Menu

CON/2010/28

  1. Mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem  (CON/2010/28), UL C 103, 22. 4. 2010, str. 1.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredbe Sveta (EU) št. …/….o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (COM(2010)53)