Menu

CON/2010/19

  1. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP asepresidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2010/19), ELT C 58, 10.3.2010, lk 3.

      Täiendav teave

       
      Nõukogu soovitus Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamise kohta, 16. veebruar 2010