Menu

2009

31/12/2009
Sprendimas ECB/2001/16. Neoficiali suvestinė redakcija [(1a-e)]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2009 12 31.
31/12/2009
Sprendimas ECB/2006/17. Neoficiali suvestinė redakcija [12 a-e]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2009 12 31.
31/12/2009
Gairės ECB/2006/16. Neoficiali suvestinė redakcija [11 a-e]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2009 12 31.
29/12/2009
2009 m. gruodžio 14 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2009/29), OL L 348, 2009 12 29, p. 57.
29/12/2009
2009 m. gruodžio 14 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/28), OL L 348, 2009 12 29, p. 75.
22/12/2009
2009 m. gruodžio 14 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų  (ECB/2009/27), OL L 339, 2009 12 22, p. 55.
18/12/2009
2009 m. gruodžio 14 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland išorės auditoriaus  (ECB/2009/26), OL C 308, 2009 12 18, p. 1.
16/12/2009
2009 m. gruodžio 10 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2008/18 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų  (ECB/2009/24), OL L 330, 2009 12 16, p. 95.
10/12/2009
Nuomonė dėl Austrijos valstybės garantijų tarpbankinei rinkai išplėtimo (CON/2009/99), Austrija, 2009 12 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Nuomonė dėl Banka Slovenije įgaliojimų, susijusių su Slovėnijos naryste Tarptautiniame valiutos fonde (CON/2009/100), Slovėnija, 2009 12 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Nuomonė dėl bendrųjų sąlygų ir veiklos bei techninių reikalavimų, taikomų Vengrijos mokėjimų sistemos kliringo paslaugos teikėjams (CON/2009/98), Vengrija, 2009 12 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tam tikriems įsipareigojimams pratęsimo (CON/2009/92), Airija, 2009 11 9.
25/06/2009
Nuomonė dėl finansinės paramos priemonių kredito įstaigoms pakeitimų  (CON/2009/56), Airija, 2009 6 25.
27/11/2009
Nuomonė dėl pranešimo apie užsienio prekybą reikalavimų  (CON/2009/97), Vokietija, 2009 11 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo pasiūlymo (CON/2009/95), OL C 284, 2009 11 25, p. 6.Papildoma informacija
25/11/2009
Nuomonė dėl rekomendacijų dėl Tarybos sprendimų dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe ir dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su San Marino Respublika  (CON/2009/91), OL C 284, 2009 11 25, p. 1.Papildoma informacija
16/11/2009
Nuomonė dėl Banco de España, kitų valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams arba Europos centriniam bankui suteikto įkaito realizavimo šiems bankams vykdant savo uždavinius (CON/2009/96), Ispanija, 2009 11 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo  (CON/2009/81), OL C 272, 2009 11 13, p. 1.Papildoma informacija
12/11/2009
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotinam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (CON/2009/94), OL C 291, 2009 11 12, p. 1.Papildoma informacija
12/11/2009
Nuomonė dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonių taikymo sąlygų ir procedūrų (CON/2009/93), Lietuva, 2009 11 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
11/11/2009
2009 m. spalio 26 d. ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo pasiūlymo ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos centriniam bankui pavedamos konkrečios užduotys, susijusios Europos sisteminės rizikos valdybos veikla, pasiūlymo (CON/2009/88), OL C 270, 2009 11 11, p. 1.
04/11/2009
Dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique turto sulaikymo teisės reitingo (CON/2009/90), Belgija, 2009 11 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland valdybos sudėties ir narystės Irish Financial Services Regulatory Authority  (CON/2009/89), Airija, 2009 11 4.
29/10/2009
Nuomonė dėl tam tikrų keistinų banknotų pateikimo termino pratęsimo (CON/2009/87), Vengrija, 2009 10 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Nuomonė dėl priemonių, pagerinančių likvidumą ir padidinačių kredito įstaigų konkurencingumą (CON/2009/86), Austrija, 2009 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank atliekamos kliringo ir atsiskaitymo paslaugų priežiūros (CON/2009/84), Nyderlandai, 2009 10 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska nepriklausomumo (CON/2009/85), Slovakija, 2009 10 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo (CON/2009/83), Lietuva, 2009 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
23/10/2009
Nuomonė dėl valstybės iždo paramos finansų įstaigoms pratęsimo  (CON/2009/82), Lenkija, 2009 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
2009 m. spalio 6 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2009/22), OL L 274, 2009 10 20, p. 38.
17/10/2009
2009 m. kovo 31 d. ECB reglamento (EB) Nr. 290/2009, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms, klaidų ištaisymas (ECB/2009/7) OL L 273, 2009 10 17, p. 19.
14/10/2009
Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl euro įvedimo (Kodifikuota redakcija) pasiūlymo (CON/2009/76), OL C 246, 2009 10 14, p. 1.
09/10/2009
Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank dalyvavimo Bonaire, Sint Eustatius ir Saba pinigų sistemoje (CON/2009/80), Nyderlandai, 2009 10 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Nuomonė dėl vyriausybės garantijų išplėtimo bankams ir kitoms įstaigoms (CON/2009/79), Švedija, 2009 10 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
2009 m. rugsėjo 17 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/21), OL L 260, 2009 10 3, p. 31.
01/10/2009
Nuomonė dėl specialių vyriausybės obligacijų kredito įstaigoms emisijos (CON/2009/78), Kipras, 2009 10 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Nuomonė dėl valstybinio audito Lietuvos banke (CON/2009/77), Lietuva, 2009 9 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
29/09/2009
Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2009/75), Slovakija, 2009 9 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Nuomonė dėl kredito įstaigų įsipareigojimams taikomos valstybės garantijos pratęsimo (CON/2009/73), Belgija, 2009 9 23.
24/09/2009
Noumonė dėl Banque de France valdytojo skyrimo procedūros (CON/2009/74), Prancūzija, 2009 9 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2009/72), Rumunija, 2009 9 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Nuomonė dėl su vartojimo kreditu susijusių Česká národní banka priežiūros uždavinių (CON/2009/71), Čekija, 2009 9 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Nuomonė dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos nuostatų, susijusių su Banco de España (CON/2009/70), Ispanija, 2009 9 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Nebegalioja: 2009 m. liepos 31 d. ECB gairės dėl valdžios finansų statistikos (nauja redakcija)  (ECB/2009/20), OL L 228, 2009 9 1, p. 25.
01/09/2009
Nuomonė dėl atlyginimo už Banca d'Italia laikomą iždo prieinamumo sąskaitą (CON/2009/69), Italija, 2009 9 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Nuomonė dėl Nacionalinės turto valdymo agentūros įsteigimo (CON/2009/68), Airija, 2009 8 31.
20/08/2009
Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski teisės prekiauti vertybiniais popieriais išplėtimo (CON/2009/67), Lenkija, 2009 8 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Nuomonė dėl banko problemų sprendimo priemonių stiprinimo (CON/2009/65), Latvija, 2009 8 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Nuomonė dėl kliringo operacijų teisinio pagrindo dalinio pakeitimo (CON/2009/66), Suomija, 2009 8 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
2009 m. liepos 17 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2009/19), OL L 202, 2009 8 4, p. 54.
04/08/2009
2009 m. liepos 17 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2009/18), OL L 202, 2009 8 4, p. 65.
27/07/2009
Nuomonė dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie pareigūnų turtą (CON/2009/64), Slovėnija, 2009 7 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Nuomonė dėl įstatymo nuostatos dėl Banca d'Italia aukso atsargų apmokestinimo pakeitimo projekto (CON/2009/63), Italija, 2009 7 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Nuomonė dėl banko restruktūrizavimo ir kredito įstaigų nuosavų lėšų sustiprinimo (CON/2009/62), Ispanija, 2009 7 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Sprendimas ECB/2003/14. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2009 7 23.
22/07/2009
2009 m. birželio 19 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2003/14 dėl Europos bendrijos skolinimosi ir skolinimo operacijų, įvykdytų pagal vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą, administravimo  (ECB/2009/17), OL L 190, 2009 7 22, p. 11.
20/07/2009
Nuomonė dėl oficialaus lito kurso keitimo tvarkos (CON/2009/61), Lietuva, 2009 7 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Nuomonė dėl kolektyvinių taupymo ir kredito unijų teisinio pagrindo (CON/2009/60), Lenkija, 2009 7 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Nuomonė dėl Banca d'Italia aukso atsargų apmokestinimo (CON/2009/59), Italija, 2009 7 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Nuomonė dėl valstybės rekapitalizavimo sistemos (CON/2009/58), Švedija, 2009 7 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
2009 m. liepos 2 d. ECB sprendimas dėl padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2009/16), OL L 175, 2009 7 4, p. 18.
02/07/2009
2009 m. birželio 25 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2008/20 dėl eurų monetų, kurias Austrija gali išleisti 2009 metais, emisijos apimties  (ECB/2009/15), OL L 172, 2009 7 2, p. 35.
02/07/2009
Sprendimas ECB/2008/20. Neoficiali suvestinė redakcija [6 a-b]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2009 7 2.
01/07/2009
2009 m. birželio 25 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus  (ECB/2009/14), OL C 149, 2009 7 1, p. 1.
26/06/2009
Nuomonė dėl finansinės nuomos ir lizingo bendrovių veiklos reguliavimo (CON/2009/57), Kipras, 2009 6 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Nuomonė dėl taisyklių, reglamentuojančių centrinį vertybinių popierių depozitoriumą, pakeitimų (CON/2009/55), Lenkija, 2009 6 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Nuomonė dėl tolesnių finansų rinkos stabilizavimo priemonių (CON/2009/54), Vokietija, 2009 6 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Dėl Latvijas Banka pelno paskirstymo (CON/2009/53), Latvija, 2009 6 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos (CON/2009/52), Čekija, 2009 6 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
2009 m. birželio 9 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2009/13), OL L 151, 2009 6 16, p. 39.
11/06/2009
2009 m. birželio 5 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus  (ECB/2009/12), OL C 132, 2009 6 11, p. 1.
05/06/2009
2009 m. gegužės 28 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms  (ECB/2009/11), OL L 139, 2009 6 5, p. 34.
05/06/2009
Nuomonė dėl priemonių indėlių garantijų sistemos veiksmingumui padidinti (CON/2009/51), Rumunija, 2009 6 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Nuomonė dėl neramumų finansų rinkose mažinimo priemonių (CON/2009/49), Slovakija, 2009 5 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Nuomonė dėl Banca Naţională a României korekcinių įgaliojimų sunkioje padėtyje esančių kredito įstaigų atžvilgiu stiprinimo (CON/2009/48), Rumunija, 2009 5 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Nuomonė dėl naujų priemonių, stiprinančių finansinę priežiūrą (CON/2009/50), Vokietija, 2009 6 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
2009 m. gegužės 7 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9), OL L 123, 2009 5 19, p. 94.
19/05/2009
2009 m. gegužės 7 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų  (ECB/2009/10), OL L 123, 2009 5 19, p. 99.
