Menu

2010

29/12/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění rozhodnutí ECB/2009/25 o schválení objemu emise mincí v roce 2010  (ECB/2010/32), Úř. věst. L 343, 29. 12. 2010, s. 78.
29/12/2010
Rozhodnutí ECB/2009/25. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 29. 12. 2010.
22/12/2010
Stanovisko k prodloužení podpory státní pokladny a rekapitalizačních opatření pro finanční instituce v souladu s rozhodnutím Evropské komise (CON/2010/95), Polsko, 22. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Stanovisko k maďarskému orgánu pro finanční dohled a k legislativním pravomocím jeho prezidenta (CON/2010/94), Maďarsko, 21. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Obecné zásady ECB ze dne 13. prosince 2010, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému  (ECB/2010/30), Úř. věst. L 336, 21. 12. 2010, s. 63.
20/12/2010
Stanovisko k prodloužení období poskytování státních záruk bankám a ostatním institucím a prodloužení státního rekapitalizačního programu (CON/2010/93), Švédsko, 20. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Stanovisko k mimořádným opatřením ke stabilizaci úvěrových institucí (CON/2010/92), Irsko, 17. 12. 2010.
15/12/2010
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 25. listopadu 2010 o postupech udělování akreditace kvality výrobcům eurobankovek  (ECB/2010/22), Úř. věst. L 330, 15. 12. 2010, s. 14.
14/12/2010
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách  (CON/2010/82), Úř. věst. C 337, 14. 12. 2010, s. 1.
13/12/2010
Stanovisko ke jmenování a odvolávání členů měnové rady a k odměňování členů dozorčí rady Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Maďarsko, 13. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a o jejich navracení do zpět oběhu (CON/2010/90), Malta, 13. 12. 2010.
09/12/2010
Stanovisko ke zvýšení základního kapitálu a zákonných rezervních fondů Banque de France  (CON/2010/88), Francie, 9. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Stanovisko k určitým novým ustanovením o hotovostním peněžním oběhu  (CON/2010/89), Slovensko, 9. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu a k sankcím za nesplnění povinnosti chránit eurobankovky proti padělání (CON/2010/87), Řecko, 6. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 29. listopadu 2010 o schválení objemu emise mincí v roce 2011  (ECB/2010/25), Úř. věst. L 318, 4. 12. 2010, s. 52.
03/12/2010
Stanovisko k dočasné držbě akcií a podílů úvěrovými institucemi při finančních operacích za účelem rekonstrukce nebo záchrany podniků  (CON/2010/86), Rumunsko, 3. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Stanovisko k ratifikaci či provedení Ujednání o poštovních peněžních službách (CON/2010/85), 1. 12. 2010.
19/11/2010
Stanovisko k restrukturalizaci bank (CON/2010/83), Německo, 19. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Stanovisko k rámci pro minimální rezervy (CON/2010/84), Estonsko, 26. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Stanovisko k stavebním spořitelnám  (CON/2010/81), Polsko, 15. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Stanovisko k odměňování zaměstnanců Banco de Portugal a k rozpočtu (CON/2010/80), Portugalsko, 12. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Stanovisko k omezení hotovostních plateb (CON/2010/79), Bulharsko, 10. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Stanovisko ke změnám právních předpisů týkajících se dohod o finančním zajištění, pokud jde o úvěrové pohledávky  (CON/2010/78), Lucembursko, 5. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 2. listopadu 2010, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2010/19), Úř. věst. L 290, 6. 11. 2010, s. 53.
05/11/2010
Stanovisko ke změnám rámce pro operace měnové politiky v zájmu jeho další harmonizace s rámcem Eurosystému  (CON/2010/77), Lotyšsko, 5. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Stanovisko ke změnám ústavy a k zákonu o právních předpisech, pokud jde o legislativní pravomoc Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Maďarsko, 3. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Stanovisko k prodloužení irské státní záruky za určité závazky úvěrových institucí (CON/2010/75), Irsko, 2. 11. 2010.
30/10/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 26. října 2010 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Estonsku  (ECB/2010/18), Úř. věst. L 285, 30. 10. 2010, s. 37.
18/10/2010
Stanovisko ke zvýšení účasti v rámci nové dohody o zápůjčce s MMF (CON/2010/74), Rakousko, 18. 10. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 14. října 2010 o správě výpůjčních a úvěrových operací prováděných Unií v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace (ECB/2010/17), Úř. věst. L 275, 20. 10. 2010, s. 10.
19/10/2010
Doporučení ECB ze dne 8. října 2010 Radě Evropské unie o externím auditorovi Eesti Pank  (ECB/2010/16), Úř. věst. C 282, 19. 10. 2010, s. 1.
15/10/2010
Stanovisko ke dvěma návrhům nařízení o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny  (CON/2010/72), Úř. věst. C 278, 15. 10. 2010, s. 1.
14/10/2010
Stanovisko k právnímu rámci, který úvěrovým institucím umožní vydávat kryté dluhopisy  (CON/2010/73), Kypr, 14. 10. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí  (CON/2010/68), Maďarsko, 11. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 16. září 2010 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu  (ECB/2010/14), Úř. věst. L 267, 9. 10. 2010, s. 1.
09/10/2010
Obecné zásady ECB ze dne 16. září 2010, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému  (ECB/2010/13), Úř. věst. L 267, 9. 10. 2010, s. 21.
05/10/2010
Obecné zásady ECB ze dne 15. září 2010, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)  (ECB/2010/12), Úř. věst. L 261, 5. 10. 2010, s. 6.
28/09/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 21. září 2010 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (ECB/2010/15), Úř. věst. L 253, 28. 9. 2010, s. 58.
18/09/2010
Stanovisko k návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro kvalitu vážení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HISC), a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2454/97 (CON/2010/67), Úř. věst. C 252, 18. 9. 2010, s. 1.
16/09/2010
Stanovisko k prodloužení doby poskytování záruky irského státu za určité závazky úvěrových institucí (CON/2010/71), Irsko, 16. 9. 2010.
09/09/2010
Stanovisko ke změnám právní úpravy činnosti Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polsko, 9. 9. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 27. července 2010 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/5, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek  (ECB/2010/8), Úř. věst. L 238, 9. 9. 2010, s. 14.
26/08/2010
Stanovisko k dalším opatřením na obnovení rozpočtové rovnováhy  (CON/2010/69), Rumunsko, 26. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
Doporučení ECB ze dne 23. srpna 2010 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d’Italia  (ECB/2010/11), Úř. věst. C 233, 28. 8. 2010, s. 1.
28/08/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 19. srpna 2010 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti  (ECB/2010/10), Úř. věst. L 226, 28. 8. 2010, s. 48.Dodatečné informace
20/08/2010
Rozhodnutí ECB/2001/15. Neoficiální konsolidované znění [1a)-f)]. Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie 20. 8. 2010.
18/08/2010
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování  (CON/2010/65), Úř. věst. C 223, 18. 8. 2010, s. 1.
17/08/2010
Nařízení ECB/2001/18. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  17. 8. 2010.
12/08/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 29. července 2010 o přístupu k některým údajům TARGET2 a o jejich použití  (ECB/2010/9), Úř. věst. L 211, 12. 8. 2010, s. 45.
09/08/2010
Stanovisko ke změnám právního předpisu o úřední statistice (CON/2010/66), Rumunsko, 9. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Stanovisko ke změnám právního rámce systému pojištění vkladů (CON/2010/64), Polsko, 6. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Stanovisko ke změnám některých zákonů v souvislosti se snížením finanční nerovnováhy  (CON/2010/62), Maďarsko, 4. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Stanovisko k některým pravomocím Řídící rady Българска народна банка (Bulharské národní banky) (CON/2010/61), Bulharsko, 3. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Stanovisko k prováděcím pravidlům týkajícím se systémů odměňování v institucích a pojišťovnách  (CON/2010/63), Německo, 5. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Stanovisko k systému minimálních rezerv (CON/2010/60), Estonsko, 2. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Stanovisko týkající se kariérních otázek pracovníků státní služby v Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Německo, 29. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
Nařízení ECB (EU) č. 674/2010 ze dne 23. července 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům  (ECB/2010/7), Úř. věst. L 196, 28. 7. 2010, s. 23.
26/07/2010
Stanovisko ke snižování veřejných výdajů, pokud se týká Banca d’Italia (CON/2010/58), Itálie, 26. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Stanovisko k přechodu úkolů v oblasti dohledu na rakouský Úřad pro finanční trh  (CON/2010/57), Rakousko, 16. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Estonsku, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Estonsko (CON/2010/52), Úř. věst. C 190, 14. 7. 2010, s. 1.
12/07/2010
Stanovisko ke změnám zákona o Magyar Nemzeti Bank, které se týkají snižování platů  (CON/2010/56), Maďarsko, 12. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Stanovisko k poskytování informací a jiným povinnostem Banka Slovenije jako poskytovatele platebních služeb pro veřejnoprávní subjekty financované z veřejných rozpočtů  (CON/2010/55), Slovinsko, 9. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Stanovisko ke zřízení Fondu finanční stability  (CON/2010/54), Řecko, 9. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Stanovisko k omezení krátkých prodejů (CON/2010/53), Německo, 8. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Doporučení ECB ze dne 1. července 2010 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska  (ECB/2010/6), Úř. věst. C 184, 8. 7. 2010, s. 1.
