2009

31/12/2009
Rozhodnutí ECB/2001/16. Neoficiální konsolidované znění [(1a-e)]). Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie 31. 12. 2009.
31/12/2009
Rozhodnutí ECB/2006/17. Neoficiální konsolidované znění [12a)-e)]. Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie 31. 12. 2009.
31/12/2009
Obecné zásady ECB/2006/16. Neoficiální konsolidované znění [11a)-e)]. Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie 31. 12. 2009.
29/12/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2009/29), Úř. věst. L 348, 29. 12. 2009, s. 57.
29/12/2009
Obecné zásady ECB ze dne 14. prosince 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2009/28), Úř. věst. L 348, 29. 12. 2009, s. 75.
22/12/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2009/27), Úř. věst. L 339, 22. 12. 2009, s. 55.
18/12/2009
Doporučení ECB ze dne 14. prosince 2009 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2009/26), Úř. věst. C 308, 18. 12. 2009, s. 1.
16/12/2009
Obecné zásady ECB ze dne 10. prosince 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/18 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění  (ECB/2009/24), Úř. věst. L 330, 16. 12. 2009, s. 95.
10/12/2009
Stanovisko k prodloužení období pro vydávání státních záruk ve prospěch mezibankovního trhu v Rakousku (CON/2009/99), Rakousko, 10. 12. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Stanovisko k pravomocím Banka Slovenije, které se týkají členství Slovinska v Mezinárodním měnovém fondu  (CON/2009/100), Slovinsko, 15. 12. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Stanovisko k všeobecným podmínkám a provozním a technickým požadavkům poskytovatelů zúčtovacích služeb, které se týkají platebního systému v Maďarsku (CON/2009/98), Maďarsko, 7. 12. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Stanovisko k poskytnutí irské státní záruky za určité závazky úvěrových institucí  (CON/2009/92), Irsko, 9. 11. 2009.
25/06/2009
Stanovisko ke změně opatření v oblasti finanční podpory úvěrovým institucím (CON/2009/56), Irsko, 25. 6. 2009.
27/11/2009
Stanovisko k zpravodajské povinnosti týkající se zahraničního obchodu (CON/2009/97), Německo, 27. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Stanovisko k návrhu nařízení Rady o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu  (CON/2009/95), Úř. věst. C 284, 25. 11. 2009, s. 6.Dodatečné informace
25/11/2009
Stanovisko k doporučením pro rozhodnutí Rady o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Vatikánským městským státem, a o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Republikou San Marino (CON/2009/91), Úř. věst. C 284, 25. 11. 2009, s. 1.Dodatečné informace
16/11/2009
Stanovisko k realizaci zajištění poskytnutého Banco de España, ostatním národním centrálním bankám členských států nebo Evropské centrální bance při plnění jejich úkolů  (CON/2009/96), Španělsko, 16. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES  (CON/2009/81), Úř. věst. C 272, 13. 11. 2009, s. 1.Dodatečné informace
12/11/2009
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování (CON/2009/94), Úř. věst. C 291, 12. 11. 2009, s. 1.Dodatečné informace
12/11/2009
Stanovisko k podmínkám a postupům pro uplatnění opatření na posílení finanční stability (CON/2009/93), Litva, 12. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika a k návrhu rozhodnutí Rady o pověření ECB zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika  (CON/2009/88), Úř. věst. C 270, 11. 11. 2009, s. 1.
04/11/2009
Stanovisko k pořadí zástavního práva Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2009/90), Belgie, 4. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Stanovisko k složení rady Central Bank and Financial Services Authority of Ireland a k členství v irském Úřadu pro regulaci finančních služeb  (CON/2009/89), Irsko, 4. 11. 2009.
29/10/2009
Stanovisko k prodloužení lhůty pro předkládání některých bankovek k výměně (CON/2009/87), Maďarsko, 29. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Stanovisko k opatřením na zlepšení likvidity a konkurenceschopnosti úvěrových institucí  (CON/2009/86), Rakousko, 28. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Stanovisko k dohledu De Nederlandsche Bank nad poskytováním zúčtovacích a vypořádacích služeb  (CON/2009/84), Nizozemsko, 26. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Stanovisko k nezávislosti Národní banky Slovenska (CON/2009/85), Slovensko, 27. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Stanovisko k rozdělení zisku Lietuvos bankas (CON/2009/83), Litva, 23. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Stanovisko k prodloužení období pro poskytování pomoci finančním institucím ze strany státní pokladny  (CON/2009/82), Polsko, 23. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 6. října 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), Úř. věst. L 274, 20. 10. 2009, s. 38.
