CON/2009/95

  1. Vélemény az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2009/95), HL C 284., 2009.11.25., 6. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat: A Tanács rendelete az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről (COM(2009) 459)