Menu

2009

31/12/2009
Afgørelse ECB/2001/16. Uofficiel konsolideret tekst [2 a)-e)]. Udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 31.12.2009.
31/12/2009
Afgørelse ECB/2006/17. Uofficiel konsolideret tekst [19a) - e)]. Udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  31.12.2009.
31/12/2009
Retningslinje ECB/2006/16. Uofficiel konsolideret tekst [18a) - e)]. Udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  31.12.2009.
29/12/2009
ECB's afgørelse af 14 december 2009 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om ECB's årsregnskab (ECB/2009/29), EUT L 348 af 29.12.2009, s. 57.
29/12/2009
ECB's retningslinje af 14. december 2009 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2009/28), EUT L 348 af 29.12.2009, s. 75.
22/12/2009
ECB's afgørelse af 14. december 2009 om ændring af afgørelse ECB/2001/16 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002  (ECB/2009/27), EUT L 339 af 22.12.2009, s. 55.
18/12/2009
ECB's henstilling af 14. december 2009 til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer i Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (ECB/2009/26), EUT C 308 af 18.12.2009, s. 1.
16/12/2009
ECB's retningslinje af 10. december 2009 om ændring af retningslinje ECB/2008/18 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed  (ECB/2009/24), EUT L 330 af 16.12.2009, s. 95.
10/12/2009
Udtalelse om forlængelse af den østriske stats garantier for interbank-markedet (CON/2009/99), Østrig, 10.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Udtalelse om Banka Slovenije's beføjelser i forbindelse med Sloveniens medlemskab af Den Internationale Valutafond  (CON/2009/100), Slovenien, 15.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Udtalelse om clearingstjenesteudbyderes forretningsvilkår og driftsmæssige og tekniske krav  (CON/2009/98), Ungarn, 7.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Udtalelse om udvidelse af den irske stats garanti for visse af kreditinstitutters forpligtelser (CON/2009/92), Irland, 9.11.2009.
25/06/2009
Udtalelse om ændringer af de finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2009/56), Irland, 25.6.2009.
27/11/2009
Udtalelse om indberetningskravene vedrørende udenrigshandel (CON/2009/97), Tyskland, 27.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Udtalelse om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb  (CON/2009/95), EUT C 284 af 25.11.2009, s. 6.Læs mere
25/11/2009
Udtalelse om henstillinger med henblik på Rådets beslutninger om Det Europæiske Fællesskabs holdning til genforhandlingen af den monetære aftale med Vatikanstaten og om Det Europæiske Fællesskabs holdning til genforhandlingen af den monetære aftale med Republikken San Marino  (CON/2009/91), EUT C 284 af 25.11.2009, s. 1.Læs mere
16/11/2009
Udtalelse om realisering af sikkerheder stillet til fordel for Banco de España, for andre nationale centralbanker og for ECB som led i udførelsen af deres opgaver (CON/2009/96), Spanien, 16.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/…/EF  (CON/2009/81), EUT C 272 af 13.11.2009, s. 1.Læs mere
12/11/2009
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/49/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker  (CON/2009/94), EUT C 291 af 12.11.2009, s. 1.Læs mere
12/11/2009
Udtalelse om betingelser og procedurer for anvendelse af foranstaltningerne til styrkelse af finansiel stabilitet (CON/2009/93), Litauen, 12.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
ECB's udtalelse af 26. oktober 2009 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system og om oprettelse af et Europæisk Råd for systemiske risici  (CON/2009/88), EUT C 270 af 11.11.2009, s. 1.
04/11/2009
Udtalelse om prioritetsstillingen for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique's panteret (CON/2009/90), Belgien, 4.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Udtalelse om sammensætningen af Board of the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland og om medlemsskab af Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), Irland, 4.11.2009.
29/10/2009
Udtalelse om forlængelse af fristen for indlevering af visse pengesedler til ombytning (CON/2009/87), Ungarn, 29.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Udtalelse om foranstaltninger til forbedring af kreditinstitutters likviditet og konkurrenceevne (CON/2009/86), Østrig, 28.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Udtalelse om De Nederlandsche Banks tilsyn med clearing- og afviklingstjenester (CON/2009/84), Nederlandene, 26.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Udtalelse om Národná banka Slovenskas uafhængighed (CON/2009/85), Slovakiet, 27.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Udtalelse om fordelingen af Lietuvos bankas' overskud  (CON/2009/83), Litauen, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Udtalelse om forlængelse af statsstøtte til finansielle institutioner (CON/2009/82), Polen, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
ECB's afgørelse af 6. oktober 2009 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), EUT L 274 af 20.10.2009, s. 38.
17/10/2009
Berigtigelse til ECB's forordning (EF) nr. 290/2009 af 31. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2009/7) EUT L 273 af 17.10.2009, s. 19.
14/10/2009
Udtalelse om forslag til Rådets forordning om indførelse af euroen (kodificeret udgave) (CON/2009/76), EUT C 246 af 14.10.2009, s. 1.
09/10/2009
Udtalelse om De Nederlandsche Bank's engagement i det monetære system på Bonaire, Sint Eustatius og Saba  (CON/2009/80), Nederlandene, 9.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Udtalelse om forlængelse af statsgarantier til banker og andre institutioner (CON/2009/79), Sverige, 7.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
ECB's retningslinje af 17. september 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2009/21), EUT L 260 af 3.10.2009, s. 31.
01/10/2009
Udtalelse om udstedelse af særlige statsobligationer til kreditinstitutter (CON/2009/78), Cypern, 1.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Udtalelse om statslig revision af Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litauen, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Udtalelse om betalingstjenester (CON/2009/75), Slovakiet, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Udtalelse om en udvidelse af statsgarantien til dækning af kreditinstitutters forpligtelser (CON/2009/73), Belgien, 23.9.2009.
24/09/2009
Udtalelse om proceduren for udnævnelse af Banque de Frances direktør  (CON/2009/74), Frankrig, 24.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Udtalelse om betalingstjenester (CON/2009/72), Rumænien, 15.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Udtalelse om Česká národní bankas tilsynsopgaver i forbindelse med forbrugerkredit (CON/2009/71), Den Tjekkiske Republik, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Udtalelse om bestemmelser om forebyggelse af hvidvask af penge og terrorfinansiering med relation til Banco de España  (CON/2009/70), Spanien, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 31. juli 2009 om statistik over de offentlige finanser (omarbejdning) (ECB/2009/20), EUT L 228 af 1.9.2009, s. 25.
01/09/2009
Udtalelse om forrentningen af finansministeriets kontokurant i Banca d'Italia  (CON/2009/69), Italien, 1.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Udtalelse om oprettelse af National Asset Management Agency (CON/2009/68), Irland, 31.8.2009.
20/08/2009
Udtalelse om udvidelse af Narodowy Bank Polski’s ret til handel med værdipapirer (CON/2009/67), Polen, 20.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Udtalelse om en styrkelse af løsningsstrategierne for bankerne (CON/2009/65), Letland, 10.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Udtalelse om ændring af de retlige rammer for clearingaktiviteter (CON/2009/66), Finland, 7.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
ECB's afgørelse af 17. juli 2009 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om ECB årsregnskab  (ECB/2009/19), EUT L 202 af 4.8.2009, s. 54.
04/08/2009
ECB's retningslinje af 17. juli 2009 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2009/18), EUT L 202 af 4.8.2009, s. 65.
27/07/2009
Udtalelse om aktindsigt i formueforholdene for personer, der udøver højere statsmyndighed (CON/2009/64), Slovenien, 27.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Udtalelse om ændret bestemmelse vedrørende beskatning af Banca d'Italia's guldreserver  (CON/2009/63), Italien, 24.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Udtalelse om omstrukturering af banker og om kreditinstitutters egenkapital (CON/2009/62), Spanien, 22.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Afgørelse ECB/2003/14. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  23.7.2009.
22/07/2009
ECB's afgørelse af 19. juni 2009 om ændring af afgørelse ECB/2003/14 om forvaltningen af Det Europæiske Fællesskabs lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte  (ECB/2009/17), EUT L 190 af 22.7.2009, s. 11.
20/07/2009
Udtalelse om fremgangsmåden for ændring af den officielle kurs for litas (CON/2009/61), Litauen, 20.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Udtalelse om retsgrundlaget for andelsspare- og kreditforeninger (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Udtalelse om beskatning af Banca d’Italia’s guldreserver (CON/2009/59), Italien, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Udtalelse om den statslige rekapitaliseringsordning (CON/2009/58), Sverige, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
ECB's Afgørelse af 2. juli 2009 om indførelse af programmet om køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2009/16), EUT L 175 af 4.7.2009, s. 18.
