CON/2010/19

  1. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af næstformanden for ECB  (CON/2010/19), EUT C 58 af 10.3.2010, s. 3.

      Læs mere

       
      Rådets henstilling af 16. februar 2010 om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank