CON/2010/71

  1. Становище относно удължаване на срока на държавната гаранция на Ирландия за някои задължения на кредитни институции (CON/2010/71), Ирландия, 16.9.2010.