ECB/2010/5

  1. Sklep ECB z dne 14. maja 2010 o vzpostavitvi programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (ECB/2010/5), UL L 124, 20. 5. 2010, str. 8.