2009

31/12/2009
Deċiżjoni BĊE/2001/16. Test konsolidat mhux uffiċjali[(1a-e)]). Magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 31.12.2009.
31/12/2009
Deċiżjoni BĊE/2006/17. Test konsolidat mhux uffiċjali [12a)-e]. Magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 31.12.2009.
31/12/2009
Linja ta'Gwida BĊE/2006/16. Test konsolidat mhux uffiċjali [11a)-e]. Magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 31.12.2009.
29/12/2009
Deċiżjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Diċembru 2009 li temenda Deċiżjoni BĊE/2006/17 dwar ir-rendikont annwali tal-BĊE (BĊE/2009/29), ĠU L 348, 29.12.2009, pġ. 57.
29/12/2009
Linja Gwida tal-BĊE tal-14 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2009/28), ĠU L 348, 29.12.2009, pġ. 75.
22/12/2009
Deċizjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Diċèmbru 2009 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2001/16 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti mis-sena finanzjarja 2002  (BĊE/2009/27), ĠU L 339, 22.12.2009, pġ. 55.
18/12/2009
Rakkomandazzjoni tal-bank ċentrali ewropew tal-14 ta’ Diċembru 2009 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tas-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (BĊE/2009/26), ĠU C 308, 18.12.2009, pġ. 1.
16/12/2009
Linja Gwida tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/18 dwar bidliet temporanji fir-regoli dwar l-eliġibbiltà tal-garanziji  (BĊE/2009/24), ĠU L 330, 16.12.2009, pġ. 95.
10/12/2009
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanziji tal-Istat Awstrijak għas-suq interbankali (CON/2009/99), L-Awstrija, 10.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Opinjoni dwar il-kompetenzi tal-Banka Slovenije fir-rigward tas-sħubija tas-Slovenja fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2009/100), Is-Slovenja, 15.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Opinjoni dwar il-patti u kundizzjonijiet ġenerali u l-ħtiġijiet tekniċi u operattivi tal-fornituri ta' servizz ta' ikklerjar għas-sistema ta' pagament fl-Ungerija (CON/2009/98), L-Ungerija, 7.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija mogħtija mill-istat tal-Irlanda lil ċerti obbligazjonijiet ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2009/92), L-Irlanda, 9.11.2009.
25/06/2009
Opinjoni dwar bidliet lil miżuri ta' sostenn finanzjarju għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2009/56), L-Irlanda, 25.6.2009.
27/11/2009
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti għar-rappurtaġġ dwar il-kummerċ barrani (CON/2009/97), Il-Ġermanja, 27.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill li jittratta l-awtentikar tal-muniti euro u t-trattament ta’ muniti euro li mhumiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni  (CON/2009/95), ĠU C 284, 25.11.2009, pġ. 6.Aktar tagħrif
25/11/2009
Opinjoni dwar rakkomandazzjonijiet għal deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-posizzjoni li għandha tittieħed mill-Komunita’ Ewropea dwar in-negozjar mill-ġdid tal-ftehim monetarju mal-Istat tal-Belt tal-Vatikan u dwar il-posizzjoni li għandha tittieħed mill-Komunita’ Ewropea dwar in-negozjar mill-ġdid tal-ftehim monetarju mar-Repubblika ta’ San Marino  (CON/2009/91), ĠU C 284, 25.11.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
16/11/2009
Opinjoni dwar it-tisrif tal-garanzija mogħtija lill-Banco de España, lil banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri jew lill-BĊE fil-qadi ta' dmirijiethom (CON/2009/96), Spanja, 16.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattiv u li temenda d-Direttivi 2004/39/KE u 2009/…/KE  (CON/2009/81), ĠU C 272, 13.11.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
12/11/2009
Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar ir-rekwiżiti kapitali għall-kotba tal-kummerċ u għar-rititolizzazzjonijiet, u r-reviżjoni superviżorja tal-politiki dwar ir-rimunerazzjoni (CON/2009/94), ĠU C 291, 12.11.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
12/11/2009
Opinjoni dwar il-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-applikazzjoni tal-miżuri għat-tisħiħ tal-istabbilta' finanzjarja (CON/2009/93), Il-Litwanja, 12.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
Opinjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Ottubru 2009 fuq proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar superviżjoni makroprudenzjali Komunitarja tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tinkariga lill-BĊE b’kompiti speċifiċi rigward il-funzjonament tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku  (CON/2009/88), ĠU C 270, 11.11.2009, pġ. 1.
04/11/2009
Opinjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-preferenza tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2009/90), Il-Belġju, 4.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Opinjoni dwar il-komposizzjoni tal-Bord tas-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland u s-sħubija tal-Awtorita’ Regolatorja Irlandiża għas-Servizzi Finanzjarji (CON/2009/89), L-Irlanda, 4.11.2009.
29/10/2009
Opinjoni dwar l-estensjoni taż-żmien sa meta jistgħu jiġu ppreżentati ċerti karti tal-flus biex jiġu mibdula  (CON/2009/87), L-Ungerija, 29.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Opinjoni dwar miżuri biex titjieb il-likwidità u tiżdied il-kompetittività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2009/86), L-Awstrija, 28.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Opinjoni dwar is-superviżjoni tas-servizzi tal-ikklerjar u s-saldu mid-De Nederlandsche Bank (CON/2009/84), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 26.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Opinjoni dwar l-indipendenza tan-Národná banka Slovenska  (CON/2009/85), Is-Slovakja, 27.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Opinjoni dwar id-distribuzzjoni tal-qligħ tal-Lietuvos bankas (CON/2009/83), Il-Litwanja, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-appoġġ tat-Teżor Statali għall-istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2009/82), Il-Polonja, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
Deċiżjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Ottubru 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  (BĊE/2009/22), ĠU L 274, 20.10.2009, pġ. 38.
17/10/2009
Rettifika għar- Regolament (KE) Nru 290/2009 tal-BĊE tal-31 ta’ Marzu 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18) dwar l-istatistika fir-rigward tar-rati tal-imgħax applikati mill-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self fil-konfront ta’ households u korporazzjonijiet mhux finanzjarji (BĊE/2009/7) ĠU L 273, 17.10.2009, pġ. 19.
14/10/2009
Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni tal-euro (verżjoni kkodifikata) (CON/2009/76), ĠU C 246, 14.10.2009, pġ. 1.
09/10/2009
Opinjoni dwar l-involviment ta’ De Nederlandsche Bank fis-sistema monetarja f’Bonaire, Sint Eustatius u Saba (CON/2009/80), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 9.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Opinjoni dwar estensjoni tal-garanziji tal-gvern lil banek u istituzzjonijiet oħra (CON/2009/79), L-Isvezja, 7.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
Linja ta’ gwida tal-BĊE tas-17 ta’ Settembru 2009 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/2 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2009/21), ĠU L 260, 3.10.2009, pġ. 31.
01/10/2009
Opinjoni dwar il-ħruġ ta' bonds speċjali tal-gvern lill-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2009/78), Ċipru, 1.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Opinjoni dwar verifika tal-Lietuvos bankas mill-Uffiċċju Statali tal-Verifika  (CON/2009/77), Il-Litwanja, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Opinjoni dwar is-servizzi ta’ pagament (CON/2009/75), Is-Slovakja, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Opinjoni dwar estensjoni tal-garanzija tal-Istat li tkopri l-passiv tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2009/73), Il-Belġju, 23.9.2009.
24/09/2009
Opinjoni dwar il-proċedura ta' ħatra għall-Gvernatur tal-Banque de France (CON/2009/74), Franza, 24.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Opinjoni dwar is-servizzi ta’ pagament (CON/2009/72), Ir-Rumanija, 15.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Opinjoni dwar id-dmirijiet superviżorji ta’ Česká národní banka relatati mal-krediti tal-konsumaturi (CON/2009/71), Ir-Repubblika Ċeka, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Opinjoni dwar dispożizzjonijiet dwar il-ħasil tal-flus u l-prevenzjoni ta’ ffinanzjar lil terroristi relatati mal-Banco de España (CON/2009/70), Spanja, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Mhux aktar fis-seħħ: Linja Gwida tal-BĊE tal-31 ta’ Lulju 2009 dwar l-istatistika finanzjarja tal-gvern (abbozzata mill-ġdid)  (BĊE/2009/20), ĠU L 228, 1.9.2009, pġ. 25.
01/09/2009
Opinjoni dwar ir-rimunerazzjoni tal-kont bankarju disponibbli li t-Teżor għandu mal-Banca d'Italia (CON/2009/69), L-Italja, 1.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Opinjoni dwar it-Twaqqif tal-Aġenzija tal-Immanniġġjar tal-Assi Nazzjonali (CON/2009/68), L-Irlanda, 31.8.2009.
20/08/2009
Opinjoni dwar estensjoni tad-dritt tan-Narodowy Bank Polski li jinnegozja fil-qasam tat-titoli  (CON/2009/67), Il-Polonja, 20.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Opinjoni dwar it-tisħiħ tat-teknika għar-riżoluzzjonijiet tal-banek  (CON/2009/65), Il-Latvja, 10.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Opinjoni dwar emendament tal-qafas legali għall-operazzjonijiet tal-ikklerjar (CON/2009/66), Il-Finlandja, 7.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Lulju 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2006/17 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2009/19), ĠU L 202, 4.8.2009, pġ. 54.
04/08/2009
Linja Gwida tal-BĊE tas-17 ta’ Lulju 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2009/18), ĠU L 202, 4.8.2009, pġ. 65.
27/07/2009
Opinjoni dwar l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar il-ġid tal-ogħla uffiċjali (CON/2009/64), Is-Slovenja, 27.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Opinjoni dwar abbozz emendat dwar dispożizzjoni leġislattiva dwar it-tassazzjoni tal-Banca d'Italia fuq riservi tad-deheb (CON/2009/63), L-Italja, 24.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Opinjoni dwar ir-ristrutturar tal-banek u r-rinforz tal-own funds tal-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2009/62), Spanja, 22.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Deċiżjoni BĊE/2003/14. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 23.7.2009.
22/07/2009
Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta' Ġunju 2009, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2003/14 dwar l-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta' self li l-Komunità Ewropea kkonkludiet skond il-faċilità ta' assistenza finanzjarja ta' tul medju  (BĊE/2009/17), ĠU L 190, 22.7.2009, pġ. 11.
20/07/2009
Opinjoni dwar il-proċedura biex titbiddel ir-rata uffiċjali tal-kambju tal-litas  (CON/2009/61), Il-Litwanja, 20.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Opinjoni dwar il-qafas legali għal għaqdiet kooperattivi ta' tfaddil u ta' kreditu (CON/2009/60), Il-Polonja, 16.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Opinjoni dwar it-tassazzjoni tar-riżervi tad-deheb tal-Banca d’Italia  (CON/2009/59), L-Italja, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Opinjoni dwar l-iskema ta' l-Istat dwar ir-rikapitalizzazzjoni  (CON/2009/58), L-Isvezja, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
Deċiżjoni tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2009 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti (covered bond) (BĊE/2009/16), ĠU L 175, 4.7.2009, pġ. 18.
02/07/2009
Deċiżjoni tal-BĊE tal-25 ta' Ġunju 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2008/20 dwar il-volum ta' muniti euro li l-Awstrija tista' toħroġ fl-2009  (BĊE/2009/15), ĠU L 172, 2.7.2009, pġ. 35.
02/07/2009
Deċiżjoni BĊE/2008/20. Test konsolidat mhux uffiċjali [6a)-b]. Magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 2.7.2009.
01/07/2009
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-25 ta' Ġunju 2009 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tan-Národná banka Slovenska  (BĊE/2009/14), ĠU C 149, 1.7.2009, pġ. 1.
26/06/2009
Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tal-kiri finanzjarju u tal-attivitajiet tal-kumpaniji tal-kiri (CON/2009/57), Ċipru, 26.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Opinjoni dwar emendi għar-regoli li jrieġu d-depożitorju ċentrali tat-titoli (CON/2009/55), Il-Polonja, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Opinjoni dwar miżuri addizzjonali għall-istabbilizzazzjoni tas-swieq finanzjarji (CON/2009/54), Il-Ġermanja, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Opinjoni fuq id-distribuzzjoni tal-profitti tal- Latvijas Banka (CON/2009/53), Il-Latvja, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u ta' muniti (CON/2009/52), Ir-Repubblika Ċeka, 18.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
Deċizjoni tal-BĊE tad-9 ta’ Ġunju 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  (BĊE/2009/13), ĠU L 151, 16.6.2009, pġ. 39.
11/06/2009
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-5 ta’ Ġunju 2009 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banka Slovenije (BĊE/2009/12), ĠU C 132, 11.6.2009, pġ. 1.
05/06/2009
Linja ta’ gwida tal-BĊE tat-28 ta’ Mejju 2009 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2006/4 dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ ġestjoni ta’ riżervi f'euro mill-Eurosistema għal banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona tal-euro, u għal organizzazzjonijiet internazzjonali  (BĊE/2009/11), ĠU L 139, 5.6.2009, pġ. 34.
05/06/2009
Opinjoni dwar miżuri biex tiżdied l-effikaċja tal-iskema għall-garanzija tad-depożiti  (CON/2009/51), Ir-Rumanija, 5.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Opinjoni dwar miżuri li jtaffu t-taqlib finanzjarju  (CON/2009/49), Is-Slovakja, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-setgħat tal-Banca Naţională a României biex tirrimedja f'dak li għandu x'jaqsam ma' istituzzjonijiet ta' kreditu li jinsabu f'qadgħa mwegħra  (CON/2009/48), Ir-Rumanija, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Opinjoni dwar miżuri ġodda li jsaħħu s-superviżjoni finanzjarja  (CON/2009/50), Il-Ġermanja, 2.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
Linja ta’ Gwida tal-BĊE tas-7 ta’ Mejju 2009 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/2 dwar it-Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (BĊE/2009/9), ĠU L 123, 19.5.2009, pġ. 94.
19/05/2009
Linja Gwida tal-BĊE tas-7 ta’ Mejju 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2009/10), ĠU L 123, 19.5.2009, pġ. 99.
18/05/2009
Opinjoni dwar miżuri fir-rigward tar-remunerazzjoni fis-settur pubbliku għal dak li għandu x'jaqsam mal-indipendenza ta' bank ċentrali (CON/2009/47), Il-Latvja, 18.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Opinjoni dwar twessigħ tar-rwol ta' sorveljanza tal-Banque Centrale du Luxembourg permezz ta' abbozz ta' liġi dwar is-servizzi tal-pagament, l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi u l-finalità tal-ħlas fis-sistemi tal-pagament u tas-saldu tat-titoli  (CON/2009/46), Il-Lussemburgu, 14.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Opinjoni dwar ir-relazzjonijiet legali li japplikaw għall-istaff tad-Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Il-Ġermanja, 11.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Opinjoni dwar allinjamenti tal-qafas legali tal-Magyar Nemzeti Bank ma' regoli amministrattivi ġodda (CON/2009/44), L-Ungerija, 8.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Opinjoni dwar emendi fil-faċilità għall-għajnuna finanzjarja fuq żmien medju għall-bilanċi tal-pagament tal-Istati Membri  (CON/2009/37), ĠU C 106, 8.5.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
05/05/2009
Opinjoni dwar il-liberalizzazzjoni tas-servizzi tal-attività bankarja korrispondenti għall-pagamenti bil-munita nazzjonali, u dwar rekwiżiti relatati għar-rappurtaġġ tal-istatistika (CON/2009/43), Ir-Rumanija, 5.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Opinjoni dwar il-pagament mill-Banco de Portugal taż-żieda fil-kwota tal-Portugall fil-Fond Monetarju Internazzjonali  (CON/2009/41), Il-Portugall, 29.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Opinjoni dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim tal-istatistika uffiċjali fir-Rumanija (CON/2009/42), Ir-Rumanija, 4.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet tal-pagament mil-Lietuvos bankas (CON/2009/40), Il-Litwanja, 24.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Opinjoni dwar miżuri għat-titjib tal-likwidità fl-ekonomija (CON/2009/39), Il-Greċja, 21.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-3 ta’ April 2009 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tad-De Nederlandsche Bank  (BĊE/2009/8), ĠU C 93, 22.4.2009, pġ. 1.
22/04/2009
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Marzu 2009 fuq it-twaqqif tal-Bord għall-Programm TARGET2-Securities  (BĊE/2009/6), ĠU L 102, 22.4.2009, pġ. 12.