01/07/2010
Stanovisko k odměňování zaměstnanců Banca Naţională a României (CON/2010/51), Rumunsko, 1. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Stanovisko k prodloužení období poskytování státních záruk bankám a ostatním institucím a prodloužení státního rekapitalizačního programu  (CON/2010/50), Švédsko, 25. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Stanovisko k reorganizaci Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2010/48), Irsko, 17. 6. 2010.
17/06/2010
Stanovisko k pravomoci Sveriges Riksbank shromažďovat informace od švédských emitentů cenných papírů (CON/2010/49), Švédsko, 17. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Stanovisko ke změnám zákona o krytých dluhopisech (CON/2010/47), Německo, 14. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Stanovisko ke změnám několika ustanovení zákona o bankách (CON/2010/46), Slovinsko, 1. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Stanovisko ke změnám právní úpravy v oblasti finanční stability (CON/2010/45), Dánsko, 28. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Obecné zásady ECB/2008/18. Neoficiální konsolidované znění [4 a) - b)]. Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie 28. 5. 2010.
21/05/2010
Stanovisko k některým ustanovením týkajícím se Banque de France (CON/2010/44), Francie, 21. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Stanovisko ke statistice, přeshraničnímu pohybu hotovosti a pravomocím Българска народна банка  (CON/2010/43), Bulharsko, 21. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 14. května 2010, kterým se zavádí program pro trhy s cennými papíry (ECB/2010/5), Úř. věst. L 124, 20. 5. 2010, s. 8.
18/05/2010
Stanovisko k právnímu postavení aktiv Lietuvos bankas, funkčnímu období členů bankovní rady a jejich odměňování, nedotknutelnosti devizových rezerv zahraničních centrálních bank a roční účetní závěrce Lietuvos bankas  (CON/2010/42), Litva, 18. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Stanovisko k převodu práv a závazků v souvislosti s emisí, rozdělením a splácením veřejného dluhu  (CON/2010/39), Kypr, 14. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Stanovisko k systémům odměňování v institucích a pojišťovnách  (CON/2010/41), Německo, 14. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Stanovisko k bilaterální půjčce mezi Mezinárodním měnovým fondem a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), Rakousko, 14. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 10. května 2010 o správě sdružených dvoustranných úvěrů ve prospěch Řecké republiky a o změně rozhodnutí ECB/2007/7  (ECB/2010/4), Úř. věst. L 119, 13. 5. 2010, s. 24.
12/05/2010
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 21. dubna 2010 o TARGET2-Securities (ECB/2010/2), Úř. věst. L 118, 12. 5. 2010, s. 65.
11/05/2010
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 6. května 2010 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených řeckou vládou  (ECB/2010/3), Úř. věst. L 117, 11. 5. 2010, s. 102.
07/05/2010
Stanovisko k novým nominálním hodnotám mincí a bankovek  (CON/2010/38), Švédsko, 7. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Stanovisko ke změně pravidel, kterými se zajišťuje nepřetržitý výkon funkce prezidenta Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Polsko, 7. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Stanovisko k návrhu zákona o obnovení spravedlnosti při zdaňování a o řešení daňových úniků  (CON/2010/36), Řecko, 30. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Stanovisko k dodatečným opatřením na posílení finanční stability v Estonsku (CON/2010/35), Estonsko, 26. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Stanovisko k úpravě dluhů předlužených fyzických osob  (CON/2010/34), Řecko, 23. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Stanovisko k dohledu nad soukromým pojištěním, ke zřízení záručního fondu soukromého životního pojištění a dalším ustanovením  (CON/2010/33), Řecko, 23. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Stanovisko ke změně pravidel upravujících tvorbu rezervy Narodowy Bank Polski na krytí měnového rizika  (CON/2010/32), Polsko, 21. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Již neplatí: Část 0 pravidel pro zaměstnance ECB obsahující etický rámec Úř. věst. C 104, 23. 4. 2010, s. 3.
23/04/2010
Již neplatí: Doplňkový kodex etických kritérií pro členy Výkonné rady ECB Úř. věst. C 104, 23. 4. 2010, s. 8.
22/04/2010
Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (CON/2010/28), Úř. věst. C 103, 22. 4. 2010, s. 1.Dodatečné informace
13/04/2010
Stanovisko ke změně zákona o úvěrových institucích a finančních podnicích, kterou se zavádí další opatření ke stabilizaci finančního trhu  (CON/2010/31), Maďarsko, 13. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Stanovisko k reorganizaci Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Irsko, 7. 4. 2010.
