BĊE/2010/5

  1. Deċiżjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Mejju 2010 li tistabbilixxi programm għas-swieq tat-titoli (BĊE/2010/5), ĠU L 124, 20.5.2010, pġ. 8.