2009

31/12/2009
EKB/2001/16 határozat. Nem hivatalos, összevont szöveg [1 a) - e)]. Készítette az Európai Unió Kiadóhivatala 2009.12.31.
31/12/2009
EKB/2006/17 határozat. Nem hivatalos összevont szöveg [12 a) - e)]. Készítette az Európai Unió Hivatalos Kiadványainak Hivatala. 2009.12.31.
31/12/2009
EKB/2006/16 iránymutatás. Nem hivatalos összevont szöveg [11a) - e)]. Készítette az Európai Unió Hivatalos Kiadványainak Hivatala. 2009.12.31.
29/12/2009
Az Európai Központi Band határozata (2009. december 14.) az EKB éves beszámolójáról szóló EKB/2006/17 határozat módosításáról (EKB/2009/29), HL L 348., 2009.12.29., 57. o.
29/12/2009
Az EKB iránymutatása (2009. december 14.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2006/16 iránymutatás módosításáról (EKB/2009/28), HL L 348., 2009.12.29., 75. o.
22/12/2009
Az EKB határozata (2009. december 14.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló EKB/2001/16 határozat módosításáról  (EKB/2009/27), HL L 339., 2009.12.22., 55. o.
18/12/2009
Az EKB ajánlása (2009. december 14.) az Európai Unió Tanácsa számára a Central Bank and Financial Services Authority of Ireland külső könyvvizsgálóiról (EKB/2009/26), HL C 308., 2009.12.18., 1. o.
16/12/2009
Az EKB iránymutatása (2009. december 10.) a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról szóló EKB/2008/18 iránymutatás módosításáról (EKB/2009/24), HL L 330., 2009.12.16., 95. o.
10/12/2009
Vélemény az osztrák állami garanciák kiterjesztéséről a bankközi piacra (CON/2009/99), Ausztria, 2009.12.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Vélemény a Banka Slovenije jogköréről Szlovénia Nemzetközi Valutaalapban betöltött tagságával kapcsolatban  (CON/2009/100), Szlovénia, 2009.12.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Vélemény Magyarországon a fizetési rendszer számára elszámolási szolgáltatásokat végző intézmények üzletszabályzatáról, valamint működtetési és technikai követelményeiről (CON/2009/98), Magyarország, 2009.12.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
09/11/2009
Vélemény az egyes hitelkötelezettségekre vonatkozó írországi állami garancia kiterjesztéséről (CON/2009/92), Írország, 2009.11.9.
25/06/2009
Vélemény a hitelintézeteknek nyújtott támogatási intézkedésekben bekövetkezett változásokról (CON/2009/56), Írország, 2009.6.25.
27/11/2009
Vélemény a külkereskedelmi adatszolgáltatási követelményekről (CON/2009/97), Németország, 2009.11.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Vélemény az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2009/95), HL C 284., 2009.11.25., 6. o.Kiegészítő információ
25/11/2009
Vélemény a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról, illetve a San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról szóló tanácsi határozatok iránti javaslatról (CON/2009/91), HL C 284., 2009.11.25., 1. o.Kiegészítő információ
16/11/2009
Vélemény a Banco de España-nak, a többi tagállam Nemzeti bankjainak vagy az EKBnak a feladataik teljesítése során nyújtott biztosíték megvalósításáról (CON/2009/96), Spanyolország, 2009.11.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Vélemény az alternatív befektetési alap kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról  (CON/2009/81), HL C 272., 2009.11.13., 1. o.Kiegészítő információ
12/11/2009
Vélemény a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2009/94), HL C 291., 2009.11.12., 1. o.Kiegészítő információ
12/11/2009
Vélemény a pénzügyi stabilitás erősítése érdekében tett intézkedések alkalmazásának feltételeiről és eljárásmódjáról (CON/2009/93), Litvánia, 2009.11.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
Vélemény a pénzügyi rendszer közösségi makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról, valamint az EKBnak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (CON/2009/88), HL C 270., 2009.11.11., 1. o.
04/11/2009
Vélemény a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique zálojogának rangsorolásáról (CON/2009/90), Belgium, 2009.11.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Vélemény a Central Bank and Financial Services Authority of Ireland igazgatóságának összetételéről, illetve az Irish Financial Services Regulatory Authority tagságáról (CON/2009/89), Írország, 2009.11.4.
29/10/2009
Vélemény az egyes bankjegyek átváltási határidejének meghosszabbításáról (CON/2009/87), Magyarország, 2009.10.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
28/10/2009
Vélemény a hitelintézetek likviditásának javítása és versenyképességük növelése érdekében tett intézkedésekről (CON/2009/86), Ausztria, 2009.10.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Vélemény az elszámolási és kiegyenlítési szolgáltatásoknak a De Nederlandsche Bank által végzett felügyeletéről (CON/2009/84), Hollandia, 2009.10.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Vélemény a Národná banka Slovenska függetlenségéről (CON/2009/85), Szlovákia, 2009.10.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Vélemény a Lietuvos bankas nyereségének felosztásáról (CON/2009/83), Litvánia, 2009.10.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Vélemény a pénzügyi intézeteknek nyújtott kincstári támogatás kiterjesztéséről (CON/2009/82), Lengyelország, 2009.10.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
Az EKB határozata (2009. október 6.) a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról  (EKB/2009/22), HL L 274., 2009.10.20., 38. o.
17/10/2009
Helyesbítés a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról szóló, 2009. március 31-i 290/2009/EK (EKB/2009/7) EKBi rendelethez  HL L 273., 2009.10.17., 19. o.
14/10/2009
Vélemény az euro bevezetéséről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (kodifikált változat) (CON/2009/76), HL C 246., 2009.10.14., 1. o.
09/10/2009
Vélemény a De Nederlandsche Banknak Bonaire, Sint Eustatius valamint Saba monetáris rendszerében betöltött szerepéről (CON/2009/80), Hollandia, 2009.10.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Vélemény a bankoknak és egyéb intézményeknek nyújtott kormányzati garanciák meghosszabbításáról (CON/2009/79), Svédország, 2009.10.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
Az EKB iránymutatása (2009. szeptember 17.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2007/2 iránymutatás módosításáról  (EKB/2009/21), HL L 260., 2009.10.3., 31. o.
01/10/2009
Vélemény a hitelintézeteknek adott egyedi kormányzati kötvények kibocsátásáról (CON/2009/78), Ciprus, 2009.10.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Vélemény a Lietuvos Bankas számvevőszéki vizsgálatáról  (CON/2009/77), Litvánia, 2009.9.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Vélemény a pénzforgalmi szolgáltatásokról (CON/2009/75), Szlovákia, 2009.9.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Vélemény a hitelintézetek kötelezettségeinek fedezésére szolgáló állami garancia kiterjesztéséről (CON/2009/73), Belgium, 2009.9.23.
24/09/2009
Vélemény a Banque de France elnökének jelölési eljárásáról (CON/2009/74), Franciaország, 2009.9.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Vélemény a pénzforgalmi szolgáltatásokról (CON/2009/72), Románia, 2009.9.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Vélemény a Česká národní banka fogyasztói hitelekkel kapcsolatos felügyeleti feladatairól (CON/2009/71), Csehország, 2009.9.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Vélemény a Banco de España-ra vonatkozó, a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló rendelkezésekről (CON/2009/70), Spanyolország, 2009.9.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2009. július 31.) a kormányzati pénzügyi statisztikáról (átdolgozás)  (EKB/2009/20), HL L 228., 2009.9.1., 25. o.
01/09/2009
Vélemény a Banca d'Italia-nál vezetett Kincstári rendelkezésre állási számla kamatozásáról (CON/2009/69), Olaszország, 2009.9.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Vélemény a Nemzeti Vagyonkezelő Ügynökség megalapításáról (CON/2009/68), Írország, 2009.8.31.
20/08/2009
Vélemény a Narodowy Bank Polski értékpapír kereskedelmi jogosultságának meghosszabbításáról (CON/2009/67), Lengyelország, 2009.8.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Vélemény a bankrehabilitációs módszerek megerősítéséről (CON/2009/65), Lettország, 2009.8.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Vélemény az elszámolási műveletek jogszabályi keretrendszerének módosításáról (CON/2009/66), Finnország, 2009.8.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
Az EKB határozata (2009. július 17.) az EKB éves beszámolójáról szóló, EKB/2006/17 határozat módosításáról  (EKB/2009/19), HL L 202., 2009.8.4., 54. o.
04/08/2009
Az EKB iránymutatása (2009. július 17.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, EKB/2006/16 iránymutatás módosításáról  (EKB/2009/18), HL L 202., 2009.8.4., 65. o.
