Menu

CON/2010/19

  1. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania wiceprezesa EBC (CON/2010/19), Dz.U. C 58 z 10.3.2010, str. 3.

      Dodatkowe informacje

       
      Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące mianowania wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego