Menu

CON/2010/19

  1. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta ECB (CON/2010/19), Ú. v. EÚ C 58, 10. 3. 2010, s. 3.

      Dodatočné informácie

       
      Odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 o vymenovaní viceprezidenta Európskej centrálnej banky