2009

31/12/2009
Decizia BCE/2001/16. Text consolidat neoficial [1(a)-(e)]. Elaborat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene. 31.12.2009.
31/12/2009
Decizia BCE/2006/17. Text consolidat neoficial [19 a) - e)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  31.12.2009.
31/12/2009
Orientarea BCE/2006/16. Text consolidat neoficial [18 a) - e)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  31.12.2009.
29/12/2009
Decizia BCE din 14 decembrie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2009/29), JO L 348, 29.12.2009, p. 57.
29/12/2009
Orientarea BCE din 14 decembrie 2009 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2009/28), JO L 348, 29.12.2009, p. 75.
22/12/2009
Decizia BCE din 14 decembrie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002 (BCE/2009/27), JO L 339, 22.12.2009, p. 55.
18/12/2009
Recomandarea BCE din 14 decembrie 2009 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (BCE/2009/26), JO C 308, 18.12.2009, p. 1.
16/12/2009
Orientarea BCE din 10 decembrie 2009 de modificare a Orientării BCE/2008/18 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanţiilor  (BCE/2009/24), JO L 330, 16.12.2009, p. 95.
10/12/2009
Aviz cu privire la extinderea garanţiilor statului austriac pentru piaţa interbancară (CON/2009/99), Austria, 10.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Aviz cu privire la competenţele Banka Slovenije referitoare la calitatea de membru al Fondului Monetar Internaţional a Sloveniei (CON/2009/100), Slovenia, 15.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Aviz cu privire la termenii şi condiţiile generale, precum şi la cerinţele de operare şi tehnice, ale furnizorilor de servicii de compensare pentru sistemul de plăţi din Ungaria (CON/2009/98), Ungaria, 7.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Aviz cu privire la extinderea garanţiei statului irlandez care acoperă pasivele instituţiilor de credit (CON/2009/92), Irlanda, 9.11.2009.
25/06/2009
Aviz cu privire la modificările măsurilor de sprijin financiar pentru instituţiile de credit (CON/2009/56), Irlanda, 25.6.2009.
27/11/2009
Aviz cu privire la cerinţele de raportare privind comerţul exterior (CON/2009/97), Germania, 27.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Aviz cu privire la o propunere de Regulament al Consiliului privind autentificarea monedelor euro şi procesarea monedelor euro improprii circulaţiei (CON/2009/95), JO C 284, 25.11.2009, p. 6.Informaţii suplimentare
25/11/2009
Aviz cu privire la recomandările de Decizii ale Consiliului privind poziţia care urmează a fi adoptată de Comunitatea Europeană referitor la renegocierea acordului monetar cu Cetatea Vaticanului şi privind poziţia care urmează a fi adoptată de Comunitatea Europeană referitor la renegocierea acordului monetar cu Republica San Marino  (CON/2009/91), JO C 284, 25.11.2009, p. 1.
16/11/2009
Aviz cu privire la valorificarea garanţiilor furnizate Banco de España, altor bănci centrale naţionale ale statelor membre sau BCE în îndeplinirea misiunilor lor (CON/2009/96), Spania, 16.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Aviz cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2004/39/CE şi 2009/…/CE (CON/2009/81), JO C 272, 13.11.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
12/11/2009
Aviz cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare  (CON/2009/94), JO C 291, 12.11.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
12/11/2009
Aviz cu privire la condiţiile şi procedurile pentru aplicarea măsurilor de consolidare a stabilităţii financiare (CON/2009/93), Lituania, 12.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
Aviz cu privire la o propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind supravegherea macroprudenţială comunitară a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice şi cu privire la o propunere de Decizie a Consiliului privind acordarea unor competenţe specifice BCE referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice (CON/2009/88), JO C 270, 11.11.2009, p. 1.
