CON/2009/95

  1. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu (CON/2009/95), Dz.U. C 284 z 25.11.2009, str. 6.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek Rozporządzenie Rady w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu (KOM(2009) 459)