CON/2010/19

  1. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2010/19), OL C 58, 2010 3 10, p. 3.

      Papildoma informacija

       
      2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendacija dėl Europos centrinio banko pirmininko pavaduotojo skyrimo