CON/2009/95

  1. Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo pasiūlymo (CON/2009/95), OL C 284, 2009 11 25, p. 6.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas Tarybos reglamentas dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo (KOM(2009) 459)