22/04/2009
Opinjoni fuq proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu (CON/2009/38), ĠU C 93, 22.4.2009, pġ. 3.Aktar tagħrif
22/04/2009
Opinjoni dwar l-emendi tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Bankarju u d-Direttiva dwar l-Adegwatezza tal-Kapital fir-rigward tal-banek affiljati ma’ istituzzjonijiet ċentrali, ċerti elementi ta’ fondi proprji, skoperturi kbar, arranġamenti superviżorji, u l-ġestjoni tal-kriżijiet  (CON/2009/17), ĠU C 93, 22.4.2009, pġ. 3.Aktar tagħrif
18/04/2009
Deċizjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Marzu 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 tad-19 ta’ Frar 2004 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE  (BĊE/2009/5), ĠU L 100, 18.4.2009, pġ. 10.
16/04/2009
Opinjoni dwar servizzi u sistemi ta' pagament (CON/2009/36), Ċipru, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Opinjoni dwar il-pagament mill-Banco de España taż-żieda proposta fil-kwota ta’ Spanja fl-FMI (CON/2009/35), Spanja, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Opinjoni dwar ċerti emendi fil-Liġi dwar il-banek fir-rigward tal-kriżi tas-swieq finanzjarji (CON/2009/34), Ir-Repubblika Ċeka, 15.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Opinjoni dwar il-provvediment ta' garanziji tal-Istat lill-banek u istituzzjonijiet oħra (CON/2009/30), L-Isvezja, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Opinjoni fuq iż-żieda tal-kwota tal-Italja mal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2009/33), L-Italja, 3.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Opinjoni fuq miżuri ġodda biex tissaħħaħ l-istabbiltà finanzjarja (CON/2009/32), Il-Litwanja, 2.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
Regolament (KE) Nru 290/2009 tal-BĊE tal-31 ta’ Marzu 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18) dwar l-istatistika fir-rigward tar-rati tal-imgħax applikati mill-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self fil-konfront ta’ households u korporazzjonijiet mhux finanzjarji  (BĊE/2009/7), ĠU L 94, 8.4.2009, pġ. 75.
26/03/2009
Opinjoni dwar emendi għal-Liġi fuq l-iskema ta' garanzija ta' depożitu fir-rigward tal-kopertura u l-ħlas  (CON/2009/31), Il-Latvja, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-ambitu tal-miżuri li jistgħu jittieħdu waqt kriżi finanzjarja  (CON/2009/29), Il-Belġju, 25.3.2009.
25/03/2009
Opinjoni dwar regoli proċedurali għall-garanziji tal-Istat favur iż-żamma tal-istabbiltà finanzjarja  (CON/2009/28), L-Ungerija, 25.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Opinjoni dwar servizzi u sistemi ta' pagament  (CON/2009/27), Is-Slovenja, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Opinjoni dwar emenda għar-regoli dwar id-distribuzzjoni tal-qligħ tal-Lietuvos bankas fil-kuntest tat-taqlib finanzjarju  (CON/2009/26), Il-Litwanja, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Opinjoni dwar emenda għall-garanzija tal-Istat maħsuba biex jiġu evitati flussi 'l barra ta' likwidità  (CON/2009/25), Il-Belġju, 19.3.2009.
18/03/2009
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Marzu 2009 dwar id-derogi li jistgħu jingħataw skont ir-Regolament (KE) Nru 958/2007 fir-rigward tal-istatistika dwar l-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (BĊE/2007/8) (BĊE/2009/4), ĠU L 72, 18.3.2009, pġ. 21.
17/03/2009
Opinjoni dwar miżuri għal stabbilizzazzjoni addizzjonali tas-suq finanzjarju  (CON/2009/24), Il-Ġermanja, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Opinjoni dwar il-maniġġ tal-kont bankarju disponibbli li t-Teżor għandu mal-Banca d'Italia  (CON/2009/23), L-Italja, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Opinjoni dwar emendi fil-qafas legali tal-Bank Statali, il-Bank Gospodarstwa Krajowego, għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-programmi tal-gvern (CON/2009/22), Il-Polonja, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Opinjoni dwar il-Borża u r-Reġistru tad-depożitorju ċentrali u tad-depożitorju ċentrali tat-titoli  (CON/2009/21), Ċipru, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-ambitu tal-iskemi għall-garanzija tad-depożiti  (CON/2009/20), Ċipru, 10.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni u l-akkwiżizzjoni mill-Istat ta' ċerti istituzzjonijiet finanzjarji  (CON/2009/19), Il-Polonja, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Opinjoni dwar l-istandards għat-trattament ta' prodotti staġjonali fl-Indiċijiet Armonizzati tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP)  (CON/2009/14), ĠU C 58, 12.3.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
09/03/2009
Opinjoni dwar miżuri għall-istabbilizzazzjoni tas-sistema finanzjarja  (CON/2009/18), L-Estonja, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
Linja Gwida tal-BĊE tad-19 ta’ Diċembru 2008 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 dwar l-istatistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji u dik tas-swieq (ifformulata mill-ġdid)  (BĊE/2008/31), ĠU L 53, 26.2.2009, pġ. 76.
