Menu

CON/2010/19

  1. Lausunto EKP:n varapuheenjohtajan nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta  (CON/2010/19), EUVL C 58, 10.3.2010, s. 3.

      Lisätietoja

       
      Neucoston suositus, annettu 16 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittämiseksi