CON/2009/95

  1. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (CON/2009/95), PB C 284 van 25.11.2009, blz. 6.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (COM(2009) 459)