2009

31/12/2009
Päätös EKP/2001/16. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [2a)-e)] 31.12.2009.
31/12/2009
Päätös EKP/2006/17. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [19 a)-e)] 31.12.2009.
31/12/2009
Suuntaviivat EKP/2006/16. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [18 a)-e)] 31.12.2009.
29/12/2009
EKP:n päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2009, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta (EKP/2009/29), EUVL L 348, 29.12.2009, s. 57.
29/12/2009
EKP:n suuntaviivat, annettu 14 päivänä joulukuuta 2009, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta (EKP/2009/28), EUVL L 348, 29.12.2009, s. 75.
22/12/2009
EKP:n päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2009, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta  (EKP/2009/27), EUVL L 339, 22.12.2009, s. 55.
18/12/2009
EKP:n suositus, annettu 14 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan unionin neuvostolle Central Bank and Financial Services Authority of Irelandin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2009/26), EUVL C 308, 18.12.2009, s. 1.
16/12/2009
EKP:n suuntaviivat, annettu 10 päivänä joulukuuta 2009, väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin annettujen suuntaviivojen EKP/2008/18 muuttamisesta (EKP/2009/24), EUVL L 330, 16.12.2009, s. 95.
10/12/2009
Lausunto Itävallan valtiontakausten jatkamisesta pankkienvälisillä markkinoilla (CON/2009/99), Itävalta, 10.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Lausunto Banka Slovenijen toimivallasta Slovenian Kansainvälisen valuuttarahaston jäsenyyteen liittyvissä asioissa (CON/2009/100), Slovenia, 15.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Lausunto Unkarin maksujärjestelmässä selvityspalveluja tarjoavien yhteisöjen yleisistä sopimusehdoista sekä teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (CON/2009/98), Unkari, 7.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Lausunto tiettyjä luottolaitosten vastuita kattavan Irlannin valtiontakauksen laajentamisesta (CON/2009/92), Irlanti, 9.11.2009.
25/06/2009
Lausunto luottolaitoksille suunnattuja rahoitustukitoimia koskevista muutoksista (CON/2009/56), Irlanti, 25.6.2009.
27/11/2009
Lausunto ulkomaankauppaan liittyvistä raportointivaatimuksista (CON/2009/97), Saksa, 27.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelystä (CON/2009/95), EUVL C 284, 25.11.2009, s. 6.Lisätietoja
25/11/2009
Lausunto suosituksista neuvoston päätöksiksi Euroopan yhteisöjen kannasta valuuttasuhteista Vatikaanivaltion kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten ja Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista San Marinon tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten (CON/2009/91), EUVL C 284, 25.11.2009, s. 1.Lisätietoja
16/11/2009
Lausunto Banco de Españalle, muiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille tai Euroopan keskuspankille niiden tehtävien hoitamisen yhteydessä annetun vakuuden realisoimisesta (CON/2009/96), Espanja, 16.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
EKP:n lausunto, annettu 16 päivänä lokakuuta 2009, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta (CON/2009/81), EUVL C 272, 13.11.2009, s. 1.Lisätietoja
12/11/2009
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta (CON/2009/94), EUVL C 291, 12.11.2009, s. 1.Lisätietoja
12/11/2009
Lausunto rahoitusjärjestelmän vakauden vahvistamiseen tähtäävien toimenpiteiden soveltamista koskevista ehdoista ja menettelyistä (CON/2009/93), Liettua, 12.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
EKP:n lausunto, annettu 26 päivänä lokakuuta 2009, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta sekä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (CON/2009/88), EUVL C 270, 11.11.2009, s. 1.
04/11/2009
Lausunto Bank van Belgiëlle / Banque Nationale de Belgiquelle annetun vakuuden etuoikeudesta (CON/2009/90), Belgia, 4.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Lausunto Central Bank and Financial Services Authority of Irelandin johtokunnan kokoonpanosta ja Irish Financial Services Regulatory Authorityn jäsenyydestä (CON/2009/89), Irlanti, 4.11.2009.