17/10/2009
Oprava nařízení ECB (ES) č. 290/2009 ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2009/7) Úř. věst. L 273, 17. 10. 2009, s. 19.
14/10/2009
Stanovisko k návrhu nařízení Rady o zavedení eura (kodifikované znění) (CON/2009/76), Úř. věst. C 246, 14. 10. 2009, s. 1.
09/10/2009
Stanovisko k účasti De Nederlandsche Bank v měnovém systému ostrovů Bonaire, Sint Eustatius a Saba (CON/2009/80), Nizozemsko, 9. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Stanovisko k prodloužení období poskytování státních záruk bankám a ostatním institucím  (CON/2009/79), Švédsko, 7. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
Obecné zásady ECB ze dne 17. září 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)  (ECB/2009/21), Úř. věst. L 260, 3. 10. 2009, s. 31.
01/10/2009
Stanovisko k emisi zvláštních státních dluhopisů ve prospěch úvěrových institucí  (CON/2009/78), Kypr, 1. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Stanovisko k státnímu auditu Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litva, 29. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Stanovisko k platebním službám  (CON/2009/75), Slovensko, 29. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Stanovisko k rozšíření podmínek poskytnutí státní záruky vztahující se na závazky úvěrových institucí  (CON/2009/73), Belgie, 23. 9. 2009.
24/09/2009
Stanovisko k postupu jmenování guvernéra Banque de France  (CON/2009/74), Francie, 24. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Stanovisko k platebním službám (CON/2009/72), Rumunsko, 15. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Stanovisko k pravomoci České národní banky v souvislosti se spotřebitelským úvěrem (CON/2009/71), Česká republika, 14. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
14/09/2009
Stanovisko k ustanovením o předcházení praní peněz a financování terorismu ve vztahu k Banco de España (CON/2009/70), Španělsko, 14. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 31. července 2009 o vládní finanční statistice (přepracované znění)  (ECB/2009/20), Úř. věst. L 228, 1. 9. 2009, s. 25.
01/09/2009
Stanovisko k úročení disponibilního účtu státní pokladny vedeného u Banca d'Italia (CON/2009/69), Itálie, 1. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Stanovisko ke zřízení Národního úřadu pro správu aktiv  (CON/2009/68), Irsko, 31. 8. 2009.
20/08/2009
Stanovisko k rozšíření oprávnění Narodowy Bank Polski obchodovat s cennými papíry  (CON/2009/67), Polsko, 20. 8. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Stanovisko k posílení postupů pro řešení problémů v bankovním sektoru  (CON/2009/65), Lotyšsko, 10. 8. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Stanovisko ke změnám právního rámce pro clearingové operace  (CON/2009/66), Finsko, 7. 8. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 17. července 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2009/19), Úř. věst. L 202, 4. 8. 2009, s. 54.
04/08/2009
Obecné zásady ECB ze dne 17. července 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2009/18), Úř. věst. L 202, 4. 8. 2009, s. 65.
27/07/2009
Stanovisko k veřejnému přístupu k informacím o majetku veřejných funkcionářů (CON/2009/64), Slovinsko, 27. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Stanovisko k pozměněnému návrhu právního předpisu o zdanění zlatých rezerv Banca d'Italia (CON/2009/63), Itálie, 24. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Stanovisko k restrukturalizaci bankovního systému a posílení vlastních zdrojů úvěrových institucí  (CON/2009/62), Španělsko, 22. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Rozhodnutí ECB/2003/14. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 23. 7. 2009.
22/07/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 19. června 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2003/14 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci (ECB/2009/17), Úř. věst. L 190, 22. 7. 2009, s. 11.
20/07/2009
Stanovisko k postupu změny oficiálního směnného kurzu litas (CON/2009/61), Litva, 20. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Stanovisko k právnímu rámci pro úvěrní a spořitelní družstva (CON/2009/60), Polsko, 16. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Stanovisko ke zdaňování zlatých rezerv Banca d’Italia (CON/2009/59), Itálie, 14. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Stanovisko k státnímu rekapitalizačnímu programu  (CON/2009/58), Švédsko, 14. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 2. července 2009 o provádění programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2009/16), Úř. věst. L 175, 4. 7. 2009, s. 18.
02/07/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 25. června 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/20, pokud jde o objem euromincí, které Rakousko může vydat v roce 2009  (ECB/2009/15), Úř. věst. L 172, 2. 7. 2009, s. 35.
