CON/2010/28

  1. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (CON/2010/28), EUT C 103 af 22.4.2010, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning (EU) nr. .../... om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (KOM(2010)53)