CON/2009/95

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (CON/2009/95), Ú. v. EÚ C 284, 25. 11. 2009, s. 6.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenie Rady o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (KOM(2009) 459)