29/10/2009
Lausunto tiettyjen setelien vaihdettavaksi toimittamiselle asetetun määräajan jatkamisesta (CON/2009/87), Unkari, 29.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Lausunto toimenpiteistä luottolaitosten likviditeetin ja kilpailukyvyn parantamiseksi (CON/2009/86), Itävalta, 28.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Lausunto De Nederlandsche Bankin suorittamasta arvopaperien selvityspalvelujen valvonnasta (CON/2009/84), Alankomaat, 26.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Lausunto Národná banka Slovenskan riippumattomuudesta (CON/2009/85), Slovakia, 27.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Lausunto Lietuvos bankasin voitonjaosta (CON/2009/83), Liettua, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Lausunto valtiokonttorin rahoituslaitoksille myöntämien tukien jatkamisesta (CON/2009/82), Puola, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
EKP:n päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 2009, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2009/22), EUVL L 274, 20.10.2009, s. 38.
17/10/2009
Oikaistaan EKP:n asetus (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen EKP/2001/18 muuttamisesta (EKP/2009/7) EUVL L 273, 17.10.2009, s. 19.
14/10/2009
Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta (kodifioitu toisinto) (CON/2009/76), EUVL C 246, 14.10.2009, s. 1.
09/10/2009
Lausunto De Nederlandsche Bankin roolista Bonairen, Sint Eustatiuksen ja Saban valuuttajärjestelmän yhteydessä (CON/2009/80), Alankomaat, 9.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Lausunto pankeille ja muille laitoksille myönnettävien valtiontakausten jatkamisesta (CON/2009/79), Ruotsi, 7.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä syyskuuta 2009, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta (EKP/2009/21), EUVL L 260, 3.10.2009, s. 31.
01/10/2009
Lausunto luottolaitoksille tarjottavien valtion erityisjoukkolainojen liikkeeseen laskemisesta (CON/2009/78), Kypros, 1.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Lausunto valtiontilintarkastuksesta Lietuvos bankasissa (CON/2009/77), Liettua, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Lausunto maksupalveluista (CON/2009/75), Slovakia, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Lausunto luottolaitosten vastuita kattavan valtiontakauksen laajentamisesta (CON/2009/73), Belgia, 23.9.2009.
24/09/2009
Lausunto Banque de Francen pääjohtajan nimitysmenettelystä (CON/2009/74), Ranska, 24.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Lausunto maksupalveluista (CON/2009/72), Romania, 15.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Lausunto Česká národní bankan kulutusluottoihin liittyvistä valvontatehtävistä (CON/2009/71), Tšekki, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Lausunto Banco de Españaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevista säännöksistä  (CON/2009/70), Espanja, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2009, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2009/20), EUVL L 228, 1.9.2009, s. 25.
01/09/2009
Lausunto Banca d'Italiassa pidettävään valtiokonttorin sekkitiliin liittyvistä maksuista (CON/2009/69), Italia, 1.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Lausunto National Asset Management Agency -nimisen laitoksen perustamisesta (CON/2009/68), Irlanti, 31.8.2009.
20/08/2009
Lausunto Narodowy Bank Polskin arvopaperikaupankäyntioikeuksien laajentamisesta (CON/2009/67), Puola, 20.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Lausunto pankkialan ongelmien ratkaisukeinojen vahvistamisesta (CON/2009/65), Latvia, 10.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Lausunto arvopaperikaupan selvitystoimintaa koskevan lainsäädännön muuttamisesta (CON/2009/66), Suomi, 7.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
04/08/2009
EKP:n päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2009, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta (EKP/2009/19), EUVL L 202, 4.8.2009, s. 54.
04/08/2009
EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2009, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta (EKP/2009/18), EUVL L 202, 4.8.2009, s. 65.
27/07/2009
Lausunto yleisön oikeudesta saada tietoja ylimpien virkamiesten varallisuudesta (CON/2009/64), Slovenia, 27.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Lausunto Banca d'Italian kultavarantojen verotusta koskevasta muutetusta lakiehdotuksesta (CON/2009/63), Italia, 24.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Lausunto pankkien uudelleenjärjestelyistä ja luottolaitosten omien varojen vahvistamisesta (CON/2009/62), Espanja, 22.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Päätös EKP/2003/14. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 23.7.2009.
22/07/2009
EKP:n päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2009, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää, tehdyn päätöksen EKP/2003/14 muuttamisesta  (EKP/2009/17), EUVL L 190, 22.7.2009, s. 11.
20/07/2009
Lausunto litin virallisen vaihtokurssin muuttamismenettelystä (CON/2009/61), Liettua, 20.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Lausunto säästöpankkeja ja luotto-osuuskuntia koskevista oikeudellisista puitteista (CON/2009/60), Puola, 16.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Lausunto Banca d'Italian kultavarantojen verotuksesta (CON/2009/59), Italia, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Lausunto valtion pääomatukijärjestelmästä  (CON/2009/58), Ruotsi, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
EKP:n päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2009, katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2009/16), EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18.
02/07/2009
EKP:n päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2009, päätöksen EKP/2008/20 muuttamisesta sen eurometallirahojen määrän osalta, jonka Itävalta saa laskea liikkeeseen vuonna 2009 (EKP/2009/15), EUVL L 172, 2.7.2009, s. 35.
02/07/2009
Päätös EKP/2008/20. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [10 a)-b)] 2.7.2009.
01/07/2009
EKP:n suositus, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin neuvostolle Národná banka Slovenskan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2009/14), EUVL C 149, 1.7.2009, s. 1.
26/06/2009
Lausunto rahoitusleasingin ja leasing-yritysten toiminnan sääntelystä (CON/2009/57), Kypros, 26.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Lausunto muutoksista arvopaperikeskusta koskeviin säännöksiin (CON/2009/55), Puola, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Lausunto täydentävistä toimenpiteistä rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi (CON/2009/54), Saksa, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Lausunto Latvijas Bankan voitonjaosta (CON/2009/53), Latvia, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Lausunto setelien ja kolikoiden kierrosta (CON/2009/52), Tšekki, 18.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
EKP:n päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 2009, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2009/13), EUVL L 151, 16.6.2009, s. 39.
11/06/2009
EKP:n suositus, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin neuvostolle Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2009/12), EUVL C 132, 11.6.2009, s. 1.
05/06/2009
EKP:n suuntaviivat, annettu 28 päivänä toukokuuta 2009, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille annettujen suuntaviivojen EKP/2006/4 muuttamisesta  (EKP/2009/11), EUVL L 139, 5.6.2009, s. 34.
05/06/2009
Lausunto toimenpiteistä talletusten vakuusjärjestelmän tehokkuuden lisäämiseksi (CON/2009/51), Romania, 5.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Lausunto toimenpiteistä rahoitusmarkkinoiden levottomuuden vähentämiseksi (CON/2009/49), Slovakia, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Lausunto Banca Naţională a Româniein valtuuksista ryhtyä vaikeuksiin joutuneita luottolaitoksia koskeviin korjaaviin toimenpiteisiin  (CON/2009/48), Romania, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Lausunto uusista toimenpiteistä rahoitusvalvonnan vahvistamiseksi (CON/2009/50), Saksa, 2.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
EKP:n suuntaviivat, annettu 7 päivänä toukokuuta 2009, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta (EKP/2009/9), EUVL L 123, 19.5.2009, s. 94.
19/05/2009
EKP:n suuntaviivat, annettu 7 päivänä toukokuuta 2009, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2009/10), EUVL L 123, 19.5.2009, s. 99.
18/05/2009
Lausunto julkisen sektorin palkkoja koskevista toimenpiteistä keskuspankin riippumattomuuden osalta (CON/2009/47), Latvia, 18.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Lausunto Banque Centrale du Luxembourgin roolin laajentamisesta yleisvalvonnan alalla maksupalveluja, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoita ja selvityksen lopullisuutta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä koskevan lakiehdotuksen mukaan (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Lausunto Deutsche Bundesbankin henkilöstöön soveltuvista oikeussuhteista (CON/2009/45), Saksa, 11.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Lausunto Magyar Nemzeti Bankia koskevan lainsäädännön muuttamisesta uusia hallinnollisia sääntöjä vastaavaksi (CON/2009/44), Unkari, 8.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Lausunto muutoksista jäsenvaltioiden maksutaseille myönnettävää keskipitkän ajan rahoitustukea koskevaan järjestelmään (CON/2009/37), EUVL C 106, 8.5.2009, s. 1.Lisätietoja
05/05/2009
Lausunto kansallisessa valuutassa tapahtuviin maksuihin liittyvien kirjeenvaihtajapankkipalveluiden vapauttamisesta ja niihin liittyvistä tilastovaatimuksista (CON/2009/43), Romania, 5.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Lausunto Banco de Portugalin suoritettavaksi tulevan Portugalin jäsenosuuden korotuksen maksamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa (CON/2009/41), Portugali, 29.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Lausunto Romanian virallisen tilastoinnin organisoinnista ja toiminnasta (CON/2009/42), Romania, 4.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Lausunto Lietuvos bankasin suorittamasta maksulaitosten valvonnasta (CON/2009/40), Liettua, 24.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Lausunto toimenpiteistä talouden likviditeetin edistämiseksi (CON/2009/39), Kreikka, 21.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
EKP:n suositus, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan unionin neuvostolle De Nederlandsche Bankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2009/8), EUVL C 93, 22.4.2009, s. 1.
22/04/2009
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2009, TARGET2-Securities-ohjelmajohtokunnan (TARGET2-Securities Programme Board) perustamisesta  (EKP/2009/6), EUVL L 102, 22.4.2009, s. 12.
22/04/2009
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista (CON/2009/38), EUVL C 93, 22.4.2009, s. 3.Lisätietoja
22/04/2009
Lausunto pankkidirektiivin ja omien varojen riittävyyttä koskevan direktiivin muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (CON/2009/17), EUVL C 93, 22.4.2009, s. 3.Lisätietoja
18/04/2009
EKP:n päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2009, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta (EKP/2009/5), EUVL L 100, 18.4.2009, s. 10.
16/04/2009
Lausunto maksupalveluista ja maksujärjestelmistä (CON/2009/36), Kypros, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Lausunto Banco de Españan suoritettavaksi tulevan Espanjan IMF-jäsenosuuden ehdotetun korotuksen maksamisesta (CON/2009/35), Espanja, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Lausunto tietyistä rahoitusmarkkinakriisiin liittyvistä pankkilain muutoksista (CON/2009/34), Tšekki, 15.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Lausunto valtiontakausten myöntämisestä pankeille ja muille laitoksille (CON/2009/30), Ruotsi, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Lausunto Italian jäsenosuuden korottamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa (CON/2009/33), Italia, 3.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Lausunto uusista toimenpiteistä rahoitusmarkkinoiden vakauden tukemiseksi (CON/2009/32), Liettua, 2.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
EKP:n asetus (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen EKP/2001/18 muuttamisesta (EKP/2009/7), EUVL L 94, 8.4.2009, s. 75.
26/03/2009
Lausunto muutoksista talletusten vakuusjärjestelmästä annettuun lakiin järjestelmän soveltamisalan ja maksujen osalta (CON/2009/31), Latvia, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Lausunto rahoituskriisin yhteydessä käytettävissä olevien toimenpiteiden soveltamisalan laajentamisesta (CON/2009/29), Belgia, 25.3.2009.