27/07/2009
Vélemény a magasrangú tisztviselők vagyonával kapcsolatos információk nyilvános hozzáférhetőségéről (CON/2009/64), Szlovénia, 2009.7.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Vélemény a Banca d'Italia aranytartalékainak megadóztatásáról szóló módosított jogszabálytervezetről (CON/2009/63), Olaszország, 2009.7.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Vélemény a bankok átszervezésről és a hitelintézetek saját tőkéjének megerősítéséról szóló királyi rendeletről, CON/2009/62 (CON/2009/62), Spanyolország, 2009.7.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
EKB/2003/14 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, egységes szerkezetbe szerkesztett, nem hivatalos szöveg 2009.7.23.
22/07/2009
Az EKB határozata (2009. június 19.) az Európai Közösség által a középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus keretében végzett hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletek kezeléséről szóló EKB/2003/14 határozat módosításáról  (EKB/2009/17), HL L 190., 2009.7.22., 11. o.
20/07/2009
Vélemény a litas hivatalos árfolyamának módosítására szolgáló eljárásról (CON/2009/61), Litvánia, 2009.7.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Vélemény a takarékszövetkezetre vonatkozó jogi keretrendszerről (CON/2009/60), Lengyelország, 2009.7.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Vélemény a Banca d’Italia aranytartalékainak megadóztatásáról (CON/2009/59), Olaszország, 2009.7.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Vélemény az állami újratőkésítési rendszerről (CON/2009/58), Svédország, 2009.7.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
Az EKB határozata (2009. július 2.) a fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról  (EKB/2009/16), HL L 175., 2009.7.4., 18. o.
02/07/2009
Az EKB határozata (2009. június 25.) az EKB/2008/20 határozatnak az Ausztria által 2009-ben kibocsátható euroérmék mennyisége tekintetében történő módosításáról (EKB/2009/15), HL L 172., 2009.7.2., 35. o.
02/07/2009
EKB/2008/20 határozat. Nem hivatalos összevont szöveg [6 a) - b)]. Készítette az Európai Unió Hivatalos Kiadványainak Hivatala. 2009.7.2.
02/07/2009
Helyesbítés a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, EKB/2002/16 iránymutatás módosításáról szóló, 2008. december 11-i EKB/2008/21 EKBi iránymutatáshoz HL L 172., 2009.7.2., 37. o.
01/07/2009
Az EKB ajánlása (2009. június 25.) az Európai Unió Tanácsának a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról  (EKB/2009/14), HL C 149., 2009.7.1., 1. o.
26/06/2009
Vélemény a pénzügyi lízing és a lízingtársaságok tevékenysége szabályozásáról. (CON/2009/57), Ciprus, 2009.6.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Vélemény a központi értéktárra vonatkozó szabályok módosításáról. (CON/2009/55), Lengyelország, 2009.6.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Vélemény a pénzügyi piac további stabilizálása érdekében tett intézkedésekről. (CON/2009/54), Németország, 2009.6.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Vélemény a Latvijas Banka's eredményének felosztásáról (CON/2009/53), Lettország, 2009.6.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Vélemény a bankjegy- és készpénzforgalomról (CON/2009/52), Csehország, 2009.6.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
Az EKB határozata (2009. június 9.) a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról  (EKB/2009/13), HL L 151., 2009.6.16., 39. o.
11/06/2009
Az EKB ajánlása (2009. június 5.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról  (EKB/2009/12), HL C 132., 2009.6.11., 1. o.
05/06/2009
Az EKB iránymutatása (2009. május 28.) az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, valamint nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról szóló EKB/2006/4 iránymutatás módosításáról  (EKB/2009/11), HL L 139., 2009.6.5., 34. o.
05/06/2009
Vélemény a betétbiztosítási rendszer hatékonyságának növelése érdekében tett intézkedésekről. (CON/2009/51), Románia, 2009.6.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Vélemény a pénzügyi válság kezelésére szolgáló intézkedésekről (CON/2009/49), Szlovákia, 2009.5.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Vélemény a Banca Naţională a României hatásköreinek erősítéséről a nehézségekkel küzdő hitelintézetekkel kapcsolatban (CON/2009/48), Románia, 2009.5.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Vélemény a pénzügyi felülvizsgálat erősítésére szolgáló új intézkedésekről (CON/2009/50), Németország, 2009.6.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
Az EKB iránymutatása (2009. május 7.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2007/2 iránymutatás módosításáról (EKB/2009/9), HL L 123., 2009.5.19., 94. o.
