BCE/2010/5

  1. Decizia BCE din 14 mai 2010 de instituire a unui program privind piețele titlurilor de valoare (BCE/2010/5), JO L 124, 20.5.2010, p. 8.