18/05/2009
Nuomonė dėl priemonių dėl viešojo sektoriaus atlyginimų centrinio banko nepriklausomumo požiūriu (CON/2009/47), Latvija, 2009 5 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Nuomonė dėl Banque Centrale du Luxembourg priežiūros funkcijos išplėtimo Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų įstaigų ir atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose įstatymo projektu (CON/2009/46), Liuksemburgas, 2009 5 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Nuomonė dėl teisinių santykių, taikomų Deutsche Bundesbank darbuotojams (CON/2009/45), Vokietija, 2009 5 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank teisinio pagrindo suderinimo su naujomis administracinėmis taisyklėmis (CON/2009/44), Vengrija, 2009 5 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Nuomonė dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, dalinių pakeitimų (CON/2009/37), OL C 106, 2009 5 8, p. 1.Papildoma informacija
05/05/2009
Nuomonė dėl korespondentinės bankininkystės paslaugų liberalizavimo mokėjimams nacionaline valiuta ir dėl susijusių statistinės atskaitomybės reikalavimų (CON/2009/43), Rumunija, 2009 5 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Nuomonė dėl Banco de Portugal apmokamos padidintos Portugalijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde (CON/2009/41), Portugalija, 2009 4 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Nuomonė dėl oficialiosios statistikos organizavimo ir veikimo Rumunijoje (CON/2009/42), Rumunija, 2009 5 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Nuomonė dėl mokėjimo įstaigų priežiūros, kurią atliks Lietuvos bankas (CON/2009/40), Lietuva, 2009 4 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
21/04/2009
Nuomonė dėl priemonių ekonomikos likvidumui padidinti (CON/2009/39), Graikija, 2009 4 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
2009 m. balandžio 3 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus  (ECB/2009/8), OL C 93, 2009 4 22, p. 1.
22/04/2009
Nebegalioja: 2009 m. kovo 19 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-Securities programos valdybos (TARGET2-Securities Programme Board) sudarymo  (ECB/2009/6), OL L 102, 2009 4 22, p. 12.
22/04/2009
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų (CON/2009/38), OL C 93, 2009 4 22, p. 3.Papildoma informacija
22/04/2009
Nuomonė dėl Bankininkystės direktyvos ir Kapitalo pakankamumo direktyvos nuostatų dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo dalinio pakeitimo  (CON/2009/17), OL C 93, 2009 4 22, p. 3.Papildoma informacija
18/04/2009
2009 m. kovo 19 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2009/5), OL L 100, 2009 4 18, p. 10.
16/04/2009
Nuomonė dėl mokėjimų paslaugų ir sistemų (CON/2009/36), Kipras, 2009 4 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Nuomonė dėl siūlomo Ispanijos kvotos TVF padidinimo, kurį turėtų apmokėti Banco de España (CON/2009/35), Ispanija, 2009 4 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Nuomonė dėl kai kurių Bankų įstatymo pakeitimų, susijusių su finansinių rinkų krize (CON/2009/34), Čekija, 2009 4 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Nuomonė dėl valstybės garantijų teikimo bankams ir kitoms įstaigoms (CON/2009/30), Švedija, 2009 3 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Nuomonė dėl Italijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidinimo (CON/2009/33), Italija, 2009 4 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Nuomonė dėl naujų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2009/32), Lietuva, 2009 4 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
08/04/2009
2009 m. kovo 31 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 290/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms  (ECB/2009/7), OL L 94, 2009 4 8, p. 75.
26/03/2009
Nuomonė dėl Indėlių garantijų sistemos įstatymo dalinių pakeitimų, susijusių su įstatymo taikymo apimtimi ir mokėjimais (CON/2009/31), Latvija, 2009 3 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Nuomonė dėl priemonių, kurių galima imtis finansų krizės metu, apimties išplėtimo (CON/2009/29), Belgija, 2009 3 25.
25/03/2009
Nuomonė dėl valstybės garantijų finansiniam stabilumui palaikyti procedūrinių taisyklių (CON/2009/28), Vengrija, 2009 3 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų ir sistemų (CON/2009/27), Slovėnija, 2009 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių pakeitimo neramumų finansų srityje kontekste (CON/2009/26), Lietuva, 2009 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
19/03/2009
Nuomonė dėl valstybės garantijos, kuria siekiama išvengti likvidumo nutekėjimo, dalinio pakeitimo (CON/2009/25), Belgija, 2009 3 19.