19/05/2009
Az EKB iránymutatása (2009. május 7.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról  (EKB/2009/10), HL L 123., 2009.5.19., 99. o.
18/05/2009
Vélemény a közszféra bérezésével kapcsolatos intézkedésekről a központi bank függetlenségére való tekintettel (CON/2009/47), Lettország, 2009.5.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Vélemény a Banque Centrale du Luxembourg felülvigyázati jogkörének bővítésére vonatkozó, a pénzforgalmi szolgáltatásokról, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekről és a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló jogszabálytervezetről (CON/2009/46), Luxemburg, 2009.5.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Vélemény a Deutsche Bundesbank alkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó szabályozásról (CON/2009/45), Németország, 2009.5.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Vélemény a Magyar Nemzeti Bank jogi keretrendszerének az új közigazgatási eljárási szabályokhoz való igazításáról (CON/2009/44), Magyarország, 2009.5.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
08/05/2009
Vélemény a tagállamok fizetési mérlegéhez kapcsolódó középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus módosításáról  (CON/2009/37), HL C 106., 2009.5.8., 1. o.Kiegészítő információ
05/05/2009
Vélemény a nemzeti valutában történő fizetések tekintetében a levelezőbanki szolgáltatások liberalizációjáról és a kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről  (CON/2009/43), Románia, 2009.5.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Vélemény a Nemzetközi Valutaalapban fennálló portugál részesedés emelésének a Banco de Portugal általi befizetéséről (CON/2009/41), Portugália, 2009.4.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Vélemény a romániai hivatalos statisztikák szervezetéről és működéséről (CON/2009/42), Románia, 2009.5.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Vélemény a fizetési intézetek a Lietuvos bankas általi felügyeletéről  (CON/2009/40), Litvánia, 2009.4.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Vélemény a gazdaságban a likviditást elősegítő intézkedésekről (CON/2009/39), Görögország, 2009.4.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
Az EKB ajánlása (2009. április 3.) az Európai Unió Tanácsa számára a De Nederlandsche Bank külső könyvvizsgálóiról  (EKB/2009/8), HL C 93., 2009.4.22., 1. o.
22/04/2009
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2009. március 19.) a TARGET2-Securities Programtanács (TARGET2-Securities Programme Board) létrehozásáról  (EKB/2009/6), HL L 102., 2009.4.22., 12. o.
22/04/2009
Vélemény a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (CON/2009/38), HL C 93., 2009.4.22., 3. o.Kiegészítő információ
22/04/2009
Vélemény banki és a tőkemegfelelési irányelveknek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (CON/2009/17), HL C 93., 2009.4.22., 3. o.Kiegészítő információ
18/04/2009
Az EKB határozata (2009. március 19.) az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozat módosításáról  (EKB/2009/5), HL L 100., 2009.4.18., 10. o.
16/04/2009
Vélemény a fizetési szolgáltatásokról és rendszerekről (CON/2009/36), Ciprus, 2009.4.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Vélemény Spanyolország IMF-kvótájának tervezett emelésének a Banco de España általi befizetéséről  (CON/2009/35), Spanyolország, 2009.4.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Vélemény a bankokról szóló törvény egyes módosításairól a pénzpiaci válsággal kapcsolatban (CON/2009/34), Csehország, 2009.4.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Vélemény a bankoknak és egyéb intézményeknek adható állami támogatásokról (CON/2009/30), Svédország, 2009.3.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Vélemény Olaszország IMF-kvótájának emeléséről (CON/2009/33), Olaszország, 2009.4.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Vélemény a pénzügyi stabilitás megerősítését célzó új intézkedésekről (CON/2009/32), Litvánia, 2009.4.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
Az EKB 290/2009/EK rendelete (2009. március 31.) a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról  (EKB/2009/7), HL L 94., 2009.4.8., 75. o.
26/03/2009
Vélemény a betétbiztosítási rendszerről szóló törvénynek a lefedettség és fizetés tekintetében történő módosításáról  (CON/2009/31), Lettország, 2009.3.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Vélemény a pénzügyi válságban tehető intézkedések körének kibővítéséről  (CON/2009/29), Belgium, 2009.3.25.
