Menu

CON/2010/28

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (CON/2010/28), Úř. věst. C 103, 22. 4. 2010, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (KOM(2010)53)