ECB/2010/5

  1. ECB's afgørelse af 14. maj 2010 om oprettelse af et program for værdipapirmarkeder (ECB/2010/5), EUT L 124 af 20.5.2010, s. 8.