EKP/2010/5

  1. EKP:n päätös, annettu 14 päivänä toukokuuta 2010, arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman perustamisesta (EKP/2010/5), EUVL L 124, 20.5.2010, s. 8.