02/07/2009
ECB's beslutning af 25. juni 2009 om ændring af beslutning ECB/2008/20 for så vidt angår omfanget af euromønter, som Østrig må udstede i 2009  (ECB/2009/15), EUT L 172 af 2.7.2009, s. 35.
02/07/2009
Afgørelse ECB/2008/20. Uofficiel konsolideret tekst [10a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  2.7.2009.
01/07/2009
ECB's henstilling af 25. juni 2009 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska  (ECB/2009/14), EUT C 149 af 1.7.2009, s. 1.
26/06/2009
Udtalelse om regulering af finansiel leasing og leasingselskabers aktiviteter (CON/2009/57), Cypern, 26.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Udtalelse om ændring af reglerne om værdipapircentralen (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Udtalelse om yderligere foranstaltninger til stabilisering af finansmarkedet (CON/2009/54), Tyskland, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Udtalelse om fordelingen af Latvijas Banka’s overskud (CON/2009/53), Letland, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Udtalelse om seddel- og møntomløbet (CON/2009/52), Den Tjekkiske Republik, 18.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
ECB's afgørelse af 9. juni 2009 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), EUT L 151 af 16.6.2009, s. 39.
11/06/2009
ECB's henstilling af 5. juni 2009 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banka Slovenije (ECB/2009/12), EUT C 132 af 11.6.2009, s. 1.
05/06/2009
ECB's retningslinje af 28. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2006/4 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer  (ECB/2009/11), EUT L 139 af 5.6.2009, s. 34.
05/06/2009
Udtalelse om foranstaltninger til forbedring af effektiviteten i indskydergarantiordningen (CON/2009/51), Rumænien, 5.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Udtalelse om foranstaltninger til afbøde den finansielle krise (CON/2009/49), Slovakiet, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Udtalelse om styrkelse af Banca Naţională a României’s afhjælpningsbeføjelser over for nødlidende kreditinstitutter (CON/2009/48), Rumænien, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af det finansielle tilsyn (CON/2009/50), Tyskland, 2.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
ECB's retningslinje af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2009/9), EUT L 123 af 19.5.2009, s. 94.
19/05/2009
ECB's retningslinje af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer  (ECB/2009/10), EUT L 123 af 19.5.2009, s. 99.
18/05/2009
Udtalelse om foranstaltninger til aflønning i den offentlige sektor under hensyn til centralbankers uafhængighed (CON/2009/47), Letland, 18.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Udtalelse om en udvidelse af Banque Centrale du Luxembourgs overvågningsrolle ved et lovforslag om betalingstjenester, udstedere af elektroniske penge og endelig afregning i betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2009/46), Luxembourg, 14.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Udtalelse om de retlige forhold for ansatte i Deutsche Bundesbank  (CON/2009/45), Tyskland, 11.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Udtalelse om tilpasning af Magyar Nemzeti Bank’s retsgrundlag til nye adminstrative regler (CON/2009/44), Ungarn, 8.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Udtalelse om ændringer vedrørende mekanismen for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (CON/2009/37), EUT C 106 af 8.5.2009, s. 1.Læs mere
05/05/2009
Udtalelse om liberalisering af korrespondentbankydelser for betalinger i den nationale valuta og om relaterede statistiske rapporteringskrav (CON/2009/43), Rumænien, 5.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Udtalelse om Banco de Portugal's betaling af forøgelsen af Portugals IMF kvote  (CON/2009/41), Portugal, 29.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Udtalelse om organisationen og funktionen af Rumæniens officielle statistik (CON/2009/42), Rumænien, 4.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Udtalelse om Lietuvos bankas tilsyn med betalingsinstitutioner  (CON/2009/40), Litauen, 24.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Udtalelse om foranstaltninger til forøget likvidet i økonomien  (CON/2009/39), Grækenland, 21.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
ECB's henstilling af 3. april 2009 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank  (ECB/2009/8), EUT C 93 af 22.4.2009, s. 1.
22/04/2009
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 19. marts 2009 om oprettelse af et programråd for TARGET2-Securities  (ECB/2009/6), EUT L 102 af 22.4.2009, s. 12.
22/04/2009
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer (CON/2009/38), EUT C 93 af 22.4.2009, s. 3.Læs mere
22/04/2009
Udtalelse om ændring af bankdirektivet og kapitalkravsdirektivet for så vidt angår banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring (CON/2009/17), EUT C 93 af 22.4.2009, s. 3.Læs mere
18/04/2009
ECB's afgørelse af 19. marts 2009 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB  (ECB/2009/5), EUT L 100 af 18.4.2009, s. 10.
