EKB/2010/5

  1. Az EKB határozata (2010. május 14.) az értékpapír-piaci program létrehozataláról (EKB/2010/5), HL L 124., 2010.5.20., 8. o.