04/11/2009
Aviz cu privire la rangul privilegiului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2009/90), Belgia, 4.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Aviz cu privire la componenţa consiliului de administraţie al Central Bank and Financial Services Authority of Ireland şi la apartenenţa la Autoritatea Irlandeză de Reglementare a Serviciilor Financiare (CON/2009/89), Irlanda, 4.11.2009.
29/10/2009
Aviz cu privire la prorogarea termenului pentru preschimbarea anumitor bancnote (CON/2009/87), Ungaria, 29.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Aviz cu privire la măsurile de ameliorare a lichidităţii şi de creştere a competitivităţii instituţiilor de credit (CON/2009/86), Austria, 28.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Aviz cu privire la supravegherea serviciilor de compensare şi decontare de către De Nederlandsche Bank (CON/2009/84), Țările de Jos, 26.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Aviz cu privire la independenţa Národná banka Slovenska (CON/2009/85), Slovacia, 27.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Aviz cu privire la distribuirea profitului Lietuvos bankas (CON/2009/83), Lituania, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Aviz cu privire la extinderea sprijinului acordat de Trezoreria Statului instituţiilor financiare (CON/2009/82), Polonia, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
Decizia BCE din 6 octombrie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2009/22), JO L 274, 20.10.2009, p. 38.
17/10/2009
Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 290/2009 al BCE din 31 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora (BCE/2009/7) JO L 273, 17.10.2009, p. 19.
14/10/2009
Aviz cu privire la o propunere de Regulament al Consiliului privind introducerea euro (versiune codificată) (CON/2009/76), JO C 246, 14.10.2009, p. 1.
09/10/2009
Aviz cu privire la implicarea De Nederlandsche Bank în cadrul sistemului monetar din Bonaire, Sint Eustatius şi Saba (CON/2009/80), Țările de Jos, 9.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Aviz cu privire la extinderea garanţiilor guvernamentale acordate băncilor şi altor instituţii (CON/2009/79), Suedia, 7.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
Orientarea BCE din 17 septembrie 2009 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2009/21), JO L 260, 3.10.2009, p. 31.
01/10/2009
Aviz cu privire la emisiunea de obligaţiuni de stat speciale către instituţii de credit (CON/2009/78), Cipru, 1.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Aviz cu privire la auditul public al Lietuvos bankas (CON/2009/77), Lituania, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2009/75), Slovacia, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Aviz cu privire la extinderea garanţiei de stat care acoperă pasivele instituţiilor de credit (CON/2009/73), Belgia, 23.9.2009.
24/09/2009
Aviz cu privire la procedura de numire a guvernatorului Banque de France (CON/2009/74), Franța, 24.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Aviz cu privire la serviciile de plată  (CON/2009/72), România, 15.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
14/09/2009
Aviz cu privire la atribuţiile de supraveghere ale Česká národní banka în ceea ce priveşte creditul de consum (CON/2009/71), Cehia, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Aviz cu privire la dispoziţiile privind prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului care au legătură cu Banco de España (CON/2009/70), Spania, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 31 iulie 2009 cu privire la statisticile privind finanţele publice (reformare) (BCE/2009/20), JO L 228, 1.9.2009, p. 25.
01/09/2009
Aviz cu privire la remunerarea contului de disponibil al Trezoreriei deţinut la Banca d'Italia (CON/2009/69), Italia, 1.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Aviz cu privire la înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Gestionarea Activelor (CON/2009/68), Irlanda, 31.8.2009.
20/08/2009
Aviz cu privire la extinderea drepturilor Narodowy Bank Polski de a comercializa instrumente financiare (CON/2009/67), Polonia, 20.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Aviz cu privire la consolidarea mecanismelor bancare de soluţionare (CON/2009/65), Letonia, 10.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic aplicabil operaţiunilor de compensare (CON/2009/66), Finlanda, 7.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
Decizia BCE din 17 iulie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2009/19), JO L 202, 4.8.2009, p. 54.