02/07/2009
Rozhodnutí ECB/2008/20. Neoficiální konsolidované znění [6a)-b)]. Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie 2. 7. 2009.
01/07/2009
Doporučení ECB ze dne 25. června 2009 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska  (ECB/2009/14), Úř. věst. C 149, 1. 7. 2009, s. 1.
26/06/2009
Stanovisko k regulaci finančního leasingu a činnosti leasingových společností  (CON/2009/57), Kypr, 26. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Stanovisko ke změnám právní úpravy centrálního depozitáře (CON/2009/55), Polsko, 24. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Stanovisko k dalším opatřením ke stabilizaci finančního trhu (CON/2009/54), Německo, 24. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Stanovisko k rozdělení zisku Latvijas Banka (CON/2009/53), Lotyšsko, 24. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Stanovisko k oběhu bankovek a mincí (CON/2009/52), Česká republika, 18. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
16/06/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 9. června 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), Úř. věst. L 151, 16. 6. 2009, s. 39.
11/06/2009
Doporučení ECB ze dne 5. června 2009 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije (ECB/2009/12), Úř. věst. C 132, 11. 6. 2009, s. 1.
05/06/2009
Obecné zásady ECB ze dne 28. května 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/4 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím  (ECB/2009/11), Úř. věst. L 139, 5. 6. 2009, s. 34.
05/06/2009
Stanovisko k opatřením na zvýšení účinnosti systému pojištění vkladů (CON/2009/51), Rumunsko, 5. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Stanovisko k opatřením na zmírnění dopadů finanční krize  (CON/2009/49), Slovensko, 27. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Stanovisko k posílení pravomocí Banca Naţională a României, pokud jde o nápravná opatření ve vztahu k úvěrovým institucím v potížích (CON/2009/48), Rumunsko, 27. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Stanovisko k novým opatřením na posílení dohledu nad finančním trhem (CON/2009/50), Německo, 2. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
Obecné zásady ECB ze dne 7. května 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2009/9), Úř. věst. L 123, 19. 5. 2009, s. 94.
19/05/2009
Obecné zásady ECB ze dne 7. května 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému  (ECB/2009/10), Úř. věst. L 123, 19. 5. 2009, s. 99.
18/05/2009
Stanovisko k opatřením týkajícím se platů ve veřejném sektoru s ohledem na nezávislost centrální banky  (CON/2009/47), Lotyšsko, 18. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Stanovisko k rozšíření působnosti Banque Centrale du Luxembourg v oblasti dohledu v souvislosti s návrhem zákona o platebních službách, institucích elektronických peněz a neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2009/46), Lucembursko, 14. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Stanovisko k právním poměrům zaměstnanců Deutsche Bundesbank  (CON/2009/45), Německo, 11. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Stanovisko k úpravě zákona o Magyar Nemzeti Bank v souvislosti s přijetím nových správních pravidel (CON/2009/44), Maďarsko, 8. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Stanovisko ke změnám systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (CON/2009/37), Úř. věst. C 106, 8. 5. 2009, s. 1.Dodatečné informace
05/05/2009
Stanovisko k liberalizaci korespondenčních bankovních služeb, pokud jde o platby v národní měně, a k souvisejícím požadavkům na statistické vykazování  (CON/2009/43), Rumunsko, 5. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Stanovisko k financování zvýšení kvóty Portugalska v Mezinárodním měnovém fondu ze strany Banco de Portugal  (CON/2009/41), Portugalsko, 29. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Stanovisko k organizaci a fungování úředních statistik v Rumunsku (CON/2009/42), Rumunsko, 4. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Stanovisko k dohledu Lietuvos bankas nad platebními institucemi (CON/2009/40), Litva, 24. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Stanovisko k opatřením ke zvýšení likvidity v hospodářství (CON/2009/39), Řecko, 21. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
Doporučení ECB ze dne 3. dubna 2009 Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank  (ECB/2009/8), Úř. věst. C 93, 22. 4. 2009, s. 1.
22/04/2009
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 19. března 2009 o zřízení Programové rady TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (ECB/2009/6), Úř. věst. L 102, 22. 4. 2009, s. 12.
22/04/2009
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (CON/2009/38), Úř. věst. C 93, 22. 4. 2009, s. 3.Dodatečné informace
22/04/2009
Stanovisko ke změnám bankovní směrnice a směrnice o kapitálové přiměřenosti, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení  (CON/2009/17), Úř. věst. C 93, 22. 4. 2009, s. 3.Dodatečné informace
18/04/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 19. března 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2009/5), Úř. věst. L 100, 18. 4. 2009, s. 10.
