CON/2010/42

 1. Nuomonė dėl Lietuvos banko turto teisinio statuso, valdybos narių kadencijos ir atlyginimų, užsienio valstybių centrinių bankų užsienio atsargų apsaugos ir Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų (CON/2010/42), Lietuva, 2010 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Papildoma informacija

    
   Lietuvos banko įstatymo 1, 10, 17, 35, 49 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas