduktion of de offentlige udgifter for så vidt angår Banca d’Italia (CON/2010/58), Italien, 26.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Udtalelse om overførsel af tilsynsopgaver til Finanzmarktaufsichtsbehörde (CON/2010/57), Østrig, 16.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Estland og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 vedrørende omregningskursen til euroen i Estland (CON/2010/52), EUT C 190 af 14.7.2010, s. 1.
12/07/2010
Udtalelse om ændring af lov om indførelse af lønreduktioner i Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/56), Ungarn, 12.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Udtalelse om udlevering af oplysninger og andre forpligtelser for Banka Slovenije som leverer af betalingstjenester for kontohavere under offentlige budgetter (CON/2010/55), Slovenien, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Udtalelse om oprettelse af en fond om finansiel stabilitet (CON/2010/54), Grækenland, 9.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Udtalelse om begrænsninger for short-selling (CON/2010/53), Tyskland, 8.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
ECB's henstilling af 1. juli 2010 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska (ECB/2010/6), EUT C 184 af 8.7.2010, s. 1.
01/07/2010
Udtalelse om lønninger for de ansatte i Banca Naţională a României (CON/2010/51), Rumænien, 1.7.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Udtalelse om udvidelse af statsgarantier til banker og andre institutioner og om forlængelsen af den statslige rekapitaliseringsordning  (CON/2010/50), Sverige, 25.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Udtalelse om omstrukturering af Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irland, 17.6.2010.
17/06/2010
Udtalelse om Sveriges Riksbanks ret til at indsamle oplysninger fra svenske udstedere af værdipapirer (CON/2010/49), Sverige, 17.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Udtalelse om ændring af lov om dækkede obligationer (pantebreve) (CON/2010/47), Tyskland, 14.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Udtalelse om ændring af forskellige bestemmelser i bankloven (CON/2010/46), Slovenien, 1.6.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Udtalelse om ændringer af den finansielle stabilitetsordning  (CON/2010/45), Danmark, 28.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
28/05/2010
Retningslinje ECB/2008/18. Uofficiel konsolideret tekst [4 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  28.5.2010.
21/05/2010
Udtalelse om visse bestemmelser vedrørende Banque de France (CON/2010/44), Frankrig, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Udtalelse om statistik, grænseoverskridende kontantbetalinger og beføjelser for Българска народна банка (Bulgarian National Bank)  (CON/2010/43), Bulgarien, 21.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
ECB's afgørelse af 14. maj 2010 om oprettelse af et program for værdipapirmarkeder (ECB/2010/5), EUT L 124 af 20.5.2010, s. 8.
18/05/2010
Udtalelse om den retstillingen for Lietuvos bankas aktiver og embedsperiode for og aflønning af bestyrelsesmedlemmer, immunitet for udenlandske centralbankers valutareserver samt Lietuvos bankas årsberetning  (CON/2010/42), Litauen, 18.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Udtalelse om overdragelse af rettigheder og forpligtelser i forbindelse med udstedelse, fordeling og indløsning af offentlig gæld (CON/2010/39), Cypern, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Udtalelse om kompensationssystemer i kreditinstitutter, finansielle institutioner samt forsikringsselskaber (CON/2010/41), Tyskland, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Udtalelse om en bilateralt lån mellem IMF og Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), Østrig, 14.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
ECB's afgørelse af 10. maj 2010 om forvaltning af sammenlagte bilaterale lån til fordel for Den Hellenske Republik og om ændring af afgørelse ECB/2007/7 (ECB/2010/4), EUT L 119 af 13.5.2010, s. 24.
12/05/2010
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 21. april 2010 om TARGET2-securities  (ECB/2010/2), EUT L 118 af 12.5.2010, s. 65.
11/05/2010
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 6. maj 2010 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den græske stat  (ECB/2010/3), EUT L 117 af 11.5.2010, s. 102.
07/05/2010
Udtalelse om nye mønt- og seddelpålydender (CON/2010/38), Sverige, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Udtalelse om ændring af reglerne til sikring af chefen for Narodowy Bank Polski' embedsfortsættelse (CON/2010/37), Polen, 7.5.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Udtalelse om genoprettelse af retfærdighed med hensyn til skat og om behandling af skatteunddragelse (CON/2010/36), Grækenland, 30.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Udtalelse om yderligere foranstaltninger med henblik på finansiel stabilitet (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Udtalelse om gældsordninger for stærkt forgældede fysiske personer (CON/2010/34), Grækenland, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Udtalelse om tilsyn med privatforsikring, oprettelse af en garantifond for privatforsikringer, etc. (CON/2010/33), Grækenland, 23.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Udtalelse om ændring af reglerne om Narodowy Bank Polski’s hensættelse mod valutakursrisiko (CON/2010/32), Polen, 21.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Ikke længere gældende: Del 0 af ECB's personaleregler om Det etiske Grundlag  EUT C 104 af 23.4.2010, s. 3.
23/04/2010
Ikke længere gældende: Supplerende kodeks for etiske kriterier for medlemmerne af direktionen for ECB EUT C 104 af 23.4.2010, s. 8.