04/08/2009
Orientarea BCE din 17 iulie 2009 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2009/18), JO L 202, 4.8.2009, p. 65.
27/07/2009
Aviz cu privire la accesul public la informaţii referitoare la averea funcţionarilor  (CON/2009/64), Slovenia, 27.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Aviz cu privire la o modificare a proiectului de reglementare privind impozitarea rezervelor de aur ale Banca d'Italia (CON/2009/63), Italia, 24.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Aviz cu privire la restructurarea şi consolidarea fondurilor proprii ale instituţiilor de credit (CON/2009/62), Spania, 22.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Decizia BCE/2003/14. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  23.7.2009.
22/07/2009
Decizia BCE din 19 iunie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2003/14 privind administrarea operaţiunilor de împrumut şi creditare încheiate de Comunitatea Europeană în cadrul mecanismului de asistenţă financiară pe termen mediu  (BCE/2009/17), JO L 190, 22.7.2009, p. 11.
20/07/2009
Aviz cu privire la procedura de modificare a cursului de schimb oficial al litas-ului (CON/2009/61), Lituania, 20.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Aviz cu privire la cadrul juridic al cooperativelor de economii şi credit (CON/2009/60), Polonia, 16.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Aviz cu privire la impozitarea rezervelor de aur ale Banca d’Italia (CON/2009/59), Italia, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Aviz cu privire la schema de recapitalizare de către stat (CON/2009/58), Suedia, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
Decizia BCE din 2 iulie 2009 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate  (BCE/2009/16), JO L 175, 4.7.2009, p. 18.
02/07/2009
Decizia BCE din 25 iunie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2008/20 în ceea ce priveşte volumul monedelor metalice euro pe care Austria le poate emite în 2009  (BCE/2009/15), JO L 172, 2.7.2009, p. 35.
02/07/2009
Decizia BCE/2008/20. Text consolidat neoficial [3 a) - b)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  2.7.2009.
01/07/2009
Recomandarea BCE din 25 iunie 2009 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska  (BCE/2009/14), JO C 149, 1.7.2009, p. 1.
26/06/2009
Aviz cu privire la reglementarea leasingului financiar şi a activităţilor societăţilor de leasing (CON/2009/57), Cipru, 26.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Aviz cu privire la modificările aduse normelor care reglementează depozitarul central al valorilor mobiliare (CON/2009/55), Polonia, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Aviz cu privire la măsurile suplimentare de stabilizare a pieţei financiare (CON/2009/54), Germania, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Aviz cu privire la distribuirea profitului Latvijas Banka (CON/2009/53), Letonia, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Aviz cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice (CON/2009/52), Cehia, 18.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
Decizia BCE din 9 iunie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2009/13), JO L 151, 16.6.2009, p. 39.
11/06/2009
Recomandarea BCE din 5 iunie 2009 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije (BCE/2009/12), JO C 132, 11.6.2009, p. 1.
05/06/2009
Orientarea BCE din 28 mai 2009 de modificare a Orientării BCE/2006/4 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către ţările din afara zonei euro şi către organizaţiile internaţionale (BCE/2009/11), JO L 139, 5.6.2009, p. 34.
05/06/2009
Aviz cu privire la măsurile pentru sporirea eficacităţii schemei de garantare a depozitelor  (CON/2009/51), România, 5.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
27/05/2009
Aviz cu privire la măsurile pentru atenuarea crizei financiare (CON/2009/49), Slovacia, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Aviz cu privire la consolidarea competenţelor de remediere ale Băncii Naţionale a României privind instituţiile de credit în dificultate (CON/2009/48), România, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
02/06/2009
Aviz cu privire la noile măsuri de consolidare a supravegherii financiare (CON/2009/50), Germania, 2.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
Orientarea BCE din 7 mai 2009 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2009/9), JO L 123, 19.5.2009, p. 94.
19/05/2009
Orientarea BCE din 7 mai 2009 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2009/10), JO L 123, 19.5.2009, p. 99.
18/05/2009
Aviz cu privire la măsurile privind remuneraţia din sectorul public în ceea ce priveşte independenţa băncii centrale (CON/2009/47), Letonia, 18.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Aviz cu privire la extinderea rolului de supraveghere al Banque Centrale du Luxembourg printr-un proiect de lege privind serviciile de plată, instituţiile emitente de monedă electronică şi caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Aviz cu privire la raporturile juridice aplicabile personalului Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Germania, 11.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Aviz cu privire la alinierea cadrului juridic al Magyar Nemzeti Bank la noile norme administrative (CON/2009/44), Ungaria, 8.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Aviz cu privire la modificările mecanismului de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre (CON/2009/37), JO C 106, 8.5.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
05/05/2009
Aviz privind liberalizarea aranjamentelor de cont de corespondent în moneda naţională şi privind cerinţele de raportare statistică conexe (CON/2009/43), România, 5.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
29/04/2009
Aviz cu privire la plata de către Banco de Portugal a majorării cotei de participare a Portugaliei la Fondul Monetar Internaţional  (CON/2009/41), Portugalia, 29.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Aviz cu privire la organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România  (CON/2009/42), România, 4.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
24/04/2009
Aviz cu privire la supravegherea instituţiilor de plată de către Lietuvos bankas (CON/2009/40), Lituania, 24.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Aviz cu privire la sporirea lichidităţii în economie (CON/2009/39), Grecia, 21.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
Recomandarea BCE din 3 aprilie 2009 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai De Nederlandsche Bank  (BCE/2009/8), JO C 93, 22.4.2009, p. 1.
22/04/2009
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 19 martie 2009 privind înființarea Comitetului pentru programul TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (BCE/2009/6), JO L 102, 22.4.2009, p. 12.
22/04/2009
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating al creditelor (CON/2009/38), JO C 93, 22.4.2009, p. 3.Informaţii suplimentare
22/04/2009
Aviz cu privire la modificările Directivei bancare şi ale Directivei privind adecvarea capitalului în ceea ce priveşte băncile afiliate instituţiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, dispoziţiile de supraveghere şi gestionarea crizelor (CON/2009/17), JO C 93, 22.4.2009, p. 3.Informaţii suplimentare
18/04/2009
Decizia BCE din 19 martie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE (BCE/2009/5), JO L 100, 18.4.2009, p. 10.
16/04/2009
Aviz cu privire la serviciile şi sistemele de plată (CON/2009/36), Cipru, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Aviz cu privire la plata de către Banco de España a majorării propuse a cotei de participare a Spaniei la FMI (CON/2009/35), Spania, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Aviz cu privire la anumite modificări ale Legii bancare în legătură cu criza pieţelor financiare (CON/2009/34), Cehia, 15.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Aviz cu privire la acordarea de garanţii de stat băncilor şi altor instituţii (CON/2009/30), Suedia, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Aviz cu privire la majorarea cotei de participare a Italiei la Fondul Monetar Internaţional (CON/2009/33), Italia, 3.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Aviz cu privire la noile măsuri pentru consolidarea stabilităţii financiare (CON/2009/32), Lituania, 2.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
Regulamentul (CE) nr. 290/2009 al BCE din 31 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora (BCE/2009/7), JO L 94, 8.4.2009, p. 75.
26/03/2009
Aviz cu privire la modificările Legii privind sistemul de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte acoperirea şi plata (CON/2009/31), Letonia, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Aviz cu privire la extinderea sferei de aplicare a măsurilor care pot fi luate în perioada crizei financiare  (CON/2009/29), Belgia, 25.3.2009.