18/03/2009
Nebegalioja: 2009 m. kovo 6 d. ECB sprendimas dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 958/2007 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2007/8) (ECB/2009/4), OL L 72, 2009 3 18, p. 21.
17/03/2009
Nuomonė dėl tolesnio finansų rinkos stabilizavimo priemonių (CON/2009/24), Vokietija, 2009 3 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Nuomonė dėl Banca d'Italia laikomos iždo prieinamumo sąskaitos valdymo (CON/2009/23), Italija, 2009 3 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Nuomonė dėl valstybinio banko "Bank Gospodarstwa Krajowego" teisinio pagrindo dalinių pakeitimų, padidinančių jo vaidmenį vyriausybės programose (CON/2009/22), Lenkija, 2009 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Nuomonė dėl vertybinių popierių biržos, centrinio depozitoriumo ir centrinio vertybinių popierių registro (CON/2009/21), Kipras, 2009 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemų taikymo išplėtimo (CON/2009/20), Kipras, 2009 3 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Nuomonė dėl tam tikrų finansų įstaigų rekapitalizacijos ir nacionalizavimo  (CON/2009/19), Lenkija, 2009 3 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Nuomonė dėl sezoninių prekių vertinimo standarų, taikant suderintus vartotojų kainų indeksus (SVKI)  (CON/2009/14), OL C 58, 2009 3 12, p. 1.Papildoma informacija
09/03/2009
Nuomonė dėl finansų sistemos stabilizavimo priemonių (CON/2009/18), Estija, 2009 3 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
2008 m. gruodžio 19 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją)  (ECB/2008/31), OL L 53, 2009 2 26, p. 76.
25/02/2009
Nuomonė dėl teisės aktų, kuriais siekiama leisti finansų ministrui nurodyti Nacionaliniam pensijų rezervo fondui investuoti į finansų institucijas, kai tai yra bankų rekapitalizacijos dalis (CON/2009/16), Airija, 2009 2 25.
24/02/2009
2009 m. sausio 27 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2007/5, nustatantį pirkimų taisykles (ECB/2009/2), OL L 51, 2009 2 24, p. 10.
24/02/2009
Nuomonė dėl finansinės paramos priemonių, susijusių su atlyginimu valstybės tarnautojams (CON/2009/15), Airija, 2009 2 24.
24/02/2009
Nuomonė dėl naujo sprendimo dėl Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto (CON/2008/63), OL C 45, 2009 2 24, p. 1.
21/02/2009
2009 m. vasario 16 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Deutsche Bundesbank išorės auditoriaus  (ECB/2009/3), OL C 43, 2009 2 21, p. 1.
16/02/2009
Nuomonė dėl papildomų tinkamumo kriterijų Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) valdančiosios tarybos nariams ir išsamesnių informacijos teikimo šiame kontekste taisyklių  (CON/2009/13), Bulgarija, 2009 2 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Nuomonė dėl valstybės paskolų ir garantijų teikimo sąlygų esant kritiškai padėčiai (CON/2009/12), Kipras, 2009 2 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Nuomonė dėl valstybės mokamos kompensacijos bankų perėmimo kontekste (CON/2009/11), Latvija, 2009 2 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Nuomonė dėl Direktyvos dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros (CON/2008/84), OL C 30, 2009 2 6, p. 1.Papildoma informacija
05/02/2009
2009 m. sausio 20 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų  (ECB/2009/1), OL L 36, 2009 2 5, p. 59.
05/02/2009
2008 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2008/22), OL L 36, 2009 2 5, p. 22.
05/02/2009
2008 m. gruodžio 11 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2008/21), OL L 36, 2009 2 5, p. 46.
05/02/2009
2008 m. spalio 23 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų  (ECB/2008/13), OL L 36, 2009 2 5, p. 31.