22/04/2010
Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (CON/2010/28), EUT C 103 af 22.4.2010, s. 1.Læs mere
13/04/2010
Udtalelse om ændring af lov om kreditinstitutter og finansielle virksomheder med indførelse af yderligere stabliliseringsforanstaltninger på finansmarkedet (CON/2010/31), Ungarn, 13.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Udtalelse om omorganiseringen af Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2010/30), Irland, 7.4.2010.
06/04/2010
Udtalelse om udvidelse af statsgarantier til banker og andre institutioner (CON/2010/29), Sverige, 6.4.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF, og 2009/65/EC for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed  (CON/2010/23), EUT C 87 af 1.4.2010, s. 1.
29/03/2010
Udtalelse om en ny retlig ramme vedrørende integritet og forebyggelse af korruption for så vidt angår dens anvendelse på Banka Slovenije og dennes beslutningstagende organer (CON/2010/27), Slovenien, 29.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Udtalelse om udkast til lov om statslige kapitalinvesteringer i indlånsbanker (CON/2010/26), Finland, 26.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Udtalelse om uafhængighed, fortrolighed og forbud mod finansiel finansiering (CON/2010/25), Bulgarien, 25.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Udtalelse om indførelse af en 7-dages indlånsfacilitet (CON/2010/18), Letland, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Udtalelse om ændring af lov om Danmarks Nationalbank vedrørende hjemmel til indsamling af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik (CON/2010/24), Danmark, 19.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
12/03/2010
ECB's retningslinje af 4. marts 2010 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer  (ECB/2010/1), EUT L 63 af 12.3.2010, s. 22.
12/03/2010
Udtalelse om Østrigs bidrag til IMF's Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT-fond) (CON/2010/22), Østrig, 12.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af næstformanden for ECB  (CON/2010/19), EUT C 58 af 10.3.2010, s. 3.Læs mere
08/03/2010
Udtalelse om ændring af retsgrundlaget for forøgelse af den økonomiske likviditet til modvirking af resultatet af den internationale finansielle krise  (CON/2010/21), Grækenland, 8.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Udtalelse om loven om og statutten for Eesti Pank (CON/2010/20), Estland, 5.3.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Udtalelse om forberedelser til indførelse af euroen (CON/2010/16), Estland, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Udtalelse om oprettelsen af det græske statistiske system og en uafhængig statistisk myndighed (CON/2010/17), Grækenland, 23.2.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Udtalelse om Irland bilaterale låneaftale med IMF (CON/2010/15), Irland, 9.2.2010.
27/01/2010
Udtalelse om den særlige administrative procedure, som indledes af Banca Naţională a României over for nødlidende kreditinstitutter (CON/2010/12), Rumænien, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Udtalelse om foranstaltninger til støtte for bankers udlån til virksomheder (CON/2010/14), Polen, 29.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Udtalelse om Magyar Nemzeti Bank's opgaver i forbindelse med Ungarns medlemskab af Den Internationale Valutafonds (IMF)  (CON/2010/13), Ungarn, 27.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændringer af direktiverne 2003/71/EF og 2004/109/EF (CON/2010/6), EUT C 19 af 26.1.2010, s. 1.Læs mere
21/01/2010
Udtalelse om den anden forlængelse af den statslige rekapitaliseringsordning (CON/2010/11), Sverige, 21.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
ECB's retningslinje af 4. december 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/9 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder  (ECB/2009/23), EUT L 16 af 21.1.2010, s. 6.
20/01/2010
Udtalelse om tre forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om oprettelse af en europæisk banktilsynsmyndighed, en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedsordninger og en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed (CON/2010/5), EUT C 13 af 20.1.2010, s. 1.Læs mere
18/01/2010
Udtalelse om Magyar Nemzeti Bank’s opgaver, om det ungarske finanstilsyns organisation og retsgrundlag samt om oprettelse af rådet for finansiel stabilitet (CON/2010/10), Ungarn, 18.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Udtalelse om konsolideringen af indlånsbanker (CON/2010/9), Finland, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Udtalelse om omlæggelse af virksomheders og liberale erhvervsdrivendes gæld til kreditinstitutter og om kreditbureauers datahåndtering (CON/2010/8), Grækenland, 13.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
ECB's afgørelse af 10. december 2009 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2010 (ECB/2009/25), EUT L 7 af 12.1.2010, s. 21.
08/01/2010
Udtalelse om sammenslutningen af bank- og forsikringstilsyns- og godkendelsesmyndighederne  (CON/2010/4), Frankrig, 8.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Udtalelse om hjælpeforanstaltninger gældende for virksomheder i banksektoren og den finansielle sektor og om statutterne for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgien, 11.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Udtalelse om visse foranstaltninger vedrørende banklovgivning og finansiel lovgivning  (CON/2010/3), Frankrig, 7.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Udtalelse om et nyt retsgrundlag for opgørelse af indenlandsk statistik (CON/2010/2), Estland, 6.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Udtalelse om gengivelse af forint- og eurosedler og af forint- og euromønter  (CON/2010/1), Ungarn, 5.1.2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language