25/03/2009
Aviz cu privire la normele procedurale privind garanţiile acordate de către stat în scopul menţinerii stabilităţii financiare (CON/2009/28), Ungaria, 25.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Aviz cu privire la serviciile şi sistemele de plată (CON/2009/27), Slovenia, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Aviz cu privire la modificarea normelor privind distribuirea profitului Lietuvos bankas în contextul turbulenţelor financiare (CON/2009/26), Lituania, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Aviz cu privire la o modificare a garanţiei de stat pentru evitarea ieşirilor de lichidităţi (CON/2009/25), Belgia, 19.3.2009.
18/03/2009
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 6 martie 2009 cu privire la derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 958/2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (BCE/2007/8) (BCE/2009/4), JO L 72, 18.3.2009, p. 21.
17/03/2009
Aviz cu privire la măsurile de stabilizare suplimentară a pieţei financiare (CON/2009/24), Germania, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Aviz cu privire la gestionarea contului de disponibil al Trezoreriei deţinut la Banca d’Italia (CON/2009/23), Italia, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Aviz cu privire la modificările cadrului juridic aplicabil băncii de stat, Banca Gospodarstwa Krajowego, în scopul creşterii rolului acesteia în programele guvernamentale  (CON/2009/22), Polonia, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Aviz cu privire la bursa de valori şi la depozitarul central şi registrul central al valorilor mobiliare (CON/2009/21), Cipru, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Aviz cu privire la extinderea sferei de aplicare a sistemelor de garantare a depozitelor  (CON/2009/20), Cipru, 10.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Aviz cu privire la recapitalizarea şi preluarea de către stat a anumitor instituţii financiare  (CON/2009/19), Polonia, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Aviz cu privire la standardele pentru tratarea produselor sezoniere în cadrul indicilor armonizaţi ai preţurilor de consum (IAPC) (CON/2009/14), JO C 58, 12.3.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
09/03/2009
Aviz cu privire la măsurile de stabilizare pentru sistemul financiar (CON/2009/18), Estonia, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
Orientarea BCE din 19 decembrie 2008 de modificare a Orientării BCE/2007/9 privind statistica monetară și statistica privind instituţiile şi pieţele financiare (reformare)  (BCE/2008/31), JO L 53, 26.2.2009, p. 76.
25/02/2009
Aviz cu privire la legislaţia care permite Ministerului de Finanţe să solicite National Pensions Reserve Fund (Fondului naţional de rezervă pentru pensii) să investească în instituţii financiare ca parte a procesului de recapitalizare a băncilor (CON/2009/16), Irlanda, 25.2.2009.
24/02/2009
Decizia BCE din 27 ianuarie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2007/5 de stabilire a normelor privind achizițiile  (BCE/2009/2), JO L 51, 24.2.2009, p. 10.
24/02/2009
Aviz cu privire la măsurile de sprijin financiar privind remunerarea funcţionarilor publici (CON/2009/15), Irlanda, 24.2.2009.
24/02/2009
Aviz cu privire la o decizie nouă privind Comitetul european al inspectorilor bancari (CON/2008/63), JO C 45, 24.2.2009, p. 1.
21/02/2009
Recomandarea BCE din 16 februarie 2009 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Deutsche Bundesbank  (BCE/2009/3), JO C 43, 21.2.2009, p. 1.
16/02/2009
Aviz cu privire la criteriile suplimentare de eligibilitate pentru membrii Consiliului guvernatorilor Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) şi la normele suplimentare pentru transmiterea informaţiilor în această privinţă (CON/2009/13), Bulgaria, 16.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Aviz cu privire la termenii şi condiţiile pentru acordarea de împrumuturi şi garanţii din partea statului în situaţii de urgenţă (CON/2009/12), Cipru, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Aviz cu privire la compensaţia plătită de către stat în cazul preluării unei bănci  (CON/2009/11), Letonia, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Aviz cu privire la o directivă privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică (CON/2008/84), JO C 30, 6.2.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
05/02/2009
Orientarea BCE din 20 ianuarie 2009 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2009/1), JO L 36, 5.2.2009, p. 59.
