ECB/2010/5

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 14. května 2010, kterým se zavádí program pro trhy s cennými papíry (ECB/2010/5), Úř. věst. L 124, 20. 5. 2010, s. 8.