CON/2009/95

  1. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām  (CON/2009/95), OV C 284, 25.11.2009, 6. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes Regula par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām (COM(2009) 459)