Menu

CON/2010/19

  1. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra tal-Viċi-President tal-BĊE (CON/2010/19), ĠU C 58, 10.3.2010, pġ. 3.

      Aktar tagħrif

       
      Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2010 dwar il-ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew