CON/2010/5

 1. Nuomonė dėl trijų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų, kuriais įsteigiamos Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, pasiūlymų  (CON/2010/5), OL C 13, 2010 1 20, p. 1.

   Papildoma informacija

    
   Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija (KOM(2009) 501)
    
   Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (KOM(2009) 502)
    
   Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (KOM(2009) 503)