CON/2010/5

 1. Atzinums par priekšlikumiem trīs Eiropas Parlamenta un Padomes regulām, ar kurām izveido Eiropas Banku iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (CON/2010/5), OV C 13, 20.1.2010, 1. lpp..

   Papildus informācija

    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi (COM(2009) 501)
    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi (COM(2009) 502)
    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (COM(2009) 503)