25/02/2009
Opinjoni dwar leġiżlazzjoni li tippermetti lill-Ministru tal-Finanzi jidderieġi lill-Fond Nazzjonali tar-Riżerva għall-Pensjonijiet, biex jinvesti f'istituzzjonijiet finanzjarji bħala parti mir-rikapitalizzazzjoni tal-banek  (CON/2009/16), L-Irlanda, 25.2.2009.
24/02/2009
Deċiżjoni tal-BĊE tas-27 ta' Jannar 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/5 li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Akkwisti  (BĊE/2009/2), ĠU L 51, 24.2.2009, pġ. 10.
24/02/2009
Opinjoni dwar miżuri ta' għajnuna finanzjarja relatati mar-remunerazzjoni ta' l-uffiċjali pubbliċi  (CON/2009/15), L-Irlanda, 24.2.2009.
24/02/2009
Opinjoni dwar deċiżjoni ġdida fir-rigward tal-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tal-Kummerċ Bankarju  (CON/2008/63), ĠU C 45, 24.2.2009, pġ. 1.
21/02/2009
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-16 ta' Frar 2009 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tad-Deutsche Bundesbank  (BĊE/2009/3), ĠU C 43, 21.2.2009, pġ. 1.
16/02/2009
Opinjoni dwar kriterji addizzjonali ta' eliġibbilta` fir-rigward tal-membri tal-Kunsill Governattiv tal-Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali Bulgaru) u regoli oħra biex tingħata informazzjoni f’dan ir-rigward (CON/2009/13), Il-Bulgarija, 16.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Opinjoni dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għall-għoti ta' self u garanziji mill-Istat f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza  (CON/2009/12), Ċipru, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Opinjoni dwar il-kumpens imħallas mill-Istat fil-kuntest tat-takeovers tal-banek.  (CON/2009/11), Il-Latvja, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Opinjoni dwar direttiva li tittratta l-bidu, is-segwitu u s-superviżjoni prudenti tal-kummerċ tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi  (CON/2008/84), ĠU C 30, 6.2.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
05/02/2009
Linja Gwida tal-BĊE tal-20 ta' Jannar 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2009/1), ĠU L 36, 5.2.2009, pġ. 59.
05/02/2009
Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2006/17 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2008/22), ĠU L 36, 5.2.2009, pġ. 22.
05/02/2009
Linja Gwida tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2008 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (BĊE/2008/21), ĠU L 36, 5.2.2009, pġ. 46.
05/02/2009
Linja Gwida tal-BĊE tat-23 ta' Ottubru 2008 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2008/13), ĠU L 36, 5.2.2009, pġ. 31.
04/02/2009
Opinjoni dwar il-patti u kundizzjonijiet u r-regoli operattivi tad-depożitarju ċentrali tat-titoli, l-istabbiliment tar-rilaxx u l-kontroparti ċentrali  (CON/2009/9), L-Ungerija, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Opinjoni dwar il-munita fl-iżgħar denominazzjoni tieqaf li tkun valuta legali u l-emendi tar-regoli dwar it-tqarrib  (CON/2009/8), L-Isvezja, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Opinjoni dwar estenzjoni ta' l-iskema ta' stabbilta` finanzjarja li tiggarantixxi kopertura sħiħa tal-klejms mid-depożitanti u l-kredituri ordinarji, u dwar skema għall-għoti ta' kapital mill-Istat lill-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2009/6), Id-Danimarka, 26.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija ta' depożiti u r-rwol ta' l-awtorita` superviżorja f'proċedimenti ta' insolvenza  (CON/2009/10), Il-Latvja, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Opinjoni dwar ir-rwol tal-Banque centrale du Luxembourg fil-kumpilazzjoni ta' ċertu statistika  (CON/2009/7), Il-Lussemburgu, 27.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Opinjoni dwar regolament ġdid fir-rigward tal-ħlasijiet intra-fruntieri fil-Komunita` (CON/2009/1), ĠU C 21, 28.1.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
24/01/2009
Deċiżjoni tal-BĊE tal-31 ta' Diċembru 2008 dwar il-ħlas tal-kapital, it-trasferiment ta' assi barranin ta' riżerva u l-kontribuzzjonijiet min-Národná banka Slovenska għar-riżervi u l-provvisti tal-BĊE  (BĊE/2008/33), ĠU L 21, 24.1.2009, pġ. 83.
