ECB/2010/5

  1. 2010 m. gegužės 14 d. ECB sprendimas, nustatantis vertybinių popierių rinkų programą (ECB/2010/5), OL L 124, 2010 5 20, p. 8.