Menu

CON/2009/95

  1. Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelystä (CON/2009/95), EUVL C 284, 25.11.2009, s. 6.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus: Neuvoston asetus eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelystä (KOM(2009) 459)