16/04/2009
Stanovisko k platebním službám a systémům (CON/2009/36), Kypr, 16. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Stanovisko k úhradě navrhovaného zvýšení kvóty Španělska v MMF ze strany Banco de España  (CON/2009/35), Španělsko, 16. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Stanovisko k některým změnám zákona o bankách v souvislosti s krizí na finančních trzích (CON/2009/34), Česká republika, 15. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
26/03/2009
Stanovisko k poskytnutí státních záruk bankám a jiným institucím (CON/2009/30), Švédsko, 26. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Stanovisko ke zvýšení kvóty Itálie v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2009/33), Itálie, 3. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Stanovisko k novým opatřením na posílení finanční stability (CON/2009/32), Litva, 2. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
Nařízení ECB (ES) č. 290/2009 ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům  (ECB/2009/7), Úř. věst. L 94, 8. 4. 2009, s. 75.
26/03/2009
Stanovisko ke změnám zákona o systému pojištění vkladů, pokud jde o krytí a platby (CON/2009/31), Lotyšsko, 26. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Stanovisko k rozšíření rozsahu opatření, která lze přijmout při finanční krizi (CON/2009/29), Belgie, 25. 3. 2009.
25/03/2009
Stanovisko k procesním pravidlům pro státní záruky v zájmu udržení finanční stability (CON/2009/28), Maďarsko, 25. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Stanovisko k platebním službám a systémům (CON/2009/27), Slovinsko, 24. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Stanovisko ke změně pravidel pro rozdělení zisku Lietuvos bankas v souvislosti s neklidnou situací na finančním trhu  (CON/2009/26), Litva, 24. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Stanovisko ke změně státní záruky s cílem zamezit odlivu likvidity (CON/2009/25), Belgie, 19. 3. 2009.
18/03/2009
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 6. března 2009 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (ES) č. 958/2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8) (ECB/2009/4), Úř. věst. L 72, 18. 3. 2009, s. 21.
17/03/2009
Stanovisko k opatřením pro další stabilizaci finančního trhu (CON/2009/24), Německo, 17. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Stanovisko ke správě disponibilního účtu státní pokladny vedeného u Banca d'Italia (CON/2009/23), Itálie, 17. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Stanovisko ke změnám právního rámce státní banky Bank Gospodarstwa Krajowego, jež posilují její postavení ve vládních programech (CON/2009/22), Polsko, 16. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Stanovisko k burze cenných papírů, centrálnímu depozitáři a centrálnímu rejstříku cenných papírů  (CON/2009/21), Kypr, 16. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Stanovisko k rozšíření oblasti působnosti systémů pojištění vkladů  (CON/2009/20), Kypr, 10. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Stanovisko k rekapitalizaci a převzetí některých finančních institucí státem  (CON/2009/19), Polsko, 9. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Stanovisko k standardům pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (CON/2009/14), Úř. věst. C 58, 12. 3. 2009, s. 1.Dodatečné informace
09/03/2009
Stanovisko k opatřením ke stabilizaci finančního systému (CON/2009/18), Estonsko, 9. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
Obecné zásady ECB ze dne 19. prosince 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/9 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů (přepracované znění)  (ECB/2008/31), Úř. věst. L 53, 26. 2. 2009, s. 76.
25/02/2009
Stanovisko k právní úpravě, která umožňuje ministru financí nařídit Národnímu penzijnímu rezervnímu fondu, aby investoval do finančních institucí v rámci procesu rekapitalizace bank (CON/2009/16), Irsko, 25. 2. 2009.
24/02/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 27. ledna 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/5, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek  (ECB/2009/2), Úř. věst. L 51, 24. 2. 2009, s. 10.
24/02/2009
Stanovisko k opatřením finanční podpory, která se vztahují na odměňování státních zaměstnanců  (CON/2009/15), Irsko, 24. 2. 2009.
24/02/2009
Stanovisko k novému rozhodnutí o Evropském výboru orgánů bankovního dohledu (CON/2008/63), Úř. věst. C 45, 24. 2. 2009, s. 1.
21/02/2009
Doporučení ECB ze dne 16. února 2009 — Radě Evropské unie o externím auditorovi Deutsche Bundesbank (ECB/2009/3), Úř. věst. C 43, 21. 2. 2009, s. 1.