24/01/2009
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2008 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali mhux parteċipanti  (BĊE/2008/28), ĠU L 21, 24.1.2009, pġ. 81.
24/01/2009
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-12 ta' Diċembru 2008 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni lill-valur propjetarju akkumulat tal-BĊE, u biex jiġu aġġustati l-klejms tal-banek ċentrali nazzjonali ekwivalenti għall-assi tar-riżervi barranin ittrasferiti  (BĊE/2008/27), ĠU L 21, 24.1.2009, pġ. 77.
24/01/2009
Deċiżjoni tal-BĊE tat-12 ta' Diċembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15, dwar il-ħruġ ta' karti ta' flus euro  (BĊE/2008/26), ĠU L 21, 24.1.2009, pġ. 75.
24/01/2009
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-12 ta' Diċembru 2008 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għat-trasferimenti tal-ishma kapitali tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali, u għall-aġġustament tal-kapital imħallas  (BĊE/2008/25), ĠU L 21, 24.1.2009, pġ. 71.
24/01/2009
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-12 ta' Diċembru 2008 dwar l-ishma ta' persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE  (BĊE/2008/23), ĠU L 21, 24.1.2009, pġ. 66.
24/01/2009
Ftehim tal-31 ta' Diċembru 2008 bejn il-BĊE u n-Národná banka Slovenska rigward il-klejm ikkreditata lin-Národná banka Slovenska mill-BĊE skond l-Artikolu 30.3 ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 18, 24.1.2009, pġ. 3.
22/01/2009
Opinjoni dwar il-ħlas mill-Oesterreichische Nationalbank dwar iż-żieda proposta fil-kwota ta' l-IMF għall-Awstrija  (CON/2009/5), L-Awstrija, 22.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Ftehim tat-8 ta' Diċembru 2008 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali ta' l-Istati Membri barra ż-żona ta' l-euro li jemenda l-Ftehim tas-16 ta' Marzu 2006, bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali ta' l-Istati Membri barra ż-żona ta' l-euro li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fit-tielet stadju ta' l-unjoni ekonomika u monetarja ĠU C 16, 22.1.2009, pġ. 10.
20/01/2009
Mhux aktar fis-seħħ: Regolament (KE) Nru 25/2009 tal-BĊE tad-19 ta' Diċembru 2008 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (Riformulazzjoni)  (BĊE/2008/32), ĠU L 15, 20.1.2009, pġ. 14.
20/01/2009
Mhux aktar fis-seħħ: Regolament (KE) Nru 24/2009 tal-BĊE tad-19 ta' Diċembru 2008 dwar statistika li tittratta l-attiv u l-passiv ta' korporazzjonijiet vetturi finanzjarji nvoluti f'tranżazzjonijiet ta' securitisation  (BĊE/2008/30), ĠU L 15, 20.1.2009, pġ. 1.
16/01/2009
Opinjoni dwar l-emendi tar-regoli li jirregolaw id-distribuzzjoni tad-dħul tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique u l-allokazzjoni tal-profitti tiegħu lill-Istat Belġjan  (CON/2009/4), Il-Belġju, 16.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Opinjoni dwar il-kundizzjonijiet għal investimenti kapitali ta' l-Istat u dwar swaps ta' dejn għal parteċipazzjonijiet azzjonarji skond il-Liġi dwar il-finanzi pubbliċi  (CON/2009/3), Is-Slovenja, 8.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Opinjoni dwar garanziji mill-Istat għal self tal-banek  (CON/2009/2), Il-Latvja, 7.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru 2008 biex tipposponi l-bidu tas-sistema ta' rotazzjoni fil-Kunsill Governattiv tal-BĊE  (BĊE/2008/29), ĠU L 3, 7.1.2009, pġ. 4.