Menu

2009

31/12/2009
Sklep ECB/2001/16. Neuradno prečiščeno besedilo [1a)-e)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije 31. 12. 2009.
31/12/2009
Sklep ECB/2006/17. Neuradno prečiščeno besedilo [12a)-e)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije 31. 12. 2009.
31/12/2009
Smernica ECB/2006/16. Neuradno prečiščeno besedilo [11a)-e)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije 31. 12. 2009.
29/12/2009
Sklep ECB z dne 14. decembra 2009 o spremembah Sklepa ECB/2006/17 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2009/29), UL L 348, 29. 12. 2009, str. 57.
29/12/2009
Smernica ECB z dne 14. decembra 2009 o spremembah Smernice ECB/2006/16 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2009/28), UL L 348, 29. 12. 2009, str. 75.
22/12/2009
Sklep ECB z dne 14. decembra 2009 o spremembah Sklepa ECB/2001/16 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002  (ECB/2009/27), UL L 339, 22. 12. 2009, str. 55.
18/12/2009
Priporočilo ECB z dne 14. decembra 2009 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2009/26), UL C 308, 18. 12. 2009, str. 1.
16/12/2009
Smernica ECB z dne 10. decembra 2009 o spremembi Smernice ECB/2008/18 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja (ECB/2009/24), UL L 330, 16. 12. 2009, str. 95.
10/12/2009
Mnenje o podaljšanju avstrijskih državnih jamstev za medbančni trg (CON/2009/99), Avstrija, 10. 12. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Mnenje o pristojnostih Banke Slovenije v zvezi s članstvom Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2009/100), Slovenija, 15. 12. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
07/12/2009
Mnenje o splošnih pogojih ter operativnih in tehničnih zahtevah ponudnikov klirinških storitev za plačilni sistem na Madžarskem (CON/2009/98), Madžarska, 7. 12. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za nekatere obveznosti kreditnih institucij (CON/2009/92), Irska, 9. 11. 2009.
25/06/2009
Mnenje o spremembah ukrepov finančne pomoči za kreditne institucije (CON/2009/56), Irska, 25. 6. 2009.
27/11/2009
Mnenje o zahtevah za poročanje o zunanji trgovini (CON/2009/97), Nemčija, 27. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Mnenje o predlogu uredbe Sveta o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok  (CON/2009/95), UL C 284, 25. 11. 2009, str. 6.Dodatne informacije
25/11/2009
Mnenje o priporočilih za odločbi Sveta o stališču Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Vatikansko mestno državo in o stališču Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Republiko San Marino (CON/2009/91), UL C 284, 25. 11. 2009, str. 1.Dodatne informacije
16/11/2009
Mnenje o unovčenju zavarovanja, zagotovljenega centralni banki Banco de España, drugim nacionalnim centralnim bankam držav članic ali Evropski centralni banki pri izvajanju njihovih nalog (CON/2009/96), Španija, 16. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES in 2009/…/ES  (CON/2009/81), UL C 272, 13. 11. 2009, str. 1.Dodatne informacije
12/11/2009
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov (CON/2009/94), UL C 291, 12. 11. 2009, str. 1.Dodatne informacije
12/11/2009
Mnenje o pogojih in postopkih za uporabo ukrepov za krepitev finančne stabilnosti (CON/2009/93), Litva, 12. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
Mnenje ECB z dne 26. oktobra 2009 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema v Skupnosti in o ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja ter o predlogu Odločbe Sveta o prenosu posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko  (CON/2009/88), UL C 270, 11. 11. 2009, str. 1.
04/11/2009
Mnenje o vrstnem redu zastavne pravice centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2009/90), Belgija, 4. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Mnenje o sestavi sveta centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland in članstvu v irskem regulativnem organu za finančne storitve (Irish Financial Services Regulatory Authority) (CON/2009/89), Irska, 4. 11. 2009.
29/10/2009
Mnenje o podaljšanju roka za predložitev nekaterih bankovcev v zamenjavo (CON/2009/87), Madžarska, 29. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Mnenje o ukrepih za izboljšanje likvidnosti in povečanje konkurenčnosti kreditnih institucij (CON/2009/86), Avstrija, 28. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Mnenje o nadzoru centralne banke De Nederlandsche Bank nad storitvami obračuna in poravnave (CON/2009/84), Nizozemska, 26. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Mnenje o neodvisnosti centralne banke Národná banka Slovenska  (CON/2009/85), Slovaška, 27. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Mnenje o delitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas (CON/2009/83), Litva, 23. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Mnenje o podaljšanju zagotavljanja podpore državne zakladnice finančnim institucijam (CON/2009/82), Poljska, 23. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
Sklep ECB z dne 6. oktobra 2009 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), UL L 274, 20. 10. 2009, str. 38.
17/10/2009
Popravek Uredbe ECB (ES) št. 290/2009 z dne 31. marca 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2009/7) UL L 273, 17. 10. 2009, str. 19.
14/10/2009
Mnenje o predlogu uredbe Sveta (ES) o uvedbi eura (kodificirana različica) (CON/2009/76), UL C 246, 14. 10. 2009, str. 1.
09/10/2009
Mnenje o vključenosti centralne banke De Nederlandsche Bank v denarnem sistemu otokov Bonaire, Sint Eustatius in Saba (CON/2009/80), Nizozemska, 9. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Mnenje o podaljšanju državnih garancij za banke in druge institucije (CON/2009/79), Švedska, 7. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
Smernica ECB z dne 17. septembra 2009 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)  (ECB/2009/21), UL L 260, 3. 10. 2009, str. 31.
01/10/2009
Mnenje o izdajanju posebnih državnih obveznic za kreditne institucije (CON/2009/78), Ciper, 1. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Mnenje o javni reviziji centralne banke Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litva, 29. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2009/75), Slovaška, 29. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Mnenje o razširitvi državnega jamstva za obveznosti kreditnih institucij (CON/2009/73), Belgija, 23. 9. 2009.
24/09/2009
Mnenje o postopku imenovanja guvernerja centralne banke Banque de France (CON/2009/74), Francija, 24. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2009/72), Romunija, 15. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Mnenje o nadzornih nalogah centralne banke Česká národní banka v zvezi s potrošniškimi krediti (CON/2009/71), Češka, 14. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Mnenje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v zvezi s centralno banko Banco de España (CON/2009/70), Španija, 14. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 31. julija 2009 o statistiki državnih financ (prenovitev)  (ECB/2009/20), UL L 228, 1. 9. 2009, str. 25.
01/09/2009
Mnenje o obrestovanju na računu razpoložljivih sredstev zakladnice pri centralni banki Banca d'Italia (CON/2009/69), Italija, 1. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Mnenje o ustanovitvi nacionalne agencije za upravljanje s premoženjem (National Asset Management Agency) (CON/2009/68), Irska, 31. 8. 2009.
20/08/2009
Mnenje o razširitvi pooblastila centralne banke Narodowy Bank Polski za trgovanje z vrednostnimi papirji (CON/2009/67), Poljska, 20. 8. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Mnenje o krepitvi tehnik reševanja bank (CON/2009/65), Latvija, 10. 8. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Mnenje o spremembi pravnega okvira za operacije kliringa (CON/2009/66), Finska, 7. 8. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
Sklep ECB z dne 17. julija 2009 o spremembah Sklepa ECB/2006/17 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2009/19), UL L 202, 4. 8. 2009, str. 54.
04/08/2009
Smernica ECB z dne 17. julija 2009 o spremembah Smernice ECB/2006/16 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2009/18), UL L 202, 4. 8. 2009, str. 65.
27/07/2009
Mnenje o javnosti premoženja funkcionarjev (CON/2009/64), Slovenija, 27. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
24/07/2009
Mnenje o spremenjenem predlogu pravnega predpisa o obdavčitvi rezerv centralne banke Banca d'Italia v zlatu (CON/2009/63), Italija, 24. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Mnenje o prestrukturiranju bank in okrepitvi lastnih sredstev kreditnih institucij (CON/2009/62), Španija, 22. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Sklep ECB/2003/14. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 23. 7. 2009.
22/07/2009
Sklep ECB z dne 19. junija 2009 o spremembah Sklepa ECB/2003/14 o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost v okviru sistema srednjeročne finančne pomoči (ECB/2009/17), UL L 190, 22. 7. 2009, str. 11.
20/07/2009
Mnenje o postopku za spremembo uradnega menjalnega tečaja za litas (CON/2009/61), Litva, 20. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Mnenje o pravnem okviru za zadružne kreditno-hranilne službe (CON/2009/60), Poljska, 16. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Mnenje o obdavčitvi rezerv centralne banke Banca d'Italia v zlatu (CON/2009/59), Italija, 14. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Mnenje o državni shemi za dokapitalizacijo  (CON/2009/58), Švedska, 14. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
Sklep ECB z dne 2. julija 2009 o izvajanju programa nakupa kritih obveznic  (ECB/2009/16), UL L 175, 4. 7. 2009, str. 18.
02/07/2009
Odločba ECB z dne 25. junija 2009 o spremembi Odločbe ECB/2008/20 glede količine eurokovancev, ki jih Avstrija lahko izda v letu 2009  (ECB/2009/15), UL L 172, 2. 7. 2009, str. 35.
02/07/2009
Odločba ECB/2008/20. Neuradno prečiščeno besedilo [6a)-b)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije 2. 7. 2009.
01/07/2009
Priporočilo ECB z dne 25. junija 2009 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska  (ECB/2009/14), UL C 149, 1. 7. 2009, str. 1.
26/06/2009
Mnenje o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem (CON/2009/57), Ciper, 26. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Mnenje o spremembah pravil o centralni depotni družbi (CON/2009/55), Poljska, 24. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Mnenje o dodatnih ukrepih za stabilizacijo finančnega trga (CON/2009/54), Nemčija, 24. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Mnenje o razdelitvi dobička centralne banke Latvijas Banka (CON/2009/53), Latvija, 24. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Mnenje o obtoku bankovcev in kovancev (CON/2009/52), Češka, 18. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
Sklep ECB z dne 9. junija 2009 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), UL L 151, 16. 6. 2009, str. 39.
11/06/2009
Priporočilo ECB z dne 5. junija 2009 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije (ECB/2009/12), UL C 132, 11. 6. 2009, str. 1.
05/06/2009
Smernica ECB z dne 28. maja 2009 o spremembah Smernice ECB/2006/4 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije  (ECB/2009/11), UL L 139, 5. 6. 2009, str. 34.
05/06/2009
Mnenje o ukrepih za povečanje učinkovitosti sistema zajamčenih vlog (CON/2009/51), Romunija, 5. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Mnenje o ukrepih za omilitev finančnih pretresov (CON/2009/49), Slovaška, 27. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Mnenje o okrepitvi pooblastil centralne banke Banca Naţională a României za sanacijske ukrepe v zvezi s kreditnimi institucijami v težavah (CON/2009/48), Romunija, 27. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Mnenje o novih ukrepih za okrepitev finančnega nadzora (CON/2009/50), Nemčija, 2. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
Smernica ECB z dne 7. maja 2009 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2009/9), UL L 123, 19. 5. 2009, str. 94.
19/05/2009
Smernica ECB z dne 7. maja 2009 o spremembi Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema  (ECB/2009/10), UL L 123, 19. 5. 2009, str. 99.