16/02/2009
Stanovisko k dodatečným podmínkám pro výkon funkce člena řídící rady Българска народна банка (Bulharská národní banka) a k dalším pravidlům o poskytování informací v této souvislosti  (CON/2009/13), Bulharsko, 16. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Stanovisko k podmínkám pro poskytování státních úvěrů a záruk v mimořádných situacích  (CON/2009/12), Kypr, 9. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Stanovisko k náhradám vypláceným státem v souvislosti s převzetím bank (CON/2009/11), Lotyšsko, 9. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Stanovisko k směrnici o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a obezřetnostním dohledu nad touto činností  (CON/2008/84), Úř. věst. C 30, 6. 2. 2009, s. 1.Dodatečné informace
05/02/2009
Obecné zásady ECB ze dne 20. ledna 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému  (ECB/2009/1), Úř. věst. L 36, 5. 2. 2009, s. 59.
05/02/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2008/22), Úř. věst. L 36, 5. 2. 2009, s. 22.
05/02/2009
Obecné zásady ECB ze dne 11. prosince 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2008/21), Úř. věst. L 36, 5. 2. 2009, s. 46.
05/02/2009
Obecné zásady ECB ze dne 23. října 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému  (ECB/2008/13), Úř. věst. L 36, 5. 2. 2009, s. 31.
04/02/2009
Stanovisko k podmínkám a provozním pravidlům centrálního depozitáře cenných papírů, clearingové instituce a centrální protistrany (CON/2009/9), Maďarsko, 4. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Stanovisko k ukončení platnosti mincí nejmenší nominální hodnoty a změnám pravidel zaokrouhlování (CON/2009/8), Švédsko, 4. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Stanovisko k rozšíření systému finanční stability, který zaručuje náhradu pohledávek vkladatelů a běžných věřitelů v plné výši, a k systému poskytování státního kapitálu úvěrovým institucím  (CON/2009/6), Dánsko, 26. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Stanovisko k systému pojištění vkladů a úloze orgánu dohledu v insolvenčním řízení (CON/2009/10), Lotyšsko, 4. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Stanovisko k úloze Banque centrale du Luxembourg při sestavování některých statistik  (CON/2009/7), Lucembursko, 27. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Stanovisko k novému nařízení o přeshraničních platbách ve Společenství (CON/2009/1), Úř. věst. C 21, 28. 1. 2009, s. 1.Dodatečné informace
24/01/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 31. prosince 2008 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy rezervy ECB ze strany Národní banky Slovenska (ECB/2008/33), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 83.
24/01/2009
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 15. prosince 2008 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu ECB nezúčastněnými národními centrálními bankami  (ECB/2008/28), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 81.
24/01/2009
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 12. prosince 2008 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv  (ECB/2008/27), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 77.
24/01/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 o vydávání eurobankovek  (ECB/2008/26), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 75.
24/01/2009
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 12. prosince 2008 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu  (ECB/2008/25), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 71.
24/01/2009
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 12. prosince 2008 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB  (ECB/2008/23), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 66.
24/01/2009
Dohoda ze dne 31. prosince 2008 mezi Národní bankou Slovenska a Evropskou centrální bankou o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Národní banky Slovenska podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 18, 24. 1. 2009, s. 3.
22/01/2009
Stanovisko k financování navrhovaného zvýšení kvóty Rakouska v MMF ze strany Oesterreichische Nationalbank  (CON/2009/5), Rakousko, 22. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Dohoda ze dne 8. prosince 2008 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Úř. věst. C 16, 22. 1. 2009, s. 10.
20/01/2009
Již neplatí: Nařízení ECB (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2008/32), Úř. věst. L 15, 20. 1. 2009, s. 14.
20/01/2009
Již neplatí: Nařízení ECB (ES) č.24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí  (ECB/2008/30), Úř. věst. L 15, 20. 1. 2009, s. 1.
16/01/2009
Stanovisko ke změnám pravidel, která upravují rozdělování příjmů Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a odvod jejího zisku belgickému státu  (CON/2009/4), Belgie, 16. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Stanovisko k podmínkám státních kapitálových investic a k přeměně dluhu na akciový podíl podle zákona o veřejných financích (CON/2009/3), Slovinsko, 8. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Stanovisko ke státním zárukám za bankovní úvěry  (CON/2009/2), Lotyšsko, 7. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2008, kterým se odkládá zavedení rotačního systému v Radě guvernérů ECB  (ECB/2008/29), Úř. věst. L 3, 7. 1. 2009, s. 4.