CON/2010/14

 1. Opinia w sprawie przepisów zapewniających wsparcie akcji kredytowej na rzecz przedsiębiorstw (CON/2010/14), Polska, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatkowe informacje

    
   Projekt uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta