2009

31/12/2009
Besluit ECB/2001/16. Onofficieel geconsolideerde tekst [2 a) - e)]. Geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie 31.12.2009.
31/12/2009
Besluit ECB/2006/17. Onofficiële geconsolideerde tekst [19a)-e)]. Opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  31.12.2009.
31/12/2009
Richtsnoer ECB/2006/16. Onofficiële geconsolideerde tekst [18a)-e)]. Opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie 31.12.2009.
29/12/2009
Besluit van de ECB van 14 december 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2009/29), PB L 348 van 29.12.2009, blz. 57.
29/12/2009
Richtsnoer van de ECB van 14 december 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2009/28), PB L 348 van 29.12.2009, blz. 75.
22/12/2009
Besluit van de ECB van 14 december 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002  (ECB/2009/27), PB L 339 van 22.12.2009, blz. 55.
18/12/2009
Aanbeveling van de ECB van 14 december 2009 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (ECB/2009/26), PB C 308 van 18.12.2009, blz. 1.
16/12/2009
Richtsnoer van de ECB van 10 december 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/18 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2009/24), PB L 330 van 16.12.2009, blz. 95.
10/12/2009
Advies inzake de verlenging van Oostenrijkse overheidsgaranties voor de interbancaire markt  (CON/2009/99), Oostenrijk, 10.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Advies inzake de bevoegdheden van Banka Slovenije met betrekking tot het IMF-lidmaatschap van Slovenië (CON/2009/100), Slovenië, 15.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Advies inzake de algemene voorwaarden en de operationele en technische vereisten van afwikkelondernemingen voor het betalingssysteem in Hongarije (CON/2009/98), Hongarije, 7.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie betreffende bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2009/92), Ierland, 9.11.2009.
25/06/2009
Advies inzake gewijzigde financiële steunmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2009/56), Ierland, 25.6.2009.
27/11/2009
Advies inzake rapportagevereisten betreffende de buitenlandse handel (CON/2009/97), Duitsland, 27.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (CON/2009/95), PB C 284 van 25.11.2009, blz. 6.Aanvullende informatie
25/11/2009
Advies inzake aanbevelingen voor een beschikking van de Raad met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met Vaticaanstad en met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met de Republiek San Marino (CON/2009/91), PB C 284 van 25.11.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
16/11/2009
Advies inzake de realisatie van aan de Banco de España, aan andere nationale centrale banken van de lidstaten of aan de ECB in de uitvoering van hun taken verschafte zekerheden  (CON/2009/96), Spanje, 16.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Advies van de ECB van 16 oktober 2009 houdende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG  (CON/2009/81), PB C 272 van 13.11.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
12/11/2009
Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid (CON/2009/94), PB C 291 van 12.11.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
12/11/2009
Advies betreffende voorwaarden en procedures voor de toepassing van de maatregelen ter versterking van de financiële stabiliteit  (CON/2009/93), Litouwen, 12.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
Advies van de ECB van 26 oktober 2009 betreffende een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s en een voorstel voor een Beschikking van de Raad tot toewijzing aan de ECB van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico’s  (CON/2009/88), PB C 270 van 11.11.2009, blz. 1.
04/11/2009
Advies inzake de rangorde van het voorrecht van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2009/90), België, 4.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
04/11/2009
Advies inzake de samenstelling van de directie van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland en het lidmaatschap van de Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), Ierland, 4.11.2009.
29/10/2009
Advies betreffende verlenging van de uiterste termijn voor het inleveren van bepaalde bankbiljetten voor omwisseling  (CON/2009/87), Hongarije, 29.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Advies betreffende maatregelen ter verbetering van de liquiditeit en ter vergroting van het concurrentievermogen van kredietinstellingen  (CON/2009/86), Oostenrijk, 28.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Advies inzake toezicht door De Nederlandsche Bank op afwikkeldiensten (CON/2009/84), Nederland, 26.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
27/10/2009
Advies inzake de onafhankelijkheid van Národná banka Slovenska (CON/2009/85), Slowakije, 27.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Advies inzake de winstverdeling van Lietuvos bankas (CON/2009/83), Litouwen, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Advies inzake de verlenging van overheidssteun aan financiële instellingen (CON/2009/82), Polen, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
Besluit van de ECB van 6 oktober 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), PB L 274 van 20.10.2009, blz. 38.
17/10/2009
Rectificatie van Verordening (EG) 290/2009 van de ECB van 31 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (ECB/2009/7) PB L 273 van 17.10.2009, blz. 19.
14/10/2009
Advies betreffende een Voorstel voor een Verordening van de Raad over de invoering van de euro(Gecodificeerde versie)  (CON/2009/76), PB C 246 van 14.10.2009, blz. 1.
09/10/2009
Advies inzake de rol van De Nederlandsche Bank in het geldstelsel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (CON/2009/80), Nederland, 9.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
07/10/2009
Advies inzake de verlenging van overheidsgaranties ten behoeve van banken en andere instellingen (CON/2009/79), Zweden, 7.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
Richtsnoer van de ECB van 17 september 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime bruto-vereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2009/21), PB L 260 van 3.10.2009, blz. 31.
01/10/2009
Advies inzake de uitgifte van bijzondere overheidsobligaties voor kredietinstellingen (CON/2009/78), Cyprus, 1.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Advies inzake de audit van overheidswege van Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litouwen, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Advies inzake betalingsdiensten (CON/2009/75), Slowakije, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Advies inzake een verlenging van de overheidsgarantie betreffende passiva van kredietinstellingen (CON/2009/73), België, 23.9.2009.Aanvullende informatie
24/09/2009
Advies inzake de benoemingsprocedure voor de gouverneur van de Banque de France (CON/2009/74), Frankrijk, 24.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Advies inzake betalingsdiensten (CON/2009/72), Roemenië, 15.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Advies inzake de toezichthoudende taken van Česká národní banka betreffende consumentenkrediet (CON/2009/71), Tsjechië, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Advies inzake bepalingen aangaande het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering betreffende Banco de España  (CON/2009/70), Spanje, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 31 juli 2009 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (herschikking)  (ECB/2009/20), PB L 228 van 1.9.2009, blz. 25.
01/09/2009
Advies aangaande de vergoeding op de door Banca d'Italia aangehouden liquiditeitsrekening van de Schatkist (CON/2009/69), Italië, 1.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Advies inzake de oprichting van een National Agentschap voor het beheer van activa (CON/2009/68), Ierland, 31.8.2009.
20/08/2009
Advies aangaande de uitbreiding van het recht van Narodowy Bank Polski effecten te verhandelen (CON/2009/67), Polen, 20.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Advies inzake het versterken van technieken voor de aanpak van probleembanken (CON/2009/65), Letland, 10.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Advies inzake de wijziging van het wettelijk kader voor clearing operaties (CON/2009/66), Finland, 7.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
Besluit van de ECB van 17 juli 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2009/19), PB L 202 van 4.8.2009, blz. 54.
04/08/2009
Richtsnoer van de ECB van 17 juli 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2009/18), PB L 202 van 4.8.2009, blz. 65.
27/07/2009
Advies inzake de openbaarheid van informatie betreffende het vermogen van gezagsdragers en hoge ambtenaren (CON/2009/64), Slovenië, 27.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Advies inzake een gewijzigde ontwerp-wettelijke bepaling betreffende de belastingheffing op de goudreserves van Banca d'Italia (CON/2009/63), Italië, 24.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Advies betreffende de herstructurering van banken en de verhoging van het eigen vermogen van kredietinstellingen (CON/2009/62), Spanje, 22.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Besluit ECB/2003/14. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  23.7.2009.
22/07/2009
Besluit van de ECB van 19 juni 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2003/14 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn  (ECB/2009/17), PB L 190 van 22.7.2009, blz. 11.
20/07/2009
Advies aangaande de procedure tot wijziging van de officiële wisselkoers van de litas (CON/2009/61), Litouwen, 20.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Advies aangaande het wettelijk kader voor coöperatieve spaarkassen en kredietverenigingen (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Advies aangaande de belasting van de goudreserves van Banca d'Italia (CON/2009/59), Italië, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Advies aangaande het staatsherkapitalisatieplan (CON/2009/58), Zweden, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
Besluit van de ECB van 2 juli 2009 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2009/16), PB L 175 van 4.7.2009, blz. 18.
02/07/2009
Beschikking van de ECB van 25 juni 2009 houdende wijziging van Beschikking ECB/2008/20 inzake de omvang van euromunten die Oostenrijk in 2009 mag uitgeven  (ECB/2009/15), PB L 172 van 2.7.2009, blz. 35.
02/07/2009
Besluit ECB/2008/20. Onofficiële geconsolideerde tekst [10a)-b)]. Opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  2.7.2009.
01/07/2009
Aanbeveling van de ECB van 25 juni 2009 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná Banka Slovenska  (ECB/2009/14), PB C 149 van 1.7.2009, blz. 1.
26/06/2009
Advies aangaande de regelgeving betreffende de financieringsleasing en de activiteiten van leasingmaatschappijen (CON/2009/57), Cyprus, 26.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Advies aangaande wijzigingen van de regels betreffende de centrale effectenbewaarnemer (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Advies aangaande verdere maatregelen ter stabilisatie van de financiële markt (CON/2009/54), Duitsland, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Advies inzake de distributie van Latvijas Banka’s winsten (CON/2009/53), Letland, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Advies aangaande de circulatie van bankbijetten en munten (CON/2009/52), Tsjechië, 18.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
Besluit van de ECB van 9 juni 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), PB L 151 van 16.6.2009, blz. 39.
11/06/2009
Aanbeveling van de ECB van 5 juni 2009 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije  (ECB/2009/12), PB C 132 van 11.6.2009, blz. 1.
05/06/2009
Richtsnoer van de ECB van 28 mei 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/4 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties  (ECB/2009/11), PB L 139 van 5.6.2009, blz. 34.
05/06/2009
Advies betreffende maatregelen voor een meer doeltreffend depositogarantiestelsel (CON/2009/51), Roemenië, 5.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Advies inzake maatregelen ter verzachting van de gevolgen van de financiële crisis (CON/2009/49), Slowakije, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Advies inzake ter versterking van de bevoegdheden van Banca Naţională a României’s om kredietinstellingen in nood te ondersteunen  (CON/2009/48), Roemenië, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Advies inzake maatregelen ter versterking van het financiële toezicht (CON/2009/50), Duitsland, 2.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
Richtsnoer van de ECB van 7 mei 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtimebruto-vereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2009/9), PB L 123 van 19.5.2009, blz. 94.
19/05/2009
Richtsnoer van de ECB van 7 mei 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem  (ECB/2009/10), PB L 123 van 19.5.2009, blz. 99.
18/05/2009
Advies inzake bezoldiging in de overheidssector met betrekking tot centrale-bank onafhankelijkheid (CON/2009/47), Letland, 18.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Advies inzake het uitbreiden van de oversight role van de Banque centrale du Luxembourg middels een ontwerp van wet betreffende betalingsdiensten, elektronisch-geld instellingen en het definitieve karakter van de afwikkeling in betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Advies inzake de op het personeel van de Deutsche Bundesbank toepasselijke juridische relaties (CON/2009/45), Duitsland, 11.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Advies aangaande de aanpassing van het wettelijk kader van Magyar Nemzeti Bank aan nieuwe administratieve regels (CON/2009/44), Hongarije, 8.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Advies aangaande wijzigingen aan het mechanisme voor de financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten  (CON/2009/37), PB C 106 van 8.5.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
05/05/2009
Advies inzake de liberalisatie van correspondent banking diensten voor betalingen in de nationale valuta en inzake de betreffende statistische rapportagevereisten (CON/2009/43), Roemenië, 5.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Advies aangaande de betaling door Banco de Portugal van de toename van de quota van Portugal in het Internationaal Monetair Fonds (CON/2009/41), Portugal, 29.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Advies aangaande de organisatie en de werking van officiele statistieken in Roemenie (CON/2009/42), Roemenië, 4.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Advies aangaande het toezicht op betalingsinstellingen door Lietuvos bankas (CON/2009/40), Litouwen, 24.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Advies inzake maatregelen ter verhoging van de liquiditeit in de economie (CON/2009/39), Griekenland, 21.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
Aanbeveling van de ECB van 3 april 2009 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van De Nederlandsche Bank  (ECB/2009/8), PB C 93 van 22.4.2009, blz. 1.
22/04/2009
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 19 maart 2009 houdende de instelling van de TARGET2-Effecten Programmaraad (TARGET2-Securities Programme Board)  (ECB/2009/6), PB L 102 van 22.4.2009, blz. 12.
22/04/2009
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende ratingbureaus (CON/2009/38), PB C 93 van 22.4.2009, blz. 3.Aanvullende informatie
22/04/2009
Advies aangaande wijzigingen aan de Bankenrichtlijn en de Richtlijn kapitaaltoereikendheid wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer  (CON/2009/17), PB C 93 van 22.4.2009, blz. 3.Aanvullende informatie
18/04/2009
Besluit van de ECB van 19 maart 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB (ECB/2009/5)  (ECB/2009/5), PB L 100 van 18.4.2009, blz. 10.
16/04/2009
Advies aangaande betalingsdiensten en -systemen (CON/2009/36), Cyprus, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Advies aangaande de betaling door Banco de España van de voorgestelde verhoging van het IMF-aandeel van Spanje (CON/2009/35), Spanje, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Advies aangaande de wijzigingen aan de Bankwet in verband met de crisis op de financiele markt (CON/2009/34), Tsjechië, 15.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Advies aangaande het leveren van staatsgaranties aan banken en andere instellingen (CON/2009/30), Zweden, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Advies inzake de verhoging van de Italiaanse quota bij het Internationale Monetaire Fonds (CON/2009/33), Italië, 3.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Advies inzake nieuwe maatregelen ter versterking van de financiële stabiliteit (CON/2009/32), Litouwen, 2.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
Verordening (EG) nr. 290/2009 van de ECB van 31 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen  (ECB/2009/7), PB L 94 van 8.4.2009, blz. 75.
26/03/2009
Advies aangaande de wijzigingen aan de Wet op het depositogarantiestelsel wat betreft de dekking en de betaling (CON/2009/31), Letland, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Advies aangaande de uitbreiding van het toepassingsgebied van de maatregelen die kunnen getroffen worden bij een financiele crisis (CON/2009/29), België, 25.3.2009.Aanvullende informatie
25/03/2009
Advies aangaande procedureregels voor staatswaarborgen ter handhaving van de financiele stabiliteit (CON/2009/28), Hongarije, 25.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Advies aangaande betaaldiensten-en systemen (CON/2009/27), Slovenië, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Advies aangaande de wijziging van de regels aangaande de winstverdeling van Lietuvos bankas in de context van de financiele onrust (CON/2009/26), Litouwen, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Advies aangaande een wijziging aan de staatsgarantie ter vermijding van liquiditeitsstromen  (CON/2009/25), België, 19.3.2009.Aanvullende informatie
18/03/2009
Niet langer van kracht zijn: Beschikking van de ECB van 6 maart 2009 houdende vrijstellingen die kunnen worden verleend krachtens Verordening (EG) nr. 958/2007 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2007/8) (ECB/2009/4), PB L 72 van 18.3.2009, blz. 21.
17/03/2009
Advies aangaande maatregelen voor de verdere stabilisatie van de financiele markt  (CON/2009/24), Duitsland, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Advies aangaande het beheer van de door Banca d’Italia aangehouden liquiditeitsrekening van de Schatkist (CON/2009/23), Italië, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Advies aangaande wijzigingen aan het juridisch kader voor de staatsbank, Gospodarstwa Krajowego, ter verbetering van haar rol in overheidsprogramma's (CON/2009/22), Polen, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Advies aangaande de beurs, alsook het gecentraliseerd effectendepot en het gecentraliseerd effectenregister (CON/2009/21), Cyprus, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Advies aangaande de uitbreiding van de reikwijdte van de depositogarantiestelsels (CON/2009/20), Cyprus, 10.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Advies inzake rekapitalisatie van bepaalde financiële instellingen en hun overname door de Staat. (CON/2009/19), Polen, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Advies aangaanden de normen voor de behandeling van seizoensgebonden producten in de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP’s)  (CON/2009/14), PB C 58 van 12.3.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
09/03/2009
Advies aangaande stabilisatiemaatregelen voor het financiele systeem (CON/2009/18), Estland, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
Richtsnoer van de ECB van 19 december 2008 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking)  (ECB/2008/31), PB L 53 van 26.2.2009, blz. 76.
25/02/2009
Advies aangaande wetgeving ter machtiging van de Minister van Financien Nationale Pensioenreservefondsen opdracht te geven te investeren in financiele instellingen als een deel van de recapitalisatie van banken  (CON/2009/16), Ierland, 25.2.2009.
24/02/2009
Besluit van de ECB van 27 januari 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2007/5 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding  (ECB/2009/2), PB L 51 van 24.2.2009, blz. 10.
24/02/2009
Advies aangaande financiele steunmaatregelen in verband met de vergoeding van ambtenaren (CON/2009/15), Ierland, 24.2.2009.
24/02/2009
Advies inzake een nieuw Besluit van het Comité van Europese Banktoezichthouders („Committee of European Banking Supervisors“)  (CON/2008/63), PB C 45 van 24.2.2009, blz. 1.
21/02/2009
Aanbeveling van de ECB van 16 februari 2009 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Deutsche Bundesbank  (ECB/2009/3), PB C 43 van 21.2.2009, blz. 1.
16/02/2009
Advies inzake aanvullende geschiktheidscriteria voor de leden van de Raad van bestuur van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) en verdere regels aangaande het voorleggen van informatie dienaangaande (CON/2009/13), Bulgarije, 16.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Advies aangaande de algemene voorwaarden voor het toekennen van staatsleningen en -waarborgen in noodsituaties (CON/2009/12), Cyprus, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Advies aangaande de door de staat betaalde vergoeding in het kader van de overname van een bank (CON/2009/11), Letland, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Advies betreffende een richtlijn aangaande de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld (CON/2008/84), PB C 30 van 6.2.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
05/02/2009
Richtsnoer van de ECB van 20 januari 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem  (ECB/2009/1), PB L 36 van 5.2.2009, blz. 59.
05/02/2009
Besluit van de ECB van 11 december 2008 tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2008/22), PB L 36 van 5.2.2009, blz. 22.
05/02/2009
Richtsnoer van de ECB van 11 december 2008 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2008/21), PB L 36 van 5.2.2009, blz. 46.
05/02/2009
Richtsnoer van de ECB van 23 oktober 2008 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem  (ECB/2008/13), PB L 36 van 5.2.2009, blz. 31.
04/02/2009
Advies aangaande de voorwaarden en de werkingsregels van de centrale effectenbewaarnemer, de clearinginstelling en de centrale tegenpartij  (CON/2009/9), Hongarije, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Advies aangaande de afschaffing van de kleinste denominatie als wettig betaalmiddel en wijzigingen aan de afrondingsregels (CON/2009/8), Zweden, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Advies aangaande de uitbreiding van het stelsel voor de financiele stabiliteit dat de volledig dekking garandeert van vorderingen van depositohouders en gewone schuldeisers en aangaande een stelsel voor de terbeschikkingstelling van staatskapitaal aan kredietinstellingen (CON/2009/6), Denemarken, 26.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Advies aangaande het depositogarantiestelsel en de rol van de toezichthouders bij insolventieprocedures (CON/2009/10), Letland, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Advies aangaande de rol van de Banque centrale du Luxembourg in het opmaken van bepaalde statistieken (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Advies inzake een nieuwe verordening inzake grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap (CON/2009/1), PB C 21 van 28.1.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
24/01/2009
Besluit van de ECB van 31 december 2008 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB door Národná banka Slovenska  (ECB/2008/33), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 83.
24/01/2009
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 15 december 2008 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten  (ECB/2008/28), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 81.
24/01/2009
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 12 december 2008 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves  (ECB/2008/27), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 77.
24/01/2009
Besluit van de ECB van 12 december 2008 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2008/26), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 75.
24/01/2009
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 12 december 2008 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal  (ECB/2008/25), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 71.
24/01/2009
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 12 december 2008 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB  (ECB/2008/23), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 66.
24/01/2009
Overeenkomst van 31 december 2008 tussen Národná banka Slovenska en de ECB betreffende de door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB aan de Národná banka Slovenska toegekende vordering PB C 18 van 24.1.2009, blz. 3.
22/01/2009
Advies inzake de betaling door de Oesterreichische Nationalbank van de voorgestelde Oostenrijkse IMF quota (CON/2009/5), Oostenrijk, 22.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Overeenkomst van 8 december 2008 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de economische en monetaire unie zijn neergelegd PB C 16 van 22.1.2009, blz. 10.
20/01/2009
Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) nr. 25/2009 van de ECB van 19 december 2008 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (Herschikking)  (ECB/2008/32), PB L 15 van 20.1.2009, blz. 14.
20/01/2009
Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) nr. 24/2009 van de ECB van 19 december 2008 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten  (ECB/2008/30), PB L 15 van 20.1.2009, blz. 1.
16/01/2009
Advies betreffende wijziging van de regels betreffende de verdeling van de inkomsten van de Nationale Bank van België en omtrent haar winstverdeling aan de Belgische staat (CON/2009/4), België, 16.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
08/01/2009
Advies betreffende de voorwaarden van kapitaalinbrengen door de staat en debt to equity swaps krachtens de Wet houdende overheidsfinanciën  (CON/2009/3), Slovenië, 8.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Advies betreffende staatsgaranties voor bankleningen  (CON/2009/2), Letland, 7.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Besluit van de ECB van 18 december 2008 betreffende het uitstel van de start van het toerbeurtensysteem in de raad van bestuur van de ECB  (ECB/2008/29), PB L 3 van 7.1.2009, blz. 4.