06/04/2010
Stanovisko k prodloužení období poskytování státních záruk bankám a ostatním institucím (CON/2010/29), Švédsko, 6. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (CON/2010/23), Úř. věst. C 87, 1. 4. 2010, s. 1.
29/03/2010
Stanovisko k novému právnímu rámci týkajícímu se bezúhonnosti a předcházení úplatkářství, pokud jde o jeho uplatňování na Banka Slovenije a její rozhodovací orgány (CON/2010/27), Slovinsko, 29. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2010
Stanovisko k návrhu zákona o státních kapitálových investicích do depozitních bank (CON/2010/26), Finsko, 26. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Stanovisko k nezávislosti, mlčenlivosti a k zákazu měnového financování (CON/2010/25), Bulharsko, 25. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Stanovisko k zavedení sedmidenní vkladové facility (CON/2010/18), Lotyšsko, 23. 2. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Stanovisko ke změně zákona Danmarks Nationalbank, pokud jde o pravomoc shromažďovat informace pro účely sestavování statistik  (CON/2010/24), Dánsko, 19. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
Obecné zásady ECB ze dne 4. března 2010, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému  (ECB/2010/1), Úř. věst. L 63, 12. 3. 2010, s. 22.
12/03/2010
Stanovisko k příspěvku Rakouska do fondu MMF pro snížení chudoby a růst  (CON/2010/22), Rakousko, 12. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování viceprezidenta ECB (CON/2010/19), Úř. věst. C 58, 10. 3. 2010, s. 3.
08/03/2010
Stanovisko ke změnám právního rámce týkajícího se zvýšení likvidity v hospodářství v reakci na dopad mezinárodní finanční krize  (CON/2010/21), Řecko, 8. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Stanovisko ke změnám zákona o Eesti Pank a ke změnám jejího statutu  (CON/2010/20), Estonsko, 5. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Stanovisko k přípravám na zavedení eura (CON/2010/16), Estonsko, 23. 2. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Stanovisko k vytvoření řeckého statistického systému a zřízení nezávislého statistického orgánu  (CON/2010/17), Řecko, 23. 2. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Stanovisko k dvoustranné dohodě o půjčce mezi Irskem a Mezinárodním měnovým fondem (CON/2010/15), Irsko, 9. 2. 2010.
27/01/2010
Stanovisko k režimu zvláštní správy, který Banca Naţională a României zavádí v případě úvěrových institucí v potížích  (CON/2010/12), Rumunsko, 27. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Stanovisko k opatřením na podporu bankovních úvěrů pro podniky  (CON/2010/14), Polsko, 29. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Stanovisko k úkolům Magyar Nemzeti Bank v souvislosti s členstvím Maďarska v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2010/13), Maďarsko, 27. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2004/109/ES  (CON/2010/6), Úř. věst. C 19, 26. 1. 2010, s. 1.Dodatečné informace
21/01/2010
Stanovisko ke druhému prodloužení státního rekapitalizačního programu (CON/2010/11), Švédsko, 21. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
Obecné zásady ECB ze dne 4. prosince 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/9 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů  (ECB/2009/23), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2010, s. 6.
20/01/2010
Stanovisko ke třem návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (CON/2010/5), Úř. věst. C 13, 20. 1. 2010, s. 1.Dodatečné informace
18/01/2010
Stanovisko k úkolům Magyar Nemzeti Bank, organizaci a právnímu postavení maďarského Úřadu pro finanční dohled a ke zřízení Rady pro finanční stabilitu  (CON/2010/10), Maďarsko, 18. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Stanovisko ke konsolidaci depozitních bank (CON/2010/9), Finsko, 13. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Stanovisko k restrukturalizaci dluhů z podnikatelských úvěrů poskytnutých úvěrovými institucemi a ke zpracovávání údajů z registru dlužníků (CON/2010/8), Řecko, 13. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
Rozhodnutí ECB ze dne 10. prosince 2009 o schválení objemu emise mincí v roce 2010 (ECB/2009/25), Úř. věst. L 7, 12. 1. 2010, s. 21.
08/01/2010
Stanovisko ke sloučení orgánů pro udělování licencí bankám a pojišťovnám a orgánů dohledu nad těmito subjekty (CON/2010/4), Francie, 8. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Stanovisko k opatřením na podporu hospodářské obnovy, která se vztahují na bankovní a finanční sektor, k dohledu nad finančním sektorem a finančními službami a ke statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgie, 11. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Stanovisko k některým opatřením týkajícím se bankovní a finanční regulace  (CON/2010/3), Francie, 7. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Stanovisko k novému právnímu rámci pro vypracovávání národních statistik  (CON/2010/2), Estonsko, 6. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Stanovisko k reprodukci bankovek a mincí znějících na forinty a euro  (CON/2010/1), Maďarsko, 5. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language