18/05/2009
Mnenje o ukrepih glede prejemkov v javnem sektorju z vidika neodvisnosti centralnih bank (CON/2009/47), Latvija, 18. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Mnenje o razširitvi vloge pregleda nad delovanjem, ki jo opravlja centralna banka Banque Centrale du Luxembourg, s predlogom zakona o plačilnih storitvah, institucijah za izdajo elektronskega denarja in dokončnosti poravnave v plačilnih sistemih in sistemih za poravnavo vrednostnih papirjev (CON/2009/46), Luksemburg, 14. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Mnenje o pravnih razmerjih, ki veljajo za uslužbence centralne banke Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Nemčija, 11. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Mnenje o uskladitvi pravnega okvira centralne banke Magyar Nemzeti Bank z novimi administrativnimi pravili (CON/2009/44), Madžarska, 8. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Mnenje o spremembah aranžmaja za srednjeročno finančno pomoč za plačilne bilance držav članic  (CON/2009/37), UL C 106, 8. 5. 2009, str. 1.Dodatne informacije
05/05/2009
Mnenje o liberalizaciji storitev korespondenčnega bančništva za plačila v nacionalni valuti in s tem povezanih zahtevah za statistično poročanje (CON/2009/43), Romunija, 5. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Mnenje o vplačilu povečanja kvote Portugalske v Mednarodnem denarnem skladu s strani centralne banke Banco de Portugal (CON/2009/41), Portugalska, 29. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Mnenje o organizaciji in delovanju uradne statistike v Romuniji (CON/2009/42), Romunija, 4. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Mnenje o nadzoru centralne banke Lietuvos bankas nad plačilnimi institucijami (CON/2009/40), Litva, 24. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Mnenje o ukrepih za povečanje likvidnosti v gospodarstvu (CON/2009/39), Grčija, 21. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
Priporočilo ECB z dne 3. aprila 2009 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank  (ECB/2009/8), UL C 93, 22. 4. 2009, str. 1.
22/04/2009
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 19. marca 2009 o ustanovitvi Odbora za program TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (ECB/2009/6), UL L 102, 22. 4. 2009, str. 12.
22/04/2009
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (CON/2009/38), UL C 93, 22. 4. 2009, str. 3.Dodatne informacije
22/04/2009
Mnenje o spremembah Bančne direktive in Direktive o kapitalski ustreznosti glede bank, pridruženih centralnim institucijam, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja  (CON/2009/17), UL C 93, 22. 4. 2009, str. 3.Dodatne informacije
18/04/2009
Sklep ECB z dne 19. marca 2009 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika ECB  (ECB/2009/5), UL L 100, 18. 4. 2009, str. 10.
16/04/2009
Mnenje o plačilnih storitvah in sistemih (CON/2009/36), Ciper, 16. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Mnenje o plačilu predlaganega povečanja kvote Španije v MDS s strani centralne banke Banco de España (CON/2009/35), Španija, 16. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Mnenje o nekaterih spremembah zakona o bankah v zvezi s krizo finančnih trgov (CON/2009/34), Češka, 15. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Mnenje o izdajanju državnih jamstev bankam in drugim institucijam (CON/2009/30), Švedska, 26. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Mnenje o povečanju kvote Italije v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2009/33), Italija, 3. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Mnenje o novih ukrepih za krepitev finančne stabilnosti (CON/2009/32), Litva, 2. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
Uredba ECB (ES) št. 290/2009 z dne 31. marca 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb  (ECB/2009/7), UL L 94, 8. 4. 2009, str. 75.
26/03/2009
Mnenje o spremembah Zakona o sistemu zajamčenih vlog glede kritja in plačila (CON/2009/31), Latvija, 26. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Mnenje o razširitvi obsega ukrepov, ki so na voljo ob finančni krizi (CON/2009/29), Belgija, 25. 3. 2009.