05/02/2009
Decizia BCE din 11 decembrie 2008 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2008/22), JO L 36, 5.2.2009, p. 22.
05/02/2009
Orientarea BCE din 11 decembrie 2008 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2008/21), JO L 36, 5.2.2009, p. 46.
05/02/2009
Orientarea BCE din 23 octombrie 2008 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (BCE/2008/13), JO L 36, 5.2.2009, p. 31.
04/02/2009
Aviz cu privire la termenii şi condiţiile şi regulile de operare ale depozitarului central al valorilor mobiliare, ale casei de compensare şi ale contrapărţii centrale (CON/2009/9), Ungaria, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Aviz cu privire la încetarea de a fi mijloc legal de plată a monedei metalice cu cea mai mică valoare şi modificările regulilor de rotunjire (CON/2009/8), Suedia, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Aviz cu privire la extinderea schemei pentru stabilitatea financiară care garantează acoperirea în totalitate a creanţelor deponenţilor şi creditorilor obişnuiţi şi la o schemă privind acordarea de capital de stat instituţiilor de credit (CON/2009/6), Danemarca, 26.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor şi la rolul autorităţii de supraveghere în procedura insolvenţei (CON/2009/10), Letonia, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Aviz cu privire la rolul Banque centrale du Luxembourg în compilarea anumitor statistici (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Aviz cu privire la un nou regulament privind plăţile transfrontaliere în cadrul Comunităţii (CON/2009/1), JO C 21, 28.1.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
24/01/2009
Decizia BCE din 31 decembrie 2008 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele BCE din partea Národná banka Slovenska  (BCE/2008/33), JO L 21, 24.1.2009, p. 83.
24/01/2009
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 15 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale neparticipante  (BCE/2008/28), JO L 21, 24.1.2009, p. 81.
24/01/2009
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al BCE şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate  (BCE/2008/27), JO L 21, 24.1.2009, p. 77.
24/01/2009
Decizia BCE din 12 decembrie 2008 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2008/26), JO L 21, 24.1.2009, p. 75.
24/01/2009
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 12 decembrie 2008 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat  (BCE/2008/25), JO L 21, 24.1.2009, p. 71.
24/01/2009
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE  (BCE/2008/23), JO L 21, 24.1.2009, p. 66.
24/01/2009
Acord din 31 decembrie 2008 între Národná banka Slovenska şi Banca Centrală Europeană privind creanţa creditată către Národná banka Slovenska de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE JO C 18, 24.1.2009, p. 3.
22/01/2009
Aviz cu privire la plata de către Oesterreichische Nationalbank a majorării propuse a cotei de participare a Austriei la FMI (CON/2009/5), Austria, 22.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Acord din 8 decembrie 2008 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor de funcţionare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice şi monetare JO C 16, 22.1.2009, p. 10.
20/01/2009
Nu mai este în vigoare: Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al BCE din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare)  (BCE/2008/32), JO L 15, 20.1.2009, p. 14.
20/01/2009
Nu mai este în vigoare: Regulamentul (CE) nr. 24/2009 al BCE din 19 decembrie 2008 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în operaţiuni de securitizare  (BCE/2008/30), JO L 15, 20.1.2009, p. 1.
16/01/2009
Aviz cu privire la modificările normelor care reglementează distribuirea venitului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique şi alocarea profiturilor acesteia către statul belgian (CON/2009/4), Belgia, 16.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Aviz cu privire la investiţiile de capital de stat şi la conversia datoriei în acţiuni în temeiul Legii finanţelor publice (CON/2009/3), Slovenia, 8.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Aviz cu privire la garantarea de către stat a împrumuturilor bancare (CON/2009/2), Letonia, 7.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Decizia BCE din 18 decembrie 2008 cu privire la amânarea utilizării sistemului de rotație în Consiliul guvernatorilor BCE  (BCE/2008/29), JO L 3, 7.1.2009, p. 4.