2009

20/10/2009
Odluka ESB od 6. listopada 2009. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2009/22), SL L 274, 20.10.2009., str. 38.
22/07/2009
Odluka ESB od 19. lipnja 2009. o izmjeni Odluke ESB/2003/14 o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Europska zajednica sklopila u sklopu instrumenta srednjoročne financijske pomoći (ESB/2009/17), SL L 190, 22.7.2009., str. 11.
16/06/2009
Odluka ESB od 9. lipnja 2009. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2009/13), SL L 151, 16.6.2009., str. 39.
05/06/2009
Smjernica ESB od 28. svibnja 2009. o izmjeni Smjernice ESB/2006/4 o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama (ESB/2009/11), SL L 139, 5.6.2009., str. 34.
18/04/2009
Odluka ESB od 19. ožujka 2009. o izmjeni Odluke ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika ESB (ESB/2009/5), SL L 100, 18.4.2009., str. 10.
08/04/2009
Uredba (EZ) br. 290/2009 ESB od 31. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 63/2002 (ESB/2001/18) o statistici kamatnih stopa koje monetarne financijske institucije primjenjuju na depozite i kredite kućanstava i nefinancijskih društava (ESB/2009/7), SL L 94, 8.4.2009., str. 75.
26/02/2009
Smjernica ESB od 19. prosinca 2008. o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 o monetarnoj statistici, statistici financijskih institucija i statistici financijskih tržišta (preinačeno) (ESB/2008/31), SL L 53, 26.2.2009., str. 76.
24/02/2009
Odluka ESB od 27. siječnja 2009. o izmjeni Odluke ESB/2007/5 o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2009/2), SL L 51, 24.2.2009., str. 10.
24/01/2009
: Odluka ESB od 15. prosinca 2008. o utvrđivanju mjera potrebnih za uplatu kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka nesudionica (ESB/2008/28), SL L 21, 24.1.2009., str. 81.
24/01/2009
: Odluka ESB od 12. prosinca 2008. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu ESB među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenog kapitala (ESB/2008/25), SL L 21, 24.1.2009., str. 71.
24/01/2009
: Odluka ESB od 12. prosinca 2008. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB  (ESB/2008/23), SL L 21, 24.1.2009., str. 66.
22/01/2009
Sporazum od 8. prosinca 2008. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije SL C 16, 22.1.2009., str. 10.
20/01/2009
: Uredba (EZ) br. 25/2009 ESB od 19. prosinca 2008. o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (preinačeno)  (ESB/2008/32), SL L 15, 20.1.2009., str. 14.
07/01/2009
Odluka ESB od 18. prosinca 2008. o odgađanju početka sustava rotacije u Upravnom vijeću ESB (ESB/2008/29), SL L 3, 7.1.2009., str. 4.