25/03/2009
Mnenje o postopkovnih pravilih za državna jamstva za ohranjanje finančne stabilnosti (CON/2009/28), Madžarska, 25. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Mnenje o plačilnih storitvah in sistemih  (CON/2009/27), Slovenija, 24. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
24/03/2009
Mnenje o spremembi pravil o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas v povezavi s finančnimi pretresi (CON/2009/26), Litva, 24. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Mnenje o spremembi državnega jamstva z namenom izogniti se odlivu likvidnosti  (CON/2009/25), Belgija, 19. 3. 2009.
18/03/2009
Ni več v veljavi: Odločba ECB z dne 6. marca 2009 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (ES) št. 958/2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8)  (ECB/2009/4), UL L 72, 18. 3. 2009, str. 21.
17/03/2009
Mnenje o ukrepih za nadaljnjo stabilizacijo finančnega trga  (CON/2009/24), Nemčija, 17. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Mnenje o upravljanju računa razpoložljivih sredstev zakladnice pri centralni banki Banca d'Italia (CON/2009/23), Italija, 17. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Mnenje o spremembah pravnega okvira za državno banko Bank Gospodarstwa Krajowego, ki krepijo njeno vlogo v vladnih programih  (CON/2009/22), Poljska, 16. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Mnenje o borzi vrednostnih papirjev, centralni depotni družbi in centralnem registru vrednostnih papirjev (CON/2009/21), Ciper, 16. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Mnenje o razširitvi obsega sistemov zajamčenih vlog (CON/2009/20), Ciper, 10. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Mnenje o dokapitalizaciji in državnem prevzemu nekaterih finančnih institucij (CON/2009/19), Poljska, 9. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Mnenje o standardih za obravnavo sezonskih izdelkov v harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2009/14), UL C 58, 12. 3. 2009, str. 1.Dodatne informacije
09/03/2009
Mnenje o stabilizacijskih ukrepih za finančni sistem (CON/2009/18), Estonija, 9. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
Smernica ECB z dne 19. decembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2007/9 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano)  (ECB/2008/31), UL L 53, 26. 2. 2009, str. 76.
25/02/2009
Mnenje o zakonodaji, ki ministru za finance omogoča, da Nacionalnemu skladu za pokojninske rezerve (National Pensions Reserve Fund) da navodilo, naj nalaga v finančne institucije v okviru dokapitalizacije bank (CON/2009/16), Irska, 25. 2. 2009.
24/02/2009
Sklep ECB z dne 27. januarja 2009 o spremembah Sklepa ECB/2007/5 o določitvi pravil za oddajo naročil  (ECB/2009/2), UL L 51, 24. 2. 2009, str. 10.
24/02/2009
Mnenje o ukrepih finančne podpore v zvezi s plačili javnim uslužbencem (CON/2009/15), Irska, 24. 2. 2009.
24/02/2009
Mnenje o novem sklepu o Odboru evropskih bančnih nadzornikov  (CON/2008/63), UL C 45, 24. 2. 2009, str. 1.
21/02/2009
Priporočilo ECB z dne 16. februarja 2009 – Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Deutsche Bundesbank  (ECB/2009/3), UL C 43, 21. 2. 2009, str. 1.
16/02/2009
Mnenje o dodatnih merilih primernosti za člane sveta centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in nadaljnja pravila za predložitev informacij v tej zvezi (CON/2009/13), Bolgarija, 16. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Mnenje o pogojih za dajanje državnih posojil in poroštev v izrednih razmerah (CON/2009/12), Ciper, 9. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Mnenje o nadomestilu, ki ga plača država v zvezi s prevzemi bank (CON/2009/11), Latvija, 9. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Mnenje o direktivi o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja (CON/2008/84), UL C 30, 6. 2. 2009, str. 1.Dodatne informacije
05/02/2009
Smernica ECB z dne 20. januarja 2009 o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema  (ECB/2009/1), UL L 36, 5. 2. 2009, str. 59.