25/03/2009
Lausunto rahoitusjärjestelmän vakauden säilyttämistä edistäviin valtiontakauksiin sovellettavista menettelysäännöistä (CON/2009/28), Unkari, 25.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Lausunto maksupalveluista ja maksujärjestelmistä (CON/2009/27), Slovenia, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Lausunto Lietuvos bankasin voitonjakoa koskevien sääntöjen muuttamisesta rahoitusmarkkinakriisin yhteydessä (CON/2009/26), Liettua, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Lausunto likviditeetin ulosvirtauksen estämiseksi myönnettävää valtiontakausta koskevista muutoksista (CON/2009/25), Belgia, 19.3.2009.
18/03/2009
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2009, poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 958/2007 (EKP/2007/8) nojalla  (EKP/2009/4), EUVL L 72, 18.3.2009, s. 21.
17/03/2009
Lausunto täydentävistä toimenpiteistä rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi (CON/2009/24), Saksa, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Lausunto Banca d’Italiassa pidettävän valtiokonttorin sekkitilin hallinnoinnista (CON/2009/23), Italia, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Lausunto valtion omistamaa Bank Gospodarstwa Krajowego -pankkia koskeviin säädöksiin tehtävistä muutoksista, joilla vahvistetaan sen roolia hallituksen ohjelmissa (CON/2009/22), Puola, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Lausunto arvopaperipörssistä sekä keskitetystä arvopaperisäilytyksestä ja arvopaperirekisteristä (CON/2009/21), Kypros, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Lausunto talletusten vakuusjärjestelmien soveltamisalan laajentamisesta (CON/2009/20), Kypros, 10.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Lausunto tiettyjen rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamisesta sekä haltuunotosta valtiolle (CON/2009/19), Puola, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Lausunto kausituotteiden käsittelyä koskevista vaatimuksista yhdenmukaistetuissa kuluttajahintaindekseissä (YKHI) (CON/2009/14), EUVL C 58, 12.3.2009, s. 1.Lisätietoja
09/03/2009
Lausunto rahoitusjärjestelmän vakauttamistoimenpiteistä (CON/2009/18), Viro, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
EKP:n suuntaviivat, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2007/9 (uudelleenlaaditut suuntaviivat) muuttamisesta  (EKP/2008/31), EUVL L 53, 26.2.2009, s. 76.
25/02/2009
Lausunto lainsäädännöstä, jolla valtiovarainministerille annetaan oikeus määrätä kansallinen eläkerahasto tekemään sijoituksia rahoituslaitoksiin osana pankkien pääomittamista  (CON/2009/16), Irlanti, 25.2.2009.
24/02/2009
EKP:n päätös, tehty 27 päivänä tammikuuta 2009, hankintoja koskevista säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/5 muuttamisesta  (EKP/2009/2), EUVL L 51, 24.2.2009, s. 10.
24/02/2009
Lausunto virkamiesten palkkaukseen liittyvistä taloudellisista tukitoimista (CON/2009/15), Irlanti, 24.2.2009.
24/02/2009
Lausunto Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaa koskevasta uudesta päätöksestä  (CON/2008/63), EUVL C 45, 24.2.2009, s. 1.
21/02/2009
EKP:n suositus, annettu 16 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan unionin neuvostolle Deutsche Bundesbankin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2009/3), EUVL C 43, 21.2.2009, s. 1.
16/02/2009
Lausunto Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) neuvoston jäseniin sovellettavista täydentävistä kelpoisuusvaatimuksista sekä niihin liittyvien tietojen ilmoittamista koskevista säännöistä (CON/2009/13), Bulgaria, 16.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Lausunto valtion lainojen ja takausten myöntämiseen sovellettavista ehdoista poikkeustilanteissa (CON/2009/12), Kypros, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Lausunto valtion maksamasta korvauksesta pankkien haltuunoton yhteydessä (CON/2009/11), Latvia, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Lausunto direktiivistä sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta (CON/2008/84), EUVL C 30, 6.2.2009, s. 1.Lisätietoja
05/02/2009
EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2009/1), EUVL L 36, 5.2.2009, s. 59.