04/02/2009
Nuomonė dėl centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, kliringo namų ir pagrindinės sandorio šalies salygų ir veikimo taisyklių (CON/2009/9), Vengrija, 2009 2 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Nuomonė dėl mažiausio nominalo monetos nebebuvimo teisėta mokėjimo priemone ir dėl apvalinimo taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2009/8), Švedija, 2009 2 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Nuomonė dėl finansinio stabilumo plano, garantuojančio visišką indėlininkų ir paprastų kreditorių reikalavimų įvykdymą, išplėtimo ir dėl valstybės kapitalo suteikimo kredito įstaigoms plano (CON/2009/6), Danija, 2009 1 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos ir priežiūros institucijos vaidmens nemokumo procedūrose (CON/2009/10), Latvija, 2009 2 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg vaidmens rengiant kai kurią statistiką (CON/2009/7), Liuksemburgas, 2009 1 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Nuomonė dėl naujo reglamento dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje (CON/2009/1), OL C 21, 2009 1 28, p. 1.Papildoma informacija
24/01/2009
2008 m. gruodžio 31 d. ECB sprendimas dėl Národná banka Slovenska atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į ECB atsargas ir atidėjinius  (ECB/2008/33), OL L 21, 2009 1 24, p. 83.
24/01/2009
Nebegalioja: 2008 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas, nustatantis nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams ECB kapitalui apmokėti būtinas priemones  (ECB/2008/28), OL L 21, 2009 1 24, p. 81.
24/01/2009
Nebegalioja: 2008 m. gruodžio 12 d. ECB sprendimas, nustatantis įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingas priemones  (ECB/2008/27), OL L 21, 2009 1 24, p. 77.
24/01/2009
2008 m. gruodžio 12 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos  (ECB/2008/26), OL L 21, 2009 1 24, p. 75.
24/01/2009
Nebegalioja: 2008 m. gruodžio 12 d. ECB sprendimas, nustatantis ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygas (ECB/2008/25), OL L 21, 2009 1 24, p. 71.
24/01/2009
Nebegalioja: 2008 m. gruodžio 12 d. ECB sprendimas dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte  (ECB/2008/23), OL L 21, 2009 1 24, p. 66.
24/01/2009
2008 m. gruodžio 31 d. Národná banka Slovenska ir ECB susitarimas dėl ECB kredituojamo Národná banka Slovenska reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį OL C 18, 2009 1 24, p. 3.
22/01/2009
Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank atliekamo siūlomo Austrijos TVF kvotos padidinimo apmokėjimo (CON/2009/5), Austrija, 2009 1 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
2008 m. gruodžio 8 d. Sutartis, iš dalies keičianti 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 16, 2009 1 22, p. 10.
20/01/2009
Nebegalioja: 2008 m. gruodžio 19 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (ECB/2008/32), OL L 15, 2009 1 20, p. 14.
20/01/2009
Nebegalioja: 2008 m. gruodžio 19 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 24/2009 dėl finansinių priemonių korporacijų, sudarančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius, turto ir įsipareigojimų statistikos  (ECB/2008/30), OL L 15, 2009 1 20, p. 1.
16/01/2009
Nuomonė dėl taisyklių, reglamentuojančių Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pajamų paskirstymą ir jo pelno skyrimą Belgijos valstybei, dalinių pakeitimų (CON/2009/4), Belgija, 2009 1 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Nuomonė dėl valstybės kapitalo investicijų ir skolos už nuosavą kapitalą apsikeitimo sandorių sąlygų pagal viešąją finansų teisę (CON/2009/3), Slovėnija, 2009 1 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Nuomonė dėl valstybės garantijų bankų paskoloms (CON/2009/2), Latvija, 2009 1 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
2008 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, atidėti rotacijos sistemos ECB valdančiojoje taryboje pradžią  (ECB/2008/29), OL L 3, 2009 1 7, p. 4.