Menu

CON/2010/19

  1. Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av vice ordförande i ECB (CON/2010/19), EUT C 58, 10.3.2010, s. 3.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 16 februari 2010 om utseende av vice ordförande för Europeiska centralbanken