05/02/2009
EKP:n päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2008, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta (EKP/2008/22), EUVL L 36, 5.2.2009, s. 22.
05/02/2009
EKP:n suuntaviivat, annettu 11 päivänä joulukuuta 2008, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta (EKP/2008/21), EUVL L 36, 5.2.2009, s. 46.
05/02/2009
EKP:n suuntaviivat, annettu 23 päivänä lokakuuta 2008, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2008/13), EUVL L 36, 5.2.2009, s. 31.
04/02/2009
Lausunto arvopaperikeskuksen, selvitysyhteisön ja keskusvastapuolen soveltamista ehdoista ja toimintasäännöistä (CON/2009/9), Unkari, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Lausunto arvoltaan pienimmän kolikon käytöstä poistamisesta laillisena maksuvälineenä sekä pyöristyssääntöjä koskevista muutoksista (CON/2009/8), Ruotsi, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Lausunto rahoitusjärjestelmän vakautta tukevan, tallettajien ja tavallisten velkojien saamiset takaavan järjestelmän laajentamisesta sekä järjestelmästä valtion pääomatuen myöntämiseksi luottolaitoksille (CON/2009/6), Tanska, 26.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Lausunto talletussuojajärjestelmästä ja valvontaviranomaisen roolista maksukyvyttömyysmenettelyissä (CON/2009/10), Latvia, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Lausunto Banque centrale du Luxembourgin roolista tiettyjen tilastojen laadinnassa (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Lausunto uudesta asetuksesta rajatylittävistä maksuista yhteisössä (CON/2009/1), EUVL C 21, 28.1.2009, s. 1.Lisätietoja
24/01/2009
EKP:n päätös, tehty 31 päivänä joulukuuta 2008, Národná banka Slovenskan suorittamasta EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista EKP:n vararahastoihin ja varauksiin  (EKP/2008/33), EUVL L 21, 24.1.2009, s. 83.
24/01/2009
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2008, EKP:n pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä  (EKP/2008/28), EUVL L 21, 24.1.2009, s. 81.
24/01/2009
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät  (EKP/2008/27), EUVL L 21, 24.1.2009, s. 77.
24/01/2009
EKP:n päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta  (EKP/2008/26), EUVL L 21, 24.1.2009, s. 75.
24/01/2009
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta  (EKP/2008/25), EUVL L 21, 24.1.2009, s. 71.
24/01/2009
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa  (EKP/2008/23), EUVL L 21, 24.1.2009, s. 66.
24/01/2009
Národná banka Slovenskan ja EKP:n välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2008, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Národná banka Slovenskaa EUVL C 18, 24.1.2009, s. 3.
22/01/2009
Lausunto Oesterreichische Nationalbankin suoritettavaksi tulevan Itävallan IMF-jäsenosuuden ehdotetun korotuksen maksamisesta (CON/2009/5), Itävalta, 22.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta EUVL C 16, 22.1.2009, s. 10.
20/01/2009
Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) (EKP/2008/32), EUVL L 15, 20.1.2009, s. 14.
20/01/2009
Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista  (EKP/2008/30), EUVL L 15, 20.1.2009, s. 1.
16/01/2009
Lausunto Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen tulonjakoa ja voittojen jakamista Belgian valtiolle koskevien sääntöjen muuttamisesta (CON/2009/4), Belgia, 16.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Lausunto ehdoista, joita sovelletaan valtion pääomasijoituksiin ja velan muuntamisiin osakkeiksi valtiontaloutta koskevan lain mukaan  (CON/2009/3), Slovenia, 8.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Lausunto pankkilainoja koskevista valtiontakauksista  (CON/2009/2), Latvia, 7.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, EKP:n neuvoston vuorottelujärjestelmän aloittamisen lykkäämisestä  (EKP/2008/29), EUVL L 3, 7.1.2009, s. 4.