05/02/2009
Sklep ECB z dne 11. decembra 2008 o spremembah Sklepa ECB/2006/17 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2008/22), UL L 36, 5. 2. 2009, str. 22.
05/02/2009
Smernica ECB z dne 11. decembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2006/16 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2008/21), UL L 36, 5. 2. 2009, str. 46.
05/02/2009
Smernica ECB z dne 23. oktobra 2008 o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema  (ECB/2008/13), UL L 36, 5. 2. 2009, str. 31.
04/02/2009
Mnenje o pogojih in pravilih poslovanja centralne depotne družbe, klirinške hiše in centralne nasprotne stranke (CON/2009/9), Madžarska, 4. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Mnenje o kovancu najmanjšega apoena, ki preneha biti zakonito plačilno sredstvo, in o spremembah pravil zaokroževanja (CON/2009/8), Švedska, 4. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Mnenje o razširitvi sistema finančne stabilnosti, ki jamči za polno kritje terjatev imetnikov vlog in navadnih upnikov, in o sistemu za zagotovitev državnega kapitala kreditnim institucijam (CON/2009/6), Danska, 26. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Mnenje o sistemu zajamčenih vlog in vlogi nadzornega organa v insolvenčnih postopkih (CON/2009/10), Latvija, 4. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Mnenje o vlogi centralne banke Banque centrale du Luxembourg pri pripravi nekaterih statističnih podatkov (CON/2009/7), Luksemburg, 27. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Mnenje o novi uredbi o čezmejnih plačilih v Skupnosti (CON/2009/1), UL C 21, 28. 1. 2009, str. 1.Dodatne informacije
24/01/2009
Sklep ECB z dne 31. decembra 2008 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani centralne banke Národná banka Slovenska  (ECB/2008/33), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 83.
24/01/2009
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 15. decembra 2008 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala ECB s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank  (ECB/2008/28), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 81.
24/01/2009
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 12. decembra 2008 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam  (ECB/2008/27), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 77.
24/01/2009
Sklep ECB z dne 12. decembra 2008 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 o izdajanju euro bankovcev  (ECB/2008/26), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 75.
24/01/2009
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 12. decembra 2008 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2008/25), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 71.
24/01/2009
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 12. decembra 2008 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB  (ECB/2008/23), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 66.
24/01/2009
Sporazum z dne 31. decembra 2008 med centralno banko Národná banka Slovenska in Evropsko centralno banko v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Národná banka Slovenska s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 18, 24. 1. 2009, str. 3.
22/01/2009
Mnenje o plačilu predlaganega povečanja kvote Avstrije v MDS s strani centralne banke Oesterreichische Nationalbank  (CON/2009/5), Avstrija, 22. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Sporazum z dne 8. decembra 2008 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije UL C 16, 22. 1. 2009, str. 10.
20/01/2009
Ni več v veljavi: Uredba (ES) št. 25/2009 ECB z dne 19. decembra 2008 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (preoblikovano) (ECB/2008/32), UL L 15, 20. 1. 2009, str. 14.
20/01/2009
Ni več v veljavi: Uredba (ES) št. 24/2009 ECB z dne 19. decembra 2008 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja  (ECB/2008/30), UL L 15, 20. 1. 2009, str. 1.
16/01/2009
Mnenje o spremembah pravil o razdelitvi prihodkov centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique in dodelitvi njenega dobička belgijski državi (CON/2009/4), Belgija, 16. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Mnenje o pogojih za izvedbo kapitalskih naložb države in za konverzijo terjatev države v kapitalske deleže po Zakonu o javnih financah  (CON/2009/3), Slovenija, 8. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
07/01/2009
Mnenje o državnih poroštvih za bančna posojila  (CON/2009/2), Latvija, 7. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Sklep ECB z dne 18. decembra 2008 o preložitvi začetka sistema rotacije v Svetu ECB  (ECB/2008/29), UL L 3, 7. 1. 2009, str. 4.