25/03/2009
Vélemény a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében vállalható állami garanciák eljárási szabályairól (CON/2009/28), Magyarország, 2009.3.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
24/03/2009
Vélemény a fizetési szolgáltatásokról és rendszerekről (CON/2009/27), Szlovénia, 2009.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Vélemény a Lietuvos bankas nyereségfelosztására vonatkozó szabályoknak a pénzügyi válság keretében történő módosításáról (CON/2009/26), Litvánia, 2009.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
A likviditáskiáramlás elkerülését célzó állami garancia módosításáról szóló vélemény (CON/2009/25), Belgium, 2009.3.19.
18/03/2009
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2009. március 6.) a befektetési alapok eszközeire és kötelezettségeire vonatkozó statisztikákról szóló, 958/2007/EK (EKB/2007/8) rendelet alapján adható felmentésekről  (EKB/2009/4), HL L 72., 2009.3.18., 21. o.
17/03/2009
Vélemény a pénzügyi piac további stabilizációjára vonatkozó intézkedésekről (CON/2009/24), Németország, 2009.3.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Vélemény a Banca d’Italia-nál vezetett kincstári rendelkezésre állási számláról (CON/2009/23), Olaszország, 2009.3.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Vélemény a Bank Gospodarstwa Krajowego állami bank jogi keretének a bank kormányprogramokban való szerepének erősítése érdekében történő módosításairól (CON/2009/22), Lengyelország, 2009.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Vélemény a tőzsdéről, a központi értéktárról és központi értékpapír nyilvántartóról (CON/2009/21), Ciprus, 2009.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Vélemény a betétbiztosítási rendszer hatályának kibővítéséről (CON/2009/20), Ciprus, 2009.3.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Vélemény egyes pénzügyi intézmények újratőkésítéséről és az azokban való állami befolyásszerzésről (CON/2009/19), Lengyelország, 2009.3.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Vélemény a szezonális termékeknek a harmonizált fogyasztói árindexekben (HICP) történő kezelésére vonatkozó előírásokról (CON/2009/14), HL C 58., 2009.3.12., 1. o.Kiegészítő információ
09/03/2009
Vélemény a pénzügyi rendszer stabilitására irányuló intézkedésekről (CON/2009/18), Észtország, 2009.3.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
Az EKB iránymutatása (2008. december 19.) monetáris, a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról (átdolgozott változat) szóló EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (EKB/2008/31)  (EKB/2008/31), HL L 53., 2009.2.26., 76. o.
25/02/2009
Vélemény a pénzügyminiszter számára azt lehetővé tévő jogszabályról, hogy a bankok újratőkésítése részeként a pénzügyi intézményekben való befektetésre utasítsa a nemzeti nyugdíjalapot (CON/2009/16), Írország, 2009.2.25.
24/02/2009
Az EKB határozata (2009. január 27.) a beszerzési szabályok meghatározásáról szóló EKB/2007/5 határozat módosításáról (EKB/2009/2), HL L 51., 2009.2.24., 10. o.
24/02/2009
Vélemény a köztisztviselők díjazására vonatkozó pénzügyi támogatási intézkedésekről (CON/2009/15), Írország, 2009.2.24.
24/02/2009
Vélemény az európai bankfelügyelők bizottságáról szóló új határozatról (CON/2008/63), HL C 45., 2009.2.24., 1. o.
21/02/2009
Az EKB ajánlása (2009. február 16.) az Európai Unió Tanácsának a Deutsche Bundesbank külső könyvvizsgálóiról  (EKB/2009/3), HL C 43., 2009.2.21., 1. o.
16/02/2009
Vélemény a Българска народна банка (Bulgarian National Bank) kormányzótanácsi tagságára vonatkozó, egyéb jogosultsági feltételekről és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó további szabályokról  (CON/2009/13), Bulgária, 2009.2.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Vélemény az állami kölcsönök és garanciák szükséghelyzetben való odaítélésének szabályairól (CON/2009/12), Ciprus, 2009.2.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Vélemény az állam által fizetett kompenzációról a bankok átvételével összefüggésben  (CON/2009/11), Lettország, 2009.2.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Vélemény az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről szóló irányelv iránti javaslatról (CON/2008/84), HL C 30., 2009.2.6., 1. o.Kiegészítő információ
05/02/2009
Az EKB iránymutatása (2008. október 23.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról  (EKB/2009/1), HL L 36., 2009.2.5., 59. o.