16/04/2009
Udtalelse om betalingstjenester og -systemer (CON/2009/36), Cypern, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Udtalelse om Banco de Españas betaling af den foreslåede forøgelse af Spaniens IMF kvote  (CON/2009/35), Spanien, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Udtalelse om visse ændringer af lov om banker i forbindelse med krisen på det finansielle marked (CON/2009/34), Den Tjekkiske Republik, 15.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Udtalelse om ydelse af statsgarantier til banker og andre institutioner (CON/2009/30), Sverige, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Udtalelse om forøgelsen af Italiens IMF-kvote (CON/2009/33), Italien, 3.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af den finansielle stabilitet (CON/2009/32), Litauen, 2.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
ECB's forordning (EF) nr. 290/2009 af 31. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2009/7), EUT L 94 af 8.4.2009, s. 75.
26/03/2009
Udtalelse om ændringer af loven om indskydergarantiordningen med hensyn til dækning og udbetaling (CON/2009/31), Letland, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Udtalelse om udvidelse af rækkevidden af foranstaltninger til brug i finansielle kriser (CON/2009/29), Belgien, 25.3.2009.
25/03/2009
Udtalelse om procedureregler vedrørende statsgarantier til sikring af finansiel stabilitet  (CON/2009/28), Ungarn, 25.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Udtalelse om betalingstjenester og betalingssystemer (CON/2009/27), Slovenien, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Udtalelse om ændring af reglerne om udlodning af Lietuvos bankas' overskud i lyset af den finansielle uro (CON/2009/26), Litauen, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Udtalelse om ændring af statsgaranti til forhindring af udstrømning af likviditet (CON/2009/25), Belgien, 19.3.2009.
18/03/2009
Ikke længere gældende: ECB's beslutning af 6. marts 2009 om undtagelser i henhold til forordning (EF) nr. 958/2007 (ECB/2007/8) om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver  (ECB/2009/4), EUT L 72 af 18.3.2009, s. 21.
17/03/2009
Udtalelse om foranstaltninger til yderligere stabilisering af finansmarkedet (CON/2009/24), Tyskland, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Udtalelse om administration af finansministeriets kontokurant i Banca d'Italia (CON/2009/23), Italien, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Udtalelse om ændringer af det retlige grundlag for den statslige bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, til styrkelse af dens rolle i regeringsprogrammer (CON/2009/22), Polen, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Udtalelse om fondsbørsen og den centrale værdipapirforvaltning og -registrering (CON/2009/21), Cypern, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Udtalelse om udvidelse af indskydergarantiordningerne (CON/2009/20), Cypern, 10.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Udtalelse om rekapitalisering og statslig overtagelse af visse finansielle institutioner (CON/2009/19), Polen, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Udtalelse om normer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2009/14), EUT C 58 af 12.3.2009, s. 1.Læs mere
09/03/2009
Udtalelse om foranstaltninger til stabilisering af det finansielle system (CON/2009/18), Estland, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
ECB's retningslinje af 19. december 2008 om ændring af retningslinje ECB/2007/9 om monetær statistik, statistik over finansielle institutioner og markeder (omarbejdet)  (ECB/2008/31), EUT L 53 af 26.2.2009, s. 76.
25/02/2009
Udtalelse om lov med ret for finansministeren til at bestemme National Pensions Reserve Funds investering i finansielle institutioner som led i rekapitaliseringen af bankerne (CON/2009/16), Irland, 25.2.2009.
24/02/2009
ECB's afgørelse af 27. januar 2009 om ændring af afgørelse ECB/2007/5 om fastsættelse af regler om offentligt udbud  (ECB/2009/2), EUT L 51 af 24.2.2009, s. 10.
24/02/2009
Udtalelse om finansielle støtteforanstaltninger og vederlaget til offentligt ansatte (CON/2009/15), Irland, 24.2.2009.
24/02/2009
Udtalelse om en ny afgørelse om Den Europæiske Banktilsynskomité (CON/2008/63), EUT C 45 af 24.2.2009, s. 1.
21/02/2009
ECB's henstilling af 16. februar 2009 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Deutsche Bundesbank  (ECB/2009/3), EUT C 43 af 21.2.2009, s. 1.
16/02/2009
Udtalelse om supplerende udvælgelseskriterier for medlemmerne af styrelsesrådet for Българска народна банка (Bulgarian National Bank) og om yderligere regler om afgivelse af oplysninger herom (CON/2009/13), Bulgarien, 16.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Udtalelse om vilkår for ydelse af statslige lån og garantier i nødsituationer (CON/2009/12), Cypern, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Udtalelse om Statens betaling i forbindelse med overtagelse af banker (CON/2009/11), Letland, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Udtalelse om et forslag til direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og om tilsyn med en sådan virksomhed (CON/2008/84), EUT C 30 af 6.2.2009, s. 1.Læs mere
05/02/2009
ECB's retningslinje af 20. januar 2009 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer  (ECB/2009/1), EUT L 36 af 5.2.2009, s. 59.
05/02/2009
ECB's afgørelse af 11. december 2008 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om ECB's årsregnskab  (ECB/2008/22), EUT L 36 af 5.2.2009, s. 22.
05/02/2009
ECB's retningslinje af 11. december 2008 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapporering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2008/21), EUT L 36 af 5.2.2009, s. 46.
05/02/2009
ECB's retningslinje af 23. oktober 2008 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer  (ECB/2008/13), EUT L 36 af 5.2.2009, s. 31.
04/02/2009
Udtalelse om betingelser og driftsregler for værdipapircentralen, clearingscentralen og den centrale modpart (CON/2009/9), Ungarn, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Udtalelse om ophør af den mindste møntenhed som lovligt betalingsmiddel og ændringer af afrundingsreglerne (CON/2009/8), Sverige, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Udtalelse om udvidelse af den finansielle stabilitetsordning, med fuld dækning af indskyderes og simple kreditorers krav og om en ordning om kapitalindskud i kreditinstitutter  (CON/2009/6), Danmark, 26.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
04/02/2009
Udtalelse om indskydergaranati ordningen og tilsynets opgave i forbindelse med insolvensbehandling (CON/2009/10), Letland, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Udtalelse om Banque centrale du Luxembourg's rolle vedrørende opstilling af visse statistikker (CON/2009/7), Luxembourg, 27.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Udtalelse om en ny forordning om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet (CON/2009/1), EUT C 21 af 28.1.2009, s. 1.Læs mere
24/01/2009
ECB's afgørelse af 31. december 2008 om Národná banka Slovenskas indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser  (ECB/2008/33), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 83.
24/01/2009
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 15. december 2008 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de ikke-deltagende nationale centralbankers indbetaling af ECB's kapital  (ECB/2008/28), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 81.
24/01/2009
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 12. december 2008 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital, for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver  (ECB/2008/27), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 77.
24/01/2009
ECB's afgørelse af 12. december 2008 om ændring af afgørelse ECB/2001/15 om udstedelse af eurosedler  (ECB/2008/26), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 75.
24/01/2009
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 12. december 2008 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital  (ECB/2008/25), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 71.
24/01/2009
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 12. december 2008 om de nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB  (ECB/2008/23), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 66.
24/01/2009
Aftale af 31. december 2008 mellem Národná banka Slovenska og ECB vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Národná banka Slovenska i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT C 18 af 24.1.2009, s. 3.
22/01/2009
Udtalelse om Oesterreichische Nationalbank's betaling af den foreslåede forøgelse af Østrigs IMF kvote  (CON/2009/5), Østrig, 22.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Aftale af 8. december 2008 — Mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EUT C 16 af 22.1.2009, s. 10.
20/01/2009
Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdet)  (ECB/2008/32), EUT L 15 af 20.1.2009, s. 14.
20/01/2009
Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 24/2009 af 19. december 2008 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner  (ECB/2008/30), EUT L 15 af 20.1.2009, s. 1.
16/01/2009
Udtalelse om ændringer af reglerne om fordeling af indtægter for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique samt overførsel af dens overskud til staten (CON/2009/4), Belgien, 16.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Udtalelse om vilkårene for statslige kapitalinvesteringer og omlægning af gæld til egenkapital i henhold til finansloven (CON/2009/3), Slovenien, 8.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Udtalelse om statsgarantier for bankudlån (CON/2009/2), Letland, 7.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
ECB's Afgørelse af 18. december 2008 om udskydelse af starten af rotationssystemet i Styrelsesrådet for ECB  (ECB/2008/29), EUT L 3 af 7.1.2009, s. 4.