Menu

CON/2010/28

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą  (CON/2010/28), OL C 103, 2010 4 22, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento (ES) Nr. .../...., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą (KOM(2010)53)