05/02/2009
Az EKB iránymutatása (2008. december 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, EKB/2002/16 iránymutatás módosításáról  (EKB/2008/22), HL L 36., 2009.2.5., 22. o.
05/02/2009
Az EKB iránymutatása (2008. december 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, EKB/2002/16 iránymutatás módosításáról  (EKB/2008/21), HL L 36., 2009.2.5., 46. o.
05/02/2009
Az EKB iránymutatása (2008. október 23.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról  (EKB/2008/13), HL L 36., 2009.2.5., 31. o.
04/02/2009
Vélemény a központi értéktár, az elszámolóház és a központi szerződő fél szabályzatairól (CON/2009/9), Magyarország, 2009.2.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
04/02/2009
Vélemény a legkisebb címletű fizetőeszköz kivonásáról és a kerekítési szabályok módosításáról  (CON/2009/8), Svédország, 2009.2.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Vélemény a pénzügyi stabilitási rendszer a betétesek követeléseinek 100 %-át lefedő garanciát biztosító kiterjesztéséről és hitelintézeteknek állami tőkeinjekció biztosításáról szóló szabályokról  (CON/2009/6), Dánia, 2009.1.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Vélemény a betétbiztosítási rendszerről és a felügyeleti hatóság részvételéről a fizetésképtelenségi eljárásokban (CON/2009/10), Lettország, 2009.2.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Vélemény a Banque centrale du Luxembourg egyes statisztikák összeállításában betöltött szerepére vonatkozó jogi keretrendszerről (CON/2009/7), Luxemburg, 2009.1.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Vélemény a Közösségen belüli, határokon átnyúló fizetésekről szóló rendeletről (CON/2009/1), HL C 21., 2009.1.28., 1. o.Kiegészítő információ
24/01/2009
Az EKB határozata (2008. december 31.) az EKB tőkéjének a Národná banka Slovenska általi befizetéséről, a Národná banka Slovenska devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az EKB számára történő átadásáról, valamint a Národná banka Slovenskának az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról  (EKB/2008/33), HL L 21., 2009.1.24., 83. o.
24/01/2009
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2008. december 15.) az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról  (EKB/2008/28), HL L 21., 2009.1.24., 81. o.
24/01/2009
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2008. december 12.) az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról  (EKB/2008/27), HL L 21., 2009.1.24., 77. o.
24/01/2009
Az EKB határozata (2008. december 12.) az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2001/15 határozat módosításáról  (EKB/2008/26), HL L 21., 2009.1.24., 75. o.
24/01/2009
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2008. december 12.) az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról (EKB/2008/25), HL L 21., 2009.1.24., 71. o.
24/01/2009
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2008. december 12.) a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről  (EKB/2008/23), HL L 21., 2009.1.24., 66. o.
24/01/2009
Megállapodás (2008. december 31.) az EKB és a Národná banka Slovenska között az EKB által a Národná banka Slovenska számára a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésekről HL C 18., 2009.1.24., 3. o.
22/01/2009
Vélemény Ausztria Nemzetközi Valutaalap kvótájának az Oesterreichische Nationalbank általi megfizetéséről (CON/2009/5), Ausztria, 2009.1.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Megállapodás – 2008. december 8. az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodás módosításáról HL C 16., 2009.1.22., 10. o.
20/01/2009
Hatályát vesztette: Az EKB 25/2009/EK rendelete (2008. december 19.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozott szöveg) (EKB/2008/32), HL L 15., 2009.1.20., 14. o.
20/01/2009
Hatályát vesztette: Az EKB 24/2009/EK rendelete (2008. december 19.) az értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról  (EKB/2008/30), HL L 15., 2009.1.20., 1. o.
16/01/2009
Vélemény a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique bevételeinek szétosztásáról és a nyereség a belga állam részére való átadásáról szóló szabályok módosításáról  (CON/2009/4), Belgium, 2009.1.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Vélemény az állami tőkeinjekciók és az "adósságért vagyon" programokra az állami finanszírozásról szóló törvény alapján vonatkozó feltételekről (CON/2009/3), Szlovénia, 2009.1.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Vélemény a bankhitelekre szóló állami garanciavállalásról  (CON/2009/2), Lettország, 2009.1.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Az EKB határozata (2008. december 18.) a rotációs rendszer az EKB Kormányzótanácsában való bevezetésének elhalasztásáról (EKB/2008/29), HL L 